settings icon
share icon
คำถาม

มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่วันของการทรงสร้าง?

คำตอบ


คำอธิบายของการสร้างพบได้ในปฐมกาล 1 – 2 ภาษาในคำอธิบายในพระธรรมปฐมกาลทำให้เห็นชัดเจนว่าทุกสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นมาจากความว่างเปล่า ในเวลาหกวันที่แต่ละวัน มีช่วงเวลา 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่มีช่วงเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างวันเหล่านั้น สิ่งนี้ปรากฏให้เห็นชัดเจนเพราะว่าเนื้อหานั้นเป็นช่วงเวลา 24 ชั่วโมงที่แท้จริง คำอธิบายที่เฉพาะเจาะจงนี้อธิบาย ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทั่วไป การอ่านจากสามัญสำนึกนั้นทำให้เข้าใจว่าเป็นวันที่แท้จริง "มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันแรก" (ปฐมกาล 1:5) มากไปกว่านั้นแต่ละประโยคในภาษาเดิมเริ่มต้นด้วยคำว่า "และ" นี่เป็นไวยากรณ์ที่ดีในภาษาฮีบรูและบ่งบอกว่าแต่ละประโยคนั้นถูกสร้างขึ้นมากด้วยถ้อยคำที่มีมาก่อน บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าวันเหล่าถูกสร้างขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับและไม่ได้ถูกแยกด้วยช่วงเวลาใดๆ คำอธิบายในพระธรรมปฐมกาลเผยให้เห็นว่าคำพูดของพระเจ้ามีอำนาจและมีพลัง สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างส่วนใหญ่ทำโดยการพูดออกมา อีกอย่างหนึ่งที่บ่องบอกถึงพลังและอำนาจของพระคำของพระองค์ ให้เราดูแต่ละวันของการทรงสร้าง อันสร้างสรรค์ของพระเจ้า

การทรงสร้างวันที่ 1 (ปฐมกาล 1:1 – 5 )
พระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก "ฟ้าสวรรค์" หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เหนือโลก อวกาศ โลกถูกสร้างแต่ไม่ใช่ในทางที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าจะมีน้ำอยู่ จากนั้นพระเจ้าพูดให้เกิดแสงสว่างแยกออกจากความมืดและตั้งชื่อแสงสว่างว่า "กลางวัน" และตั้งชื่อความมืดว่า "กลางคืน" งานที่สร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นจากตอนเย็นจนถึงตอนเช้าคือวันที่หนึ่ง

การทรงสร้างวันที่ 2 (ปฐมกาล 1:6 – 8)
พระเจ้าสร้างท้องฟ้า ท้องฟ้ามีเขตกั้นระหว่างน้ำเหนือพื้นน้ำและความชื้นในอากาศ ในจุดนี้โลก มีชั้นบรรยากาศ งานที่สร้างสรรค์นี้เกิดขึ้นในวันเดียว

การทรงสร้างวันที่ 3 (ปฐมกาล 1:9 – 13)
พระเจ้าสร้างแผ่นดินแห้ง ทวีปและเกาะต่างๆ ที่อยู่เหนือน้ำ แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เสมอผิวดิน มีชื่อว่าว่า "ทะเล" พื้นดินมีชื่อว่า "แผ่นดิน" พระเจ้าประกาศว่าสิ่งเหล่านี้ดี

พระเจ้าสร้างพืชที่มีชีวิตทั้งหมดทั้งเล็กและใหญ่ พระองค์สร้างให้สิ่งมีชีวิตนี้เลี้ยงดูตัวเองได้ พืชมีความสามารถในการแพร่พันธุ์ พืชที่ถูกสร้างมานั้นมีความหลากหลาย (หลาย "ชนิด") โลกนี้เป็นสีเขียวและเต็มไปด้วยพืชที่มีชีวิต พระเจ้าประกาศว่าสิ่งเหล่านี้ดีเช่นเดียวกัน งานที่สร้างสรรค์นี้ใช้เวลาหนึ่งวัน

การทรงสร้างวันที่ 4 (ปฐมกาล 1:14 – 19)
พระเจ้าสร้างดาวและวัตถุต่างๆ บนท้องฟ้า ความเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์ติดตามเวลาได้ วัตถุสองชิ้นถูกสร้างให้มีความสัมพันธ์กับโลก อันแรกคือดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งแรก ของแสงสว่างและดวงจันทร์ซึ่งสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ ความเคลื่อนไหวของทั้งสองวัตถุนี้ จะทำให้สามารถแยกแยะวันออกจากคืน พระเจ้าประกาศว่างานนี้ดีเช่นเดียวกัน งานที่สร้างสรรค์นี้ใช้เวลาหนึ่งวัน

การทรงสร้างวันที่ 5 (ปฐมกาล 1:20 – 23)
พระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อยู่ในน้ำ ทุกชีวิต ทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำถูกสร้างขึ้นในจุดนี้ พระเจ้าได้สร้างนกเช่นเดียวกัน ภาษานั้นกล่าวว่าสิ่งอาจจะเป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าสร้างแมลง ที่มีปีกเช่นเดียวกัน (หรือถ้าไม่ใช่พวกมันก็ถูกสร้างในวันที่หก) สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกสร้าง ด้วยความสามารถที่จะขยายพันธุ์โดยการแพร่พันธุ์ สิ่งมีชีวิตสัตว์ต่างๆ ซึ่งถูกสร้างในวันที่ 5 เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกแรกที่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้า พระเจ้าประกาศว่างานนนี้ดีแล้วก็เกิดขึ้น ในวันเดียว

การทรงสร้างวันที่ 6 (ปฐมกาล 1:24 – 31)
พระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนดินแห้ง สิ่งนี้รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ไม่รวมในวันก่อนหน้านี้และไม่ได้รวมถึงมนุษย์ พระเจ้าประกาศว่างานนี้ดี

จากนั้นพระเจ้ารับคำปรึกษาจากพระองค์เอง "พระเจ้าตรัสว่า "ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายา ตามอย่างของเรา" (ปฐมกาล 1:26) สิ่งนี้ไม่ใช่การเปิดเผยของตรีเอกานุภาพแต่เป็นส่วนหนึ่ง ของพื้นฐานของเรื่องดังกล่าว ในขณะที่พระเจ้าเปิดสิ่งที่เป็น "เรา" ภายในองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าสร้างมนุษย์และมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า (ผู้ชายและผู้หญิงทั้งสอง มีพระฉายานี้) และมีความพิเศษเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เพื่อให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ พระเจ้าได้ให้อำนาจแก่มนุษย์ให้อยู่เหนือโลกและเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ พระเจ้าอวยพรมนุษย์และสั่งให้เขาขยายพันธุ์จนเต็มโลกและเอาชนะโลก (นำให้อยู่ภายใต้ความชอบธรรมในการดูแลของมนุษย์ ที่ได้รับอำนาจจากพระเจ้า) พระเจ้าประกาศว่ามนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นั้นกินพืชอย่างเดียว พระเจ้าจะไม่ยกเลิกการจำกัดอาหารจนกระทั่งปฐมกาล 9:3 – 4

งานที่สร้างสรรค์ของพระเจ้าสำเร็จในตอนท้ายของวันที่หก จักรวาลทั้งหมดในความงาน และความสมบูรณ์ถูกสร้างขึ้นในหกวันอย่างแท้จริงต่อเนื่องตามลำดับ ซึ่งหนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง เมื่อเสร็จจากการสร้างของพระองค์แล้ว พระองค์ประกาศว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก

การทรงสร้างวันที่ 7 (ปฐมกาล 2:1 – 3)
พระเจ้าพักผ่อน สิ่งนี้ไม่มีทางบ่งบอกว่าพระองค์ทรงเหนื่อยล้าจากความพยายามที่สร้างสรรค์ ของพระองค์และแสดงถึงว่าการทรงสร้างนั้นเสร็จแล้ว มากไปกว่านั้นพระเจ้าสร้างรูปแบบ ของหนึ่งในเจ็ดวันให้เพื่อเป็นการพักผ่อน การรักษาวันนี้ไว้ในที่สุดจะแยกแยะลักษณะพิเศษ ของผู้คนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้ (อพยพ 20:8 – 11)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่วันของการทรงสร้าง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries