settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าได้สร้างมนุษย์คนอื่นนอกเหนือจากอาดัมและเอวาหรือไม่?

คำตอบ


ไม่ได้มีสิ่งที่กล่าวไว้ที่ใดเลยในพระคัมภีร์ที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์คนใดนอกเหนือ จากอาดัมและเอวา ในปฐมกาลบทที่สองเราอ่านเห็นว่า "เรื่องฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้า ทรงสร้างมีดังนี้ ในวันที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ ต้นไม้ตามทุ่งนายังไม่เกิดขึ้น บนแผ่นดิน และพืชตามทุ่งนาก็ยังไม่งอกขึ้นเลย เพราะพระเจ้ายังมิได้ทรงทำให้ฝนตกบนแผ่นดิน ทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะทำไร่ไถนา แต่มีน้ำพลุ่งขึ้นมาจากแผ่นดิน ทำให้พื้นดินเปียกทั่วไป พระเจ้า ทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน ระบายลมปราณเข้าทางจมูก มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ที่เอเดน ทางทิศตะวันออก และให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นมานั้นอยู่ที่นั่น… พระเจ้าตรัสว่า 'ไม่ควรที่ชายผู้นี้จะอยู่คนเดียว เราจะสร้างคู่อุปถัมภ์ที่สมกับเขาขึ้น' …แล้วพระเจ้าจึงทรงกระทำให้ชายนั้นหลับสนิท ขณะที่เขาหลับสนิทอยู่ พระองค์ทรงชักกระดูกซี่โครงอันหนึ่ง ของเขาออกมา แล้วทำให้เนื้อติดกันเข้าแทนกระดูกอย่างเดิม ส่วนกระดูกซี่โครงที่พระเจ้าได้ทรงชักออกจากชายนั้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิง แล้วทรงนำมาให้ชายนั้น" (ปฐมกาล 2:4 – 8, 18, 21 – 22)


ให้สังเกตว่าข้อความนั้นกล่าวว่า "ให้มนุษย์ที่พระองค์ทรงปั้นมานั้นอยู่ที่นั่น" ไม่ใช่ "มนุษย์ทั้งหลาย" มีเพียงแค่ "มนุษย์" หนึ่งคนและมนุษย์คนนี้อยู่เพียงลำพัง (ข้อ 18) ฉะนั้นพระเจ้าได้สร้างผู้หญิงจากซี่โครงของเขาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนคู่เคียงของเขา มนุษย์ทั้งหมดสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์สองคนแรกนี้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าได้สร้างมนุษย์คนอื่นนอกเหนือจากอาดัมและเอวาหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries