settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือหลักฐาน/ข้อถกเถียงที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอย่างชาญฉลาด?

คำตอบ


ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ได้เปิดเผยหลักฐานที่ทำให้ตกใจ สำหรับการออกแบบอย่างชาญฉลาดจากระเบียบข้อบังคับมากมาย จากชีววิทยาถึงดาราศาสตร์ จากฟิสิกส์ถึงจักรวาลวิทยา จุดประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อที่จะสรุปข้อถกเถียงหลักๆ

อะไรคือหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอย่างชาญฉลาด ทางด้านชีววิทยา
ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา Willian Dembski ได้ริเริ่มวิธีการซึ่งเป็นที่รู้จักกันคือ "explanatory filter" ซึ่งหมายความว่าการออกแบบสามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงปรากฏการณ์ของธรรมชาติในสิ่งมีชีวิต แต่ละชนิด การกรองประกอบไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตามลำดับของคำถามที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ สามคำตอบที่นำมาซึ่งกระบวนการตัดสินใจของการกำหนดว่าปรากฏการณ์ที่รับมานั้น น่าจะมาจากมูลเหตุว่ามีตัวแทนที่ชาญฉลาด ขึ้นอยู่กับการกรองนี้ถ้า เหตุการณ์ ระบบหรือวัตถุ เป็นผลผลิตของความชาญฉลาด ฉะนั้นจะ
1. มีความบังเอิญ
2. มีความซับซ้อน
3. แสดงถึงแบบแผนที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัว

ดังนั้นเพื่อที่จะมีความมั่นใจว่าปรากฏการที่ได้รับมานั้นเป็นผลผลิตของการออกแบบ อย่างชาญฉลาด จะไม่สามารถที่จะมีความสม่ำเสมอที่จำเป็นต่อพงษพันธุ์จากกฎของธรรมชาติหรือไม่ก็สามารถที่จะมีโอกาสที่จะมีผลแบบนั้น

ตามแต่ Dembski, explanatory filter เน้นคุณภาพที่ดีที่สุดของระบบการออกแบบ อย่างชาญฉลาด กล่าวคือความซับซ้อนที่เฉพาะเจาะจง อีกนัยหนึ่งคือความซับซ้อนเองนั้น ไม่เพียงพอที่จะชี้ให้เห็นถึงการทำงานของผู้แทนที่มีความชาญฉลาดคือต้องสอดคล้องกับแบบแผนที่เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัว

ท่ามกลางหลักฐานที่กระตุ้นความสนใจมากที่สุดสำหรับการออกแบบในของเขตของชีววิทยา คือการค้นพบข้อมูลดิจิทัลที่มีอยู่ตั้งแต่แรกในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ผลปรากฏว่าข้อมูลทางชีววิทยานั้นประกอบด้วยความซับซ้อน สิ่งที่ไม่เกิดขึ้นซ้ำๆ แต่เกิดขึ้นตามลำดับซึ่งความสัมพันธ์เฉพาะอย่างมากสำหรับความสามารถในการปฏิบัติการหรือการสื่อสารสิ่งที่ต้องการที่แสดงออกมา ความคล้ายคลึงกันนี้มีอธิบายในส่วนของการสังเกตของ Dawkins "รหัสของยีน มีความคล้ายคลึงกับรหัสคอมพิวเตอร์อย่างแปลกประหลาด" แล้วเราจะทำอย่างไร กับความคล้ายคลึงกันระหว่างซอฟต์แวร์เกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่อาจโต้แย้งผลิตผลของการเจตนา ที่ชาญฉลาดและข้อมูลที่เป็นลำดับซึ่งพบในดีเอ็นเอและโมเลกุลชีวภาพสำคัญอื่นๆ

อะไรคือหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอย่างชาญฉลาด ทางด้านฟิสิกส์
ในฟิสิกส์แนวคิดของการปรับจักรวาลให้ละเอียดให้การสนับสนุนกับข้อสรุปของการออกแบบ แนวคิดของการปรับจักรวาลให้ละเอียดสัมพันธ์กับกรรมสิทธิ์เฉพาะของจักรวาลโดยทาง ความมั่นคงทางฟิสิกส์และกฎทางฟิสิกส์ได้ถูกสังเกตเพื่อให้เป็นความสมดุลของ "ขอบมีดโกน" เพื่อให้เกิดการอุบัติของของชีวิตที่ซับซ้อน ระดับความมั่นคงของฟิสิกส์ต้องคู่กับบรรทัดฐาน ที่แม่นยำซึ่งเป็นจำนวนของนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่มีศาสนาได้สรุปว่า แน่นอนว่ามีจุดประสงค์ที่ดีกว่าเบื้อหลังสถานที่เกิดของจักรวาล นกดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชาวอังกฤษ Fred Hoyle เขียนไว้ว่า "การแปลความความจริงของสามัญสำนักเสนอว่าปัญญาที่ฉลาดอย่างมากได้ยุ่งกับฟิสิกส์รวมทั้งเคมีและชีววิทยาและไม่มีแรงพลักดันที่คู่ควรกับการกล่าวถึงธรรมชาติ จำนวนที่คนคนหนึ่งคำนวณจากข้อเท็จจริงดูเหมือนว่าจะท่วมทเนเท่ากับการที่นำข้อสรุปนี้ให้อยู่เหนือคำถาม"

ตัวอย่างหนึ่งของการปรับให้ละเอียดคือระดับที่ว่าจักรวาลได้ขยายตัว ความสำคัญนี้ต้องสมดุลอย่างละเอียดอ่อนกับความแม่นยำในหนึ่งส่วนใน 1055 ถ้าจักรวาลขยายตัวเร็วเกินไป สิ่งต่างๆ ก็จะขยายตัวเร็วเกินไปสำหรับการสร้างดาว ดาวเคราะห์และกาแล็กซีต่างๆ ถ้าจักรวาลขยายตัวช้าเกินไป จักรวาลจะพังทลายอย่างรวดเร็วก่อนการสร้างดาว

นอกจากนั้นอัตราส่วนของแรงดันแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับแรงโน้มถ่วงต้องสมดุลอย่างมาก ในระดับของหนึ่งส่วนใน 1040 ถ้าความสำคัญนี้ลดลงเล็กน้อยดาวทั้งหมดจะมีขนาดใหญ่กว่า ดวงอาทิตย์ 40% สิ่งนี้จะหมายความว่าดาวที่เผาไหม้จะมีขนาดที่เล็กเกินไป จะขรุขระมากเกินไป ที่จะให้การสนับสนุนความซับซ้อนของชีวิต ถ้าความสำคัญนี้ลดลงเล็กน้อยดาวทั้งหมดจะเล็กกว่าดวงอาทิตย์ 20% สิ่งที่จะทำให้พวกมันไม่มีความสามารถในการผลิตส่วนประกอบที่หนักๆ ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาชีวิตเอาไว้ได้

อะไรคือหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอย่างชาญฉลาด ทางด้านจักรวาลวิทยา
ด้วยการสำรวจในยุคใหม่ในด้านของจักรวาลวิทยา แนวคิดของการจำกัดความของการเริ่มต้น ของจักรวาลได้แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่เหนือคำถาม การถกเถียงกับของคาลามกล่าวไว้ว่า
1. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เริ่มเกิดขึ้นได้แยกออกจากตัวเอง
2. จักรวาลเริ่มเกิดขึ้น
3. เพราะฉะนั้นจักรวาลได้แยกออกจากตัวของมันเอง

ดังนั้นปรากฏว่าจากข้อมูลที่ว่าสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นแรกเริ่มเดิมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากสี่มิติของอวกาศและเวลา ซึ่งเป็นเจ้าของคุณสมบัติของชีวิตนิรันดร์ ความเป็นส่วนตัวและความชาญฉลาด เพื่อที่จะเป็นเจ้าของความสามารถในการทำให้อวกาศ วัตถุต่างๆ และแน่นอนเลยแม้กระทั่งเวลา ที่จะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ

อะไรคือหลักฐานหรือข้อโต้แย้งที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอย่างชาญฉลาด — ข้อสรุป
บทความนี้เป็นการอธิบายโดยสรุปอย่างย่อๆ ของกุญแจสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อสรุป ของการออกแบบ วัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงภาพกว้างเพื่อการสนับสนุน การออกแบบอย่างชาญฉลาดจากขอบเขตขนาดใหญ่ของระเบียบที่รวมถึงชีววิทยา ฟิสิกส์ และจักรวาลวิทยา

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือหลักฐาน/ข้อถกเถียงที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบอย่างชาญฉลาด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries