settings icon
share icon
คำถาม

สถานที่ตั้งสวนเอเดนอยู่ตรงไหน?

คำตอบ


สิ่งที่พระคัมภีร์เพียงแค่บอกกับเราเกี่ยวกับสถานที่ตั้งสวนเอเดนอยู่ใน ปฐมกาล 2:10 — 14 "มีแม่‍น้ำสายหนึ่งไหลจากเอ‌เดนรดสวนนั้น จากที่‍นั่นก็แยกเป็นสี่สาย ชื่อแม่‍น้ำสายที่หนึ่งคือปิ‌โชน เป็นแม่‍น้ำที่ไหลรอบแผ่น‍ดินฮา‌วิ‌ลาห์ทั้ง‍หมด ที่มีแร่ทอง‍คำ ทอง‍คำที่บริ‌เวณนั้นเป็นทอง‍คำเนื้อดี และมียางไม้ตะ‌คร้ำ และโมรา ชื่อแม่‍น้ำสายที่สองคือกิ‌โฮน ไหลรอบแผ่น‍ดินคูชทั้ง‍หมด ชื่อแม่‍น้ำสายที่สามคือไท‌กริส ไหลไปทางทิศตะ‌วัน‍ออกของอัส‌ซี‌เรียและแม่‍น้ำสายที่สี่ชื่อยู‌เฟร‌ติส" เอกลักษณ์ที่แน่นอนของแม่น้ำปิโชนและแม่น้ำกิโฮน ไม่เป็นที่รู้จัก แต่แม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสเป็นที่รู้จักอย่างมาก

ถ้าแม่น้ำไทกริสและแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งถูกกล่าวอ้างถึงว่าเป็นแม่น้ำสายเดียวกันที่มีชื่อเหมือนกันในปัจจุบัน ฉะนั้นจะทำให้สวนเอเดนอยู่สักที่ในทางตะวันออกกลางและน่าจะอยู่ในประเทศอิรัก มันไม่สามารถเป็นจะเป็นบึงที่เกิดขึ้นพร้อมกันในบริเวณตะวันออกกลางซึ่งมีความเขียวชอุ่มมากที่สุดในโลกที่นั้นเป็นสถานที่ตั้งของสวนเอเดน บริเวณที่เป็นชั้นน้ำมัน ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าแรกเริ่มเดิมทีนั้นเกิดซากพืชผักและซากสัตว์ ที่เสื่อมสลาย ดังนั้นบริเวณนี้อาจคาดการณ์ได้ว่าเป็นสถานที่ที่ถูกค้นพบและเป็นชั้นน้ำมัน ที่ทับถมขนาดใหญ่ จนเป็นข้อสรุปที่สมบูรณ์แบบว่าเป็นสวนเอเดนและซึ่งยืนยันเหตุผล ที่ว่าการสลายตัวของโลกที่สมบูรณ์แบบที่สุดและเป็นสสารที่สามารถผลิตชั้นน้ำมันของโลก ที่ใหญ่และดีที่สุด

ผู้คนได้สำรวจเกี่ยวกับสวนเอเดนมาหลายศตวรรษแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลอะไร พวกเขาอ้างอิง ถึงสถานที่หลากหลายที่จะสามารถเป็นสวนเอเดจริงๆ แต่เราก็ไม่สามารถแน่ใจได้ ว่าเป็นสถานที่นั้นจริง แล้วเกิดอะไรขึ้นกับสวนเอเดน ในพระคัมภีร์ไม่ได้ถล่าวไว้อย่างชัดเจน เหมือนกับว่าสวนเอเดนอาจจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์แล้วโดยน้ำที่ท่วมหรือมันอาจจะ ถูกทับถมเป็นหาดทรายและผุพังเน่าเปื่อยอยู่ข้างใต้ชั้นน้ำมันในทรายเป็นเวลาหลายศตวรรษ ก็เป็นได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สถานที่ตั้งสวนเอเดนอยู่ตรงไหน?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries