settings icon
share icon
คำถาม

ทฤษฎีของสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไร อะไรคือคำนิยามเกี่ยวกับสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต

คำตอบ


สมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตคือความคิดเกี่ยวกับชีวิตซึ่งวิวัฒนาการมาจากสสารที่ไม่ได้ดำรงอยู่ (ไม่มีชีวิต) กรอบความคิดนี้ได้ขยายออกอย่างมากมายเนื่องจากความเข้าใจของมนุษยชาติในเรื่องของวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น แต่ทุกรูปแบบของสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตนั้นมีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันซึ่งก็คือ ทุกรูปแบบของสมมุติฐานเหล่านี้ไม่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด ไม่เคยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์ว่าสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตในรูปแบบที่เป็นรูปธรรม มันไม่เคยได้รับการสังเกตในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมเทียม ปัจจัยแวดล้อมซึ่งเชื่อว่าดำรงอยู่บนโลกเป็นทั้งสิ่งที่ไม่สามารถที่จะสร้างรากฐานซึ่งมีความจำเป็นได้หรือมีความขัดแย้งกันภายในตัวเอง ไม่มีหลักฐานที่พบซึ่งสามารถเสนอแนะว่าที่ไหนหรือเมื่อไรที่ชีวิตได้ถือกำเนิดขึ้น ในความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกว่าสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมไหนเลยซึ่งสามารถเป็นไปได้ในทางธรรมชาติ

กรอบความคิดระยะแรกของสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตนั้นเป็นความคิดที่เรียบง่ายเกินไป เนื้อที่เน่าเปื่อยก็จะถูกปกคลุมไปด้วยหนอนแมลงวันในไม่ช้าและดังนั้นมันจึงถูกสันนิษฐานว่าเนื้อกลายเป็นหนอนแมลงวัน หนูมักพบได้เป็นปกติในที่ซึ่งใช้เป็นโรงเก็บฟาง ดังนั้นจึงได้มีการสันนิษฐานว่าฟางก็กลายเป็นหนู ประเภทของสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตนี้เป็นที่รู้จักว่าเป็น "สิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้เองจากสิ่งไม่มีชีวิต" นี่คือการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ตามความเป็นจริงที่ได้รับความนิยมมากเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลาไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมา จนกระทั่งถึงช่วงกลางปีค.ศ.1800 ที่ผู้ชายอย่างหลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักเคมีจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสได้พิสูจน์โดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถเกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพียงเท่านั้น กล่าวคือในที่สุดวิทยาศาสตร์ก็ได้รับการพิสูจน์อย่างแน่ชัดแล้วว่าสิ่งเดียวซึ่งสนับสนุนต้นกำเนิดของเซลล์ที่มีชีวิตใดๆ ก็ตามคือเซลล์ที่มีชีวิตอีกเซลล์หนึ่ง

แนวคิดสมัยใหม่เกี่ยวกับสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตนั้นค่อนข้างที่จะซับซ้อนและบางแนวคิดก็มีความเป็นไปไม่ได้อย่างชัดเจนมากกว่าแนวคิดอื่นๆ มีการคาดการณ์ที่หลากหลายตั้งแต่หุบเหวลาวาใต้ทะเลลึกไปจนถึงบริเวณที่เกิดอุกกาบาตและแม้แต่ชายหาดที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสี โดยทั่วไปแล้วทฤษฎีสมัยใหม่ทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตนั้นคาดการณ์ถึงสถานการณ์บางอย่างที่ปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาตินั้นสร้าง รวบรวม และจัดเรียงโมเลกุลในลักษณะที่พวกมันเริ่มทำซ้ำๆ ด้วยตัวเอง ทฤษฎีเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากตามลักษณะของสภาวะแวดล้อมของมัน ความซับซ้อนของโมเลกุลและอื่นๆ กระนั้นทุกทฤษฎีก็มีอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบพื้นฐานร่วมกันคือ ไม่น่าเชื่อว่าพวกมันจะไปถึงจุดของความเป็นไปไม่ได้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ

ปัญหาหนึ่งของสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตคือความซับซ้อนเกินกว่าปกติของระบบของสิ่งมีชีวิต การทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่ากรดอะมิโนทั่วไปสามารถสร้างได้ในสภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ แต่อย่างไรก็ตามกรดที่แบ่งตัวเหล่านี้ไม่ปรากฏว่าใกล้เพียงพอที่จะสร้างเซลล์สิ่งมีชีวิต สภาวะที่สร้างกรดเหล่านี้จะไม่เพียงแค่ทำลายเซลล์ดังกล่าวทันทีที่มันก่อตัวขึ้น แต่พวกมันยังไม่น่าจะมีอยู่จริงในทุกเวลาประวัติศาสตร์ของโลกด้วย ทฤษฎีวิวัฒนาการใดๆ ก็ตามที่ดูเหมือนว่าจะแนะนำวิธีที่ชีวิตซึ่งเรียบง่ายที่สุดสามารถพัฒนาได้จากเซลล์เดี่ยวซึ่งได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่นั้นกลับไม่มีคำตอบว่าเซลล์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรในตอนแรก ไม่มี "ต้นแบบของเซลล์แรก" วิทยาศาสตร์ไม่เคยแม้แต่จะเข้าใกล้การสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่คงสภาพอยู่ด้วยตัวเองซึ่งได้รับการผลิตโดยหรืออยู่รอดได้ในปัจจัยแวดล้อมที่จำเป็นต่อการสร้างส่วนประกอบของเซลล์

มีการกล่าวไว้ว่า "ความตายเป็นเพียงปัญหาเดียวของปรัชญา" นี่อาจจะหรืออาจจะไม่เป็นความจริง แต่การรับมือกับความตายนั้นเป็นความท้าทายอย่างมากต่อมุมมองทางปรัชญาใดๆ ก็ตาม ในทำนองเดียวกันสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตก็เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของผู้ที่เชื่อในแนวคิดแบบธรรมชาตินิยมทางวิทยาศาสตร์ มีการคาดเดาตามแบบธรรมชาตินิยมว่าชีวิตถือกำเนิดขึ้นโดยปราศจากพระผู้สร้างหรือพระผู้ทรงออกแบบใดๆ แต่กระนั้นการอธิบายตามธรรมชาติล้วนๆ เหล่านี้ก็ยังถูกหักล้างโดยวิทยาศาสตร์อย่างถี่ถ้วน เป็นเรื่องน่าขันที่ผู้คนจำนวนมากประกาศอย่างเป็นทางการว่าธรรมชาตินิยมทางวิทยาศาสตร์ได้รับการ "พิสูจน์แล้ว" "เป็นที่ยอมรับแล้ว" หรือ "มีการแสดงให้เห็นแล้ว" อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามธรรมชาตินิยมยังจำเป็นต้องเชื่อมโยงกับสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้ในทางวิทยาศาสตร์

หลักฐานมากมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าชีวิตไม่สามารถมาจากสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตได้เป็นเครื่องบ่งชี้อันทรงพลังว่าธรรมชาตินิยมไม่ใช่โลกทัศน์ที่สมเหตุสมผล ชีวิตนั้นมีต้นกำเนิดมาจากธรรมชาติ (สมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต) หรือไม่ก็มีต้นกำเนิดมาจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ (การออกแบบที่ชาญฉลาด) ความเป็นไปไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตเป็นข้อโต้แย้งอย่างน้อยที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นสิ่งเหนือธรรมชาติ วิธีเดียวที่จะสร้างแม้แต่องค์ประกอบพื้นฐานที่สุดของชีวิตคือในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นธรรมชาติ ได้รับการออกแบบมาอย่างดี และถูกควบคุมอย่างเข้มงวด เช่นนั้นโดยตัวมันเองทำให้มีเหตุผลที่จะสันนิษฐานว่าชีวิตไม่สามารถถือกำเนิดขึ้นได้หากปราศจากการแทรกแซงที่ชาญฉลาด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทฤษฎีของสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิตคืออะไร อะไรคือคำนิยามเกี่ยวกับสมมุติฐานที่ว่าสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้จากสิ่งไม่มีชีวิต
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries