settings icon
share icon
คำถาม

อะไรทำให้เกิดการศูนย์พันธุ์ของไดโนเสาร์?

คำตอบ


การศูนย์พันธุ์ของไดโนเสาร์เป็นปริศนาที่ตรึงใจนักวิทยาศาสตร์อย่างมากในศตวรรษ ที่ผ่านมา เราพบซากสัตว์ที่กลายเป็นหินของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ยักษ์ทั่วโลกแต่เราไม่เห็นสัตว์เหล่านี้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เกิดอะไรขึ้นกับพวกมันทั้งหมด

ตามกรอบของประเพณีดั้งเดิมกล่าวว่าพวกมันหายไปอย่างลึกลับเมื่อราวๆ 65 ล้านปีก่อน มีการคำอธิบายต่างๆ นาๆ ที่ได้เสนอว่าทำไมพวกมันจึงศูนย์พันธุ์ สมมุติฐานซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดสองสมมุติฐานคือข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการตกกระทบจากวัตถุนอกโลกและข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการปะทุของภูเขาไฟจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ข้อสันนิษฐานแรกเสนอว่ามีดาวเคราะห์น้อยหนึ่งดวงหรือมากกว่าหนึ่งดวงพุ่งชนโลกทำให้เกิด "ฤดูหนาวนิวเคลียร์" ที่ได้กวาดล้าง พวกไดโนเสาร์ออกไป ข้อสันนิษฐานที่สองอ้างการเกิดภูเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรง ทำให้พวกไดโนเสาร์ตาย มีการบันทึกของทั้งสองว่าได้มุ่งเน้นอย่างมากไปที่ธาตุอิริเดียม (Ir) ที่พบฝังอยู่ในตะกอนที่แยกยุคครีเทเชียสออกจากยุคพาเลโอจีน (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ารอยต่อระหว่างยุคครีเทเชียสและยุคเทอเชียร์) ซึ่งตามกรอบประเพณีดั้งเดิมนี่เป็นจุดของประวัติศาสตร์โลกในช่วงที่ไดโนเสาร์ศูนย์พันธุ์ไป

ข้อสันนิษฐานทั้งสองมีหลักฐานเพื่อที่จะพิจารณาโดยที่ไม่สนใจบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่นไม่ว่า ข้อสันนิษฐานใดจะถูกต้องและมีช่องว่านาน 60 ล้านปีกว่าระหว่างมนุษย์และไดโนเสาร์ แล้วเรา จะอธิบายศิลปะการสกัดหินหรือรูปแบบอื่นๆ ของศิลปะโบราณที่ได้วาดภาพมนุษย์ กำลังมีปฏิสัมพันธ์กับไดโนเสาร์ที่เราคุ้นเคยด้วยเช่น ไทรเซราทอปส์ สเตโกซอรัส ไทแรนโนซอรัสและซอโรพอด (ในบางกรณีเป็นการทำให้ไดโนเสาร์เหล่านี้เชื่องและขี่พวกมันไปมา) มากกว่านั้นซากสัตว์ที่กลายเป็นหินของไดโนเสาร์ยังพบอยู่ในชั้นกินเดียวกับรอยเท้าของสัตว์กีบและรอยเท้าของมนุษย์ อย่างไรก็ตามเราจะต้องอธิบายสิ่งนี้ภายในกรอบของมุมมองทางด้านประเพณีนิยมหรือไม่ และทำไมวัฒนธรรมโบราณจากที่อยู่อาศัยในทุกทวีปทั่วโลกบันทึกว่ามีปฏิสัมพันธ์ กับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ยักษ์เหล่านี้ สัตว์เหล่านี้เป็นที่รู้จักกันโดยพวกเราทุกวันนี้ ว่าเป็น "มังกร" และโดยส่วนรวมจัดอยู่ในกลุ่มของตำนาน

แต่เราต้องถามตัวของเราเองว่าเป็นไปได้อย่างไรที่วัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกเทศทั่วโลกจะมาแบ่งปันตำนานเดียวกันอย่างเป็นสากล จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีแกนหลักของความจริงทางประวัติศาสตร์สำหรับตำนานเหล่านั้น เป็นไปได้หรือไม่ที่สัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งเราพบฝังอยู่ในดิน กับสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่บรรพบุรุษของเรากล่าวถึงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมานั้นจะเกี่ยวข้องกัน เราเชื่อว่าเป็นกรณีนี้ พยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมากเสนอต่อเราว่ามุมมองทางด้านประเพณีนิยมเป็นรากฐานของข้อบกพร่อง มนุษยชาติได้เกิดอาการความจำเสื่อมในเรื่องสำคัญนี้และ เราได้ก่อตั้งกรอบ "ทางวิทยาศาสตร์" ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้เราคงอยู่ในความมืด

ฉะนั้นเราจะอธิบายถึงการศูนย์พันธุ์ของไดโนเสาร์อย่างไร ก็วิธีการเดียวกับที่เราอธิบายถึงการศูนย์พันธุ์ของสัตว์ชนิดอื่นๆ ประมาณ 20,000 ถึง 2 ล้านสายพันธุ์ที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าได้ศูนย์พันธุ์ไปในศตวรรษที่ผ่านมาอย่างเดียว ร่วมกันระหว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มจำขึ้นอย่างรวดเร็วของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เป็นเรื่องธรรมดาที่การเปลี่ยนแปลง ทางสภาพภูมิอากาศสามารถจะทำลายระบบนิเวศได้และเรามีแนวโน้มที่จะฆ่าหรือขับไล่ผู้แข่งขันเป็นธรรมดาอยู่แล้ว นี่คือสาเหตุที่เราไม่พบสัตว์นักล่าอื่นๆ ที่มากเกินไปเช่น สิงโต เสือ หมี ฯลฯ ที่นอกเมืองและในเมืองหรือแม้แต่ในชุมชนชนบท เราเป็นจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

ในหนังฮอลลีวูดเช่นจูราสสิค พาร์ค เราเห็นสัตว์เหมือนกับไทแรนโนซอรัส เร็กส์และเวโลซีแรปเตอร์ล่าเราและกินเราทั้งเป็นและไม่ต้องสงสัยเลยถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกับไดโนเสาร์ สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นบ้างอย่างแน่นอน แต่ส่วนมากอาจจะเป็นทางตรงกันข้ามที่เป็นจริงมากกว่า เราล่าพวกมันและกิน พวกมันเป็นอาหารเย็น

ในหลายๆ ตำนานและศิลปะโบราณเราเห็นสิ่งนั้นอย่างแน่นอนคือการที่มนุษย์ล่าและฆ่าสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ยักษ์นี้ สิงโต เสือและหมีไม่ได้ถูกล่ามากเท่ากับไดโนเสาร์ (ฉะนั้นพวกมันยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้) เพราะดูเหมือนว่าบรรพบุรุษของเราจดจ้องไปยัง "การสังหารมังกร"

ฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับพวกไดโนเสาร์ เป็นที่ชัดเจนว่าพวกที่รอดจากการเปลี่ยนแปลง ของสภาพอากาศของโลกถูกพวกเรากิน บางตัวอาจจะยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่เจริญในโลก ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบครองของใครและมีการเห็นสิ่งเหล่านี้ทุกๆ ปี โดยเฉพาะชนพื้นเมือง กลุ่มคนโบราณในพื้นที่ชนบทผู้ซึ่งพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์ชาวตะวันตกที่ไม่เชื่อ (ผู้ที่โดยธรรมดาแล้วไม่เชื่อชนพื้นเมืองเพราะความตั้งมั่นในสิ่งที่เรียกว่าสมมุติฐาน "ทางด้านวิทยาศาสตร์") ในมุมมองของเราความสงสัยนี้เป็นสิ่งที่ผิด วิทยาศาสตร์ควรที่จะรวมการตรวจสอบหาความจริงของหลักฐานอย่างยุติธรรมเข้าด้วยกันโดยไม่มีอคติ ไม่ใช่ความพยายามของมนุษย์ที่ชอบทำตามความชอบใจของตัวเองที่จะสนับสนุนข้อบกพร่องของทฤษฎีประวัติศาสตร์โลก

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรทำให้เกิดการศูนย์พันธุ์ของไดโนเสาร์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries