settings icon
share icon
คำถาม

คำถามเกี่ยวกับอาดัมและเอวา?

คำตอบ


อาดัมและวาได้รับความรอดหรือไม่ พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง ว่าอาดัมและเอวาได้รับความรอดหรือไม่ อาดัมและเอวาเป็นมนุษย์สองคนแรกที่รู้เกี่ยวกับ เรื่องของพระเจ้าก่อนที่พวกเขาจะถูกทำให้ปนเปื้อนด้วยความบาป (โดยมารซาตาน) ด้วยว่าพวกเขายังรู้จักพระเจ้าเป็นอย่างดีหลังจากที่พวกเขาล้มลงในความบาปมากกว่าที่ใครสักคนหนึ่งในปัจจุบันจะรู้จัก ส่วนมากอาดัมและเอวานั้นเชื่อและพึ่งพาพระเจ้าอย่างแน่นอน พระเจ้ายังคงเดินกับอาดัมและเอวาและทรงประทานสิ่งต่างๆ ให้กับพวกเขาหลังจากที่พวกเขาล้มลงในความบาป อาดัมและเอวารู้เกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงประทาน พระผู้ช่วยให้รอดมาให้ (ปฐมกาล 3:15) พระเจ้าทรงทำเครื่องแต่งกายด้วยหนังสัตว์ให้แก่อาดัมและเอวาหลังจากที่พวกเขาตกลงในความบาป (ปฐมกาล 3:21) นักวิชาการหลายคนเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นการเสียสละของสัตว์ในครั้งแรก เป็นการเกริ่นถึงท้ายที่สุดของการตายบนไม้กางเขน ของพระคริสต์สำหรับบาปของผู้คนทั้งโลก การนำข้อเท็จจริงเหล่านี้มารวมกันจะดูเหมือนว่าอาดัมและเอวาได้รับความรอดและแน่นอนได้ไปสวรรค์/ดินแดนบรมสุขเกษมเมื่อพวกเขาสิ้นชีวิต

อาดัมและเอวามีลูกทั้งหมดกี่คน พระคัมภีร์ไม่ได้ให้ตัวเลขที่แน่ชัดแก่เรา อาดัมและเอวามีลูกคือคาอิน (ปฐมกาล 4:2) อาแบล (ปฐมกาล 4:2) เสท (ปฐมกาล 4:25) และลูกสาวลูกชาย อีกหลายคน (ปฐมกาล 5:4)

อาดัมและเอวาถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไร ถ้าประวัติศาสตร์ของพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม และยุคในปฐมกาลบทที่ 5 ได้รับการพิสูจน์ อาดัมและเอวาน่าจะถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

อาดัมและเอวาเป็นมนุษย์ถ้ำหรือไม่ ในปฐมกาลบทที่ 3 บันทึกว่าอาดัมและเอวาได้สื่อสาร กับพระเจ้าด้วยความชาญฉลาดอย่างเต็มขนาด อาดัมและเอวาอาจจะเป็น "คนโบราณ" ในความเข้าใจของพวกเขาในหลายๆ แนวคิดแต่พวกเขาไม่ได้เป็นเหมือน "วานร" หรือขาดสติปัญญาด้วยวิธีการใดก็ตาม อาดัมและเอวาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ของโลก

อาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนนานเท่าไรก่อนที่พวกเขาจะทำบาป พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวอย่างแน่ชัดว่าอาดัมและเอวาอยู่ในสวนเอเดนนานเท่าไรก่อนที่พวกเขาจะทำบาป ดูเหมือนว่าเวลาที่พวกเขาอยู่ในสวนนั้นเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้น อาจจะเพียงแค่หนึ่งวันหรือสองวัน อาดัมและเอวาไม่ได้มีลูกจนกว่าหลังจากที่พวกเขาตกลงในความบาป (ปฐมกาล 4:1 – 2) ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะอยู่ในสวนเป็นเวลานาน

อาดัมและเอวามีสะดือหรือไม่ สะดือนั้นเกิดจากสายสะดือที่เชื่อมต่อลูกกับครรภ์ของแม่ อาดัมและเอวาถูกสร้างโดยตรงจากพระเจ้าและไม่ได้ผ่านขั้นตอนการคลอดออกมา ฉะนั้นอาดัม และเอวาคงจะไม่มีสะดือ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับอาดัมและเอวา?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries