settings icon
share icon
คำถาม

อายุของจักรวาลคือเท่าไร

คำตอบ


ในพระธรรมปฐมกาล 1:1 บอกเราว่า “ในปฐมกาลพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน” พระคัมภีร์ไม่ได้ระบุวันที่สำหรับการทรงสร้าง สิ่งที่มีการกล่าวเปรยอย่างเดียวคือมันเกิดขึ้น "ในปฐมกาล" ในภาษาฮีบรูคำสำหรับ "การเริ่มต้น" คือ bereshith โดยมีความหมายตามตัวอักษรที่แปลว่า "ศีรษะ"

คริสเตียนทุกคนยอมรับว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาล ซึ่งคริสเตียนมีความคิดเห็นแตกต่างกันในการตีความคำว่าวัน (ภาษาฮีบรูคือ yom) ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 บรรดาผู้ที่ยึดถือ "วัน" ที่มียี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างแท้จริงเชื่อในสิ่งที่เทียบเคียงกับแนวคิดของโลกที่มีอายุน้อย ผู้ที่ยึดถือใน "วัน" ที่ไม่ได้เป็นไปอย่างแท้จริงและไม่ได้ตีความตามบทกวีเชื่อในแนวคิดของโลกที่มีอายุมากกว่า

นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นคริสเตียนหลายคนเชื่อว่าคำว่าวันในพระธรรมปฐมกาลหมายถึงวันที่มียี่สิบสี่ชั่วโมงอย่างแท้จริง สิ่งนี้ได้อธิบายถึงการกล่าวซ้ำๆ ของข้อความที่ว่า “มีเวลาเย็นและเวลาเช้า” ในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 เย็นวันหนึ่งและเช้าวันหนึ่งเป็นการสร้างขึ้นในหนึ่งวัน (ในการคำนวณของชาวยิว วันใหม่เริ่มต้นขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ตก) คนอื่นๆ ชี้ให้เห็นถึงการใช้คำว่าวันในที่อื่นๆ ในพระคัมภีร์ที่ไม่ใช่อย่างแท้จริงเช่น “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” และโต้แย้งว่าตอนเย็นถึงตอนเช้าไม่ได้เท่ากับ 1 วันและควรเข้าใจแทนว่าเป็นการกล่าวเปรียบเทียบจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของช่วงเวลา

หากลำดับวงศ์ตระกูลในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 5 และบทที่ 11 รวมถึงประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมที่เหลือถูกตีความตามตัวอักษรอย่างเคร่งครัด การสร้างอาดัมสามารถกำหนดอายุได้ประมาณ 4,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช แต่นี่เป็นการกำหนดเวลาสำหรับการสร้างอาดัมเท่านั้นไม่ได้เป็นเวลาของการสร้างโลกอย่างแท้จริง ไม่ต้องกล่าวถึงจักรวาล นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ของ "ช่องว่าง" ของเวลาในการอธิบายถึงพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1

ทั้งหมดที่กล่าวมาพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุอายุของจักรวาลไว้อย่างชัดเจน พันธกิจ Got Questions ยึดมุมมองโลกที่มีอายุน้อยและเชื่อว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงในหนึ่งวันอย่างแท้จริงในพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1 เป็นการตีความที่ดีกว่า ในเวลาเดียวกันเราไม่ได้มีความขัดแย้งที่รุนแรงกับแนวคิดที่ว่าโลกและจักรวาลอาจจะมีอายุมากกว่า 6,000 ปี ไม่ว่าความแตกต่างจะอธิบายได้โดยช่องว่างหรือโดยการที่พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลด้วย “การปรากฏของอายุ” หรือโดยปัจจัยอื่นคือจักรวาลมีอายุมากกว่า 6,000 ปีนั้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางพระคัมภีร์หรือศาสนศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดอายุของจักรวาลนั้นไม่สามารถพิสูจน์จากพระคัมภีร์หรือจากวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจักรวาลจะมีอายุ 6,000 ปีหรือหลายพันล้านปี มุมมองทั้งสอง (และทุกสิ่งในระหว่างนั้น) ขึ้นอยู่กับความเชื่อและการสันนิษฐาน มันเป็นสิ่งที่ฉลาดเสมอที่จะสงสัยในแรงจูงใจของผู้ที่โต้แย้งเรื่องโลกนี้ต้องมีอายุหลายพันล้านปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพระคัมภีร์ไม่ปรากฏว่าสนับสนุนสมมติฐานดังกล่าว

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อายุของจักรวาลคือเท่าไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries