settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมมีเรื่องราวการทรงสร้างที่แตกต่างกัน 2 เรื่องในปฐมกาลบทที่ 1-2?

คำตอบ


ปฐมกาล1:1 1 ในปฐมกาล พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน ต่อมาในปฐมกาล 2: 4 ดูเหมือนว่าเรื่องราวการทรงสร้างที่แตกต่างกันเรื่องที่สองจะเริ่มต้นขึ้น

4 เรื่องฟ้าสวรรค์และแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสร้างมีดังนี้ ในวันที่พระเจ้าทรงสร้างแผ่นดินและฟ้าสวรรค์ ความเห็นเรื่องการทรงสร้างที่แตกต่างกันทั้งสองเรื่อง เป็นการตีความผิดเหมือนกันของเนื้อหาทั้งสองตอน ซึ่งในความเป็นจริง อธิบายเหตุการณ์การทรงสร้างเรื่องเดียวกัน

เนื้อหาทั้งสองตอนไม่ได้ขัดแย้งกับระเบียบในการที่สิ่งต่างๆถูกสร้างขึ้น และไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน ปฐมกาลบทที่ 1 อธิบาย "การทรงสร้างหกวัน" (และวันที่เจ็ดที่เป็นวันหยุดพัก), ปฐมกาลบทที่ 2 กล่าวเฉพาะหนึ่งวันของสัปดาห์แห่งการทรงสร้าง วันที่หก และไม่มีความขัดแย้งกัน

ในปฐมกาลบทที่ 2 ผู้เขียนย้อนกลับมาที่ลำดับเกี่ยวกับโลกจนถึงวันที่หก เมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ในบทแรก ผู้เขียนพระธรรมปฐมกาลยกให้การสร้างมนุษย์ในวันที่หกว่าเป็นสุดยอดหรือจุดสูงสุดแห่งการทรงสร้าง จากนั้น ในบทที่สอง ที่ผู้เขียนให้รายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์ มีการอ้างเรื่องความขัดแย้งเบื้องต้น 2 ข้อระหว่างพระธรรมปฐมกาลบทที่ 1-2

ข้อแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการเกิดพืช

ปฐมกาล 1:11 “พระเจ้าตรัสว่า ‘แผ่นดินจงเกิดพืช คือ ผักหญ้าที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผล มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดิน’ ก็เป็นดังนั้น”

ข้อนี้บันทึกว่าพระเจ้าทรงสร้างพืชในวันที่สาม ปฐมกาล 2: 5 กล่าวเรื่องนั้นก่อนการทรงสร้างมนุษย์ ต้นไม้ตามทุ่งนายังไม่เกิดขึ้นบนแผ่นดิน และพืชตามทุ่งนาก็ยังไม่งอกขึ้นเลย เพราะพระเจ้ายังมิได้ทรงทำให้ฝนตกบนแผ่นดิน ทั้งยังไม่มีมนุษย์ที่จะทำไร่ไถนา” ดังนั้น เอาอย่างไหน? พระเจ้าทรงสร้างพืชในวันที่สามก่อนที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ (ปฐมกาลบทที่ 1) หรือหลังจากที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ (ปฐมกาลบทที่ 2)? คำภาษาฮีบรูสำหรับ "พืช" แตกต่างกันในเนื้อหาสองตอน พระธรรมปฐมกาล 1:11 ใช้คำที่หมายถึงพืชโดยทั่วไป ปฐมกาล 2: 5 ใช้คำเฉพาะเจาะจงมากกว่าที่หมายถึงพืชที่ต้องใช้การเกษตร เช่น บุคคลที่จะดูแล ชาวสวน เนื้อหาต่างๆไม่ขัดแย้งกัน

พระธรรมปฐมกาล 1:11 พูดถึงพระเจ้าทรงสร้างพืช และปฐมกาล 2: 5 พูดถึงพระเจ้าไม่ทรงให้พืช "แบบไร่ฟาร์ม" เจริญเติบโตจนกระทั่งหลังจากที่ทรงสร้างมนุษย์ ข้อที่สองอ้างว่ามีความขัดแย้งกันในเรื่องเกี่ยวกับการเกิดสัตว์ ปฐมกาล 1:24-25 “พระเจ้าตรัสว่า ‘แผ่นดินจงเกิดสัตว์ที่มีชีวิตตามชนิดของมัน คือสัตว์ใช้งาน สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ป่าตามชนิดของมัน’ ก็เป็นดังนั้น

พระเจ้าทรงสร้างสัตว์ป่าตามชนิดของมัน สัตว์ใช้งานตามชนิดของมัน และสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินตามชนิดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี” นี้จะบันทึกว่าพระเจ้าทรงสร้างให้เกิดสัตว์ในวันที่หก ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ พระธรรมปฐมกาล 2:19, ในบางฉบับที่แปล ดูเหมือนจะบันทึกว่าพระเจ้าทรงสร้างสัตว์หลังจากที่ได้ทรงสร้างมนุษย์ แต่การแปลที่ดีและน่ามีเหตุผลของปฐมกาลบทที่ 2:19-20 อ่านว่า " พระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดิน แล้วทรงนำมายังชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไร ชายนั้นตั้งชื่อสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่าอย่างไร สัตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้น ชายนั้นจึงตั้งชื่อบรรดาสัตว์ใช้งานและนกในอากาศและบรรดาสัตว์ป่า " เนื้อความไม่ได้บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ แล้วได้ทรงสร้างสัตว์ แล้วนำสัตว์มายังผู้ชายคนหนึ่ง แต่เนื้อความได้กล่าวดังนี้ว่า "ตอนนี้พระเจ้าได้ทรงสร้าง [เรียบร้อยแล้ว] สัตว์ทั้งหมด" ไม่มีความขัดแย้งกัน ในวันที่หกพระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ทั้งหลาย แล้วทรงสร้างมนุษย์ แล้วจากนั้นทรงนำสัตว์มายังมนุษย์ อนุญาตให้มนุษย์นั้นเรียกชื่อบรรดาสัตว์

โดยการพิจารณาเรื่องราวการทรงสร้างทั้งสองเรื่องแยกกันทีละเรื่อง และจากนั้นกลับมาสมานด้วยกัน เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงอธิบายลำดับของการทรงสร้างในปฐมกาลบทที่ 1 แล้วทรงชี้แจงรายละเอียดที่สำคัญที่สุดของเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่หกในปฐมกาลบทที่ 2

ไม่มีความแตกต่างกันที่ตรงนี้ เป็นเพียงเครื่องช่วยตีความตามตัวอักษรธรรมดาทั่วไป บรรยายเหตุการณ์จากทั่วไปจนถึงเฉพาะเจาะจง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมมีเรื่องราวการทรงสร้างที่แตกต่างกัน 2 เรื่องในปฐมกาลบทที่ 1-2 ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries