இதர வேதாகமக் கேள்விகள்


பத்து கட்டளைகள் யாவை?

இயேசு கிறிஸ்துவின் பன்னிரண்டு (12) சீஷர்கள் / அப்போஸ்தலர்கள் யார்?

முழுமையான சத்தியம் / உலகளாவிய சத்தியம் என்கிற ஒன்று இருக்கிறதா?

ஏன் யூதர்கள் மற்றும் அரேபியர்கள் /முகமதியர்கள் ஒருவரையொருவர் வெறுக்கின்றனர்?

வேதாகமம் அடிமைத்தனத்தை பொறுத்துக்கொள்ளுகிறதா?

கிறிஸ்தவர்கள் தேசத்தின் சட்டங்களுக்கு கீழ்படியவேண்டுமா?

இஸ்ரவேலரை அவருடைய தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஜனமாக இருக்கும்படிக்கு தேவன் ஏன் தெரிந்து கொண்டார்?

அப்போஸ்தலர்களுடைய மரணத்தை வேதாகமம் குறிப்பிடுகிறதா? ஒவ்வொரு அப்போஸ்தலர்களும் எப்படி மரித்தார்கள்?

செல்லப் பிராணிகள்/ மிருகங்கள் பரலோகத்திற்கு செல்லுமா? பிராணிகள்/ மிருகங்களுக்கு ஆத்துமாக்கள் உண்டா?

தேவன் இன்றும் தரிசனங்களை ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறாரா?

குறிசொல்லுதல் மற்றும் ஜாதகம் பார்ப்பதைக் குறித்து கிறிஸ்தவர்களின் கருத்து என்ன?

வேற்றுக்கிரகவாசிகள் அல்லது யுஎஃப்ஓக்கள் (UFOs) என்பவர்கள் இருக்கிறார்களா?

கிறிஸ்தவ சொப்பனத்தின் விளக்கம்? நம்முடைய சொப்பனங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து வருகின்றனவா?

ஈசாக்கை பலியிடும்படி தேவன் ஏன் ஆபிரகாமுக்கு கட்டளையிட்டார்?

மெல்கிசேதேக் யார்?

இரண்டு ஏற்பாடுகளின் இடைப்பட்ட காலத்தில் என்ன நடந்தது?

இயேசு இறந்தபோது தேவாலய திரைச்சீலை இரண்டாக கிழிக்கப்பட்டதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

தேவனுடன் தனிப்பட்ட உறவைக் கொண்டிருப்பதன் அர்த்தம் என்ன?

"பிரதான ஆணை என்றால் என்ன?

கட்டுதல் மற்றும் கட்டவிழ்த்தல் என்பதன் மூலம் வேதாகமம் என்ன அர்த்தம் கொண்டிருக்கிறது?

மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று பவுல் கூறின முள் என்ன?

கிறிஸ்தவ சிலுவைப் போர்கள் யாவை?

கிறிஸ்தவ பெண்கள் அலங்காரம் அல்லது நகைகளை அணிய வேண்டுமா?

ஒரு கிறிஸ்தவர் உலகப்பிரகாரமான இசையைக் கேட்க வேண்டுமா?

சீயோன் என்றால் என்ன? சீயோன் மலை என்றால் என்ன? சீயோனின் வேதாகம அர்த்தம் என்ன?

கிறிஸ்தவ தொல்பொருளியல் – இது ஏன் முக்கியமானது?

உடன்படிக்கைப் பெட்டிக்கு என்ன ஆனது?

தேவன் ஏன் பார்வோனின் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார்?

சதுசேயர்களுக்கும் பரிசேயர்களுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் என்ன?

இயேசு நியாயப்பிரமாணத்தை நிறைவேற்றினார், ஆனால் அதை ஒழிக்கவில்லை என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

யூதாஸ் இயேசுவை ஏன் காட்டிக் கொடுத்தார்?

பவுலின் வெவ்வேறு சுவிசேஷப் பயணங்கள் யாவை?

ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்கள் யார்?

நாம் பாவியை நேசித்து ஆனால் பாவத்தை வெறுக்க வேண்டுமா?

சங்கீதம் 82:6 மற்றும் யோவான் 10:34 ஆகியவற்றில் “நீங்கள் தேவர்கள்” என்று கூறுவதில் வேதாகமம் என்ன அர்த்தம் கொண்டுள்ளது?

ஒரு கிறிஸ்தவர் சபிக்கப்பட்டிருக்க முடியுமா? ஒரு விசுவாசி மீது தேவன் சாபத்தை அனுமதிப்பாரா?

வேதாகம ஆலோசனையுடன் உளவியல் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?


முகப்பு பக்கம்
இதர வேதாகமக் கேள்விகள்

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்