கிறிஸ்தவ பெண்கள் அலங்காரம் அல்லது நகைகளை அணிய வேண்டுமா?


கேள்வி: கிறிஸ்தவ பெண்கள் அலங்காரம் அல்லது நகைகளை அணிய வேண்டுமா?

பதில்:
சில கிறிஸ்தவர்கள் பெண்கள் அலங்காரம் செய்வது அல்லது நகைகளை அணிவது தவறு என்று நம்புகிறார்கள், இதுபோன்ற புதிய விஷயங்களில் சில புதிய ஏற்பாட்டு வேதப்பகுதிகளை மேற்கோள் காட்டுகிறார்கள். மறுபடியும் தேவனுடைய பிள்ளைகளின் நம்பிக்கைகளை நாம் மதிக்கிறோம், ஆனால் நம்முடைய போதனை தேவனுடைய வார்த்தை உண்மையில் சொல்வதைத் தாண்டிச்செல்லாது என்பதில் உறுதியாக இருக்க விரும்புகிறோம். "மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட யோசனைகளை தேவனிடமிருந்து வந்த கட்டளைகளாக கற்பிக்க" நாங்கள் விரும்பவில்லை (மாற்கு 7:7, NLT).

அலங்காரம் செய்வது அல்லது நகைகளை அணிவதன் உரிமையை ஆராய்வதில், 1 சாமுவேல் 16:7 உடன் தொடங்குகிறோம்: “மனுஷன் பார்க்கிறபடி நான் பாரேன்; மனுஷன் முகத்தைப் பார்ப்பான்; கர்த்தரோ இருதயத்தைப் பார்க்கிறார் என்றார்.” இந்த வசனம் நமது முன்னோக்கின் வரம்புகளைப் பற்றிய ஒரு அடிப்படைக் கொள்கையை முன்வைக்கிறது: நாம் இயல்பாகவே வெளிப்புறங்களைக் காண்கிறோம்; தேவன் அதற்கு மாறாக உள்ளான உண்மையைப் பார்க்கிறார். இது வெளிப்புறங்கள் முக்கியமற்றவை என்று அர்த்தமல்ல, நிச்சயமாக நாம் காண்கிற காட்சி சமிக்ஞைகள் மூலம் மற்றவர்களுடன் உடனடியாக தொடர்புகொள்கிறோம், மேலும் நாம் நாமாகவே தேர்ந்தெடுக்கும் தோற்றம் கிளர்ச்சி, பக்தி, கவனக்குறைவு, நுணுக்கம் போன்றவற்றை வெளிப்படுத்தலாம். ஆனால் தோற்றங்கள் ஏமாற்றும், மற்றும் உள்ளான இதயத்தின் ஆழமான பிரச்சினை. வெளிப்புற தோற்றத்திற்கு எது செய்யப்படுகிறதோ அது மனிதனுக்குப் பார்க்கப்படுகிறது, அதைப் பற்றி நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் தேவன் இதயத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதில் அதிக அக்கறை காட்டுகிறார்.

“ஸ்திரீகளும் மயிரைப் பின்னுதலினாலாவது, பொன்னினாலாவது, முத்துக்களினாலாவது, விலையேறப்பெற்ற வஸ்திரத்தினாலாவது தங்களை அலங்கரியாமல், தகுதியான வஸ்திரத்தினாலும், நாணத்தினாலும், தெளிந்த புத்தியினாலும், தேவபக்தியுள்ளவர்களென்று சொல்லிக்கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடியே நற்கிரியைகளினாலும், தங்களை அலங்கரிக்கவேண்டும்” (1 தீமோத்தேயு 2:9-10) என்று பொதுவான வழிபாட்டிற்குள்ள விதிகளின் சூழலில் பவுல் கூறுகிறார். சில பெண்கள் அலங்காரம் செய்துகொள்வது அல்லது நகைகளை அணிவதைத் தவிர்ப்பதற்கு இது ஒரு பகுதியாகும்.

இந்த பகுதியில் கவனிக்க வேண்டிய இரண்டு விஷயங்கள்: முதலாவதாக, ஒரு வழிபாட்டு சேவையில் ஒரு பெண்ணுக்கு சரியான உடை உள்ளது. பவுல் எந்தவிதமான குறிப்புகளையும் கொடுக்கவில்லை, ஆனால் ஒரு பெண்ணின் உடையானது அடக்கமானதாகவும் ஒழுக்கமானதாகவும் மரியாதைக்குரியதாகவும் இருக்க வேண்டும். அசாதாரணமான, அநாகரீகமான, அல்லது அவமதிக்கும் எதையும் அணிவது தவறு. அடக்கமான மற்றும் அசாதாரணமானவர்களுக்கிடையில் வரிசை வரைவது அகநிலை, மற்றும் அடக்கம் கலாச்சார ரீதியான விஷயங்களைப் பொறுத்தது, ஆனால் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் பிறருக்கு குற்றமுள்ள மனசாட்சியைக் கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பதற்கு போதுமான விவேகத்துடன் இருக்க வேண்டும்.

இரண்டாவதாக, தேவனை ஆராதிக்கும் பெண்களுக்கு முறையான அலங்காரமும் முறையற்ற அலங்காரமும் உள்ளது. ஒரு தெய்வீக பெண்ணுக்கு சரியான அலங்காரமானது வெறுமனே நல்ல செயல்கள் ஆகும். தபீத்தாள் என்னும் பேருடைய ஒரு சீஷி இருந்தாள்; அவள் நற்கிரியைகளையும் தருமங்களையும் மிகுதியாய்ச் செய்துகொண்டுவந்தாள். அவள் எப்போதும் நல்லது செய்து ஏழைகளுக்கு உதவுவதன் மூலம் தன்னை அழகாக அலங்கரித்தாள் (அப்போஸ்தலர் 9:36). ஒரு தெய்வீகப் பெண்ணுக்கு முறையற்ற அலங்காரமானது, அவளை பெருமையுடன் இருக்கத் தூண்டுகிறது அல்லது அவளுடைய வெளிப்புற தோற்றத்திற்கு கவனத்தை ஈர்க்கிறது: எடுத்துக்காட்டுகள் விரிவான சிகை அலங்காரங்கள், தங்கம் மற்றும் முத்துக்கள் மற்றும் விலையுயர்ந்த ஆடைகள். ஒரு வழிபாட்டு சேவையில் கவனம் முழுவதும் தேவனாக இருக்க வேண்டும், சமீபத்திய ஃபேஷன், மிகப்பெரிய வைரம் அல்லது மிகவும் புதுப்பாணியான தலை பிண்ணல் அல்ல. திருச்சபைக்கு 3,000 டாலர்கள் மதிப்புள்ள ஆடை அணிவது அல்லது அழகிய நகைகளை ஒளிரச் செய்வது தேவனுடைய பெண்ணை உண்மையிலேயே அலங்கரிக்க எதுவும் செய்யாது. அவள் ஆடையை விற்று பணத்தை ஒரு கிறிஸ்தவ தொண்டு நிறுவனத்திற்குக் கொடுத்தால், அவள் மிகவும் சிறப்பாக இருப்பாள், ஏழைகள் மிகச் சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். விரிவான சிகையலங்காரத்திற்காக அவள் செலவழித்த நேரம் தேவைப்படும் ஒருவருக்கு சேவை செய்வதில் சிறப்பாக செலவிடப்பட்டிருக்கலாம்.

1 தீமோத்தேயு 2:9-10-ல், தேவனைப் பிரியப்படுத்த முயற்சிப்பதற்கும் மனிதர்களைப் பிரியப்படுத்த முயற்சிப்பதற்கும் இடையில் பவுல் ஒரு வித்தியாசத்தை குறிப்பிடுகிறார். பொது வழிபாட்டு சேவை பேஷன் ஷோவாக இருக்கக்கூடாது. ஒரு பெண் ஒருபோதும் நகைகளை அணியவோ அல்லது தலைமுடியை வித்தியாசமாக தோற்றமளிக்க செய்யவோ முடியாது என்பதல்ல. திருச்சபையில் அதிகப்படியான அலங்காரம் மற்றும் அதிகப்படியான நகைகளை அணிவது முறையற்றதாகும். நாம் அனைவரும் பெருமைக்கு எதிராகக் காத்துக்கொள்ள வேண்டும், மற்றவர்களை (அல்லது நம்மை) உண்மையிலேயே முக்கியமானவற்றிலிருந்து திசைதிருப்பக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்: தேவனை வணங்குதல் மற்றும் பிறருக்கு சேவை செய்தல்.

அலங்காரம் மற்றும் நகை அணிதலுக்கு எதிராக மேற்கோள் காட்டப்படும் ஒரு வேதப்பகுதி 1 பேதுரு 3:3–5, “மயிரைப் பின்னி, பொன்னாபரணங்களை அணிந்து, உயர்ந்த வஸ்திரங்களை உடுத்திக்கொள்ளுதலாகிய புறம்பான அலங்கரிப்பு உங்களுக்கு அலங்காரமாயிராமல், அழியாத அலங்கரிப்பாயிருக்கிற சாந்தமும் அமைதலுமுள்ள ஆவியாகிய இருதயத்தில் மறைந்திருக்கிற குணமே உங்களுக்கு அலங்காரமாயிருக்கக்கடவது; அதுவே தேவனுடைய பார்வையில் விலையேறப்பெற்றது. இப்படியே பூர்வத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகளும் தங்களுடைய புருஷர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து தங்களை அலங்கரித்தார்கள்.”

ஒரு பெண்ணின் வெளிப்புற, விரைவான அழகுக்கும் உள்ளார்ந்த, நீடித்த அழகுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை பேதுரு வலியுறுத்துகிறார். உண்மையிலேயே அழகான பெண்ணுக்கு “மென்மையான மற்றும் அமைதியான ஆவி” இருக்கிறது. இந்த உலகில் அவள் அதிகம் கவனிக்கப்படாமல் இருக்கலாம், ஆனால் தேவன் இருதயத்தைப் பார்க்கிறார். சுயநல வணக்கத்திற்காக ஒருவரின் அழகைக் காட்டுவது கிறிஸ்துவின் மனத்தாழ்மையுடன் ஒத்துப்போவதில்லை, குறிப்பாக ஒரு வழிபாட்டு சேவையில் கொந்தளிப்பு நிகழும்போது அவ்வாறாக ஒத்துப்போவதில்லை. மீண்டும், சடை முடி பாவமானது அல்ல, ஆனால் அவர்களின் தலைமுடி, நகைகள் அல்லது ஆடைகளை அழகாக மாற்றுவோரை நம்பியிருப்பவர்கள் மாயையைத் துரத்துகிறார்கள். அதற்கு மாறாக, தெய்வீக தன்மையை வளர்ப்பது மிகவும் பயனுள்ளது.

சுருக்கமாக, ஒரு சாதாரணமான முறையில் செய்யப்படும் வரை நகைகள், அலங்காரம் அல்லது சடை முடி அணிவதில் இயல்பாகவே தவறில்லை. மேலும், இதுபோன்ற விஷயங்கள் ஒருபோதும் நல்ல செயல்களையோ, தாழ்மையான மனநிலையையோ மாற்ற முடியாது. ஒரு கிறிஸ்தவ பெண் தன் வெளிப்புற தோற்றத்தில் அவ்வளவு கவனம் செலுத்தக்கூடாது, அவள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை புறக்கணிக்கிறாள். ஒரு வழிபாட்டு சேவை நம்மீது அல்ல, தேவனை மையமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஒரு பெண் தனது தோற்றத்திற்காக அதிக நேரத்தையும் பணத்தையும் செலவிடுகிறாள் என்றால், பிரச்சனை என்னவென்றால், பெண்ணின் முன்னுரிமைகள் தவறாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. விலையுயர்ந்த நகைகள் மற்றும் உடைகள் பிரச்சினையின் முடிவுகளேயல்லாமல் அவைகள் பிரச்சினையே அல்ல.

English


முகப்பு பக்கம்
கிறிஸ்தவ பெண்கள் அலங்காரம் அல்லது நகைகளை அணிய வேண்டுமா?

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்