settings icon
share icon
கேள்வி

பாகால் யார்?

பதில்


பண்டைய கானான் மற்றும் பெனிக்கே நாட்டில் வணங்கப்பட்ட உயர்ந்த கடவுளின் பெயர்தான் பாகால். நியாயாதிபதிகள் காலத்தில் யூத மத வாழ்வில் பாகால் வழிபாட்டு முறை ஊடுருவியது (நியாயாதிபதிகள் 3:7), ஆகாபின் ஆட்சியின் போது இஸ்ரேலில் பரவலாக பரவியது (1 இராஜாக்கள் 16:31-33) மேலும் யூதாவையும் பாதித்தது (2 நாளாகமம் 28:1-2). பாகால் என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் "இறைவன்"; பன்மை பாலிம். பொதுவாக, பாகால் ஒரு விருத்தி உண்டுபண்ணும் கடவுளாக இருந்தது, அது பூமியில் பயிர்களை உற்பத்தி செய்யவும், ஜனங்கள் குழந்தைகளை உருவாக்கவும் முடியும் என்று நம்பப்பட்டது. வெவ்வேறு பகுதிகள் பாகாலை வெவ்வேறு வழிகளில் வழிபட்டன, மேலும் பாகால் மிகவும் பொருந்தக்கூடிய கடவுளாக நிரூபித்தது. பல்வேறு இடங்கள் அவரது பண்புகளில் ஒன்று அல்லது மற்றொன்றை வலியுறுத்தியது மற்றும் பாகாலிசத்தின் சிறப்பு "பிரிவுகளை" உருவாக்கியது. பாகால்பேயோர் (எண்ணாகமம் 25:3) மற்றும் பாகால்பேரீத் (நியாயாதிபதிகள் 8:33) போன்ற உள்ளூர் தெய்வங்களுக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள்.

கானானிய புராணங்களின்படி, பாகால் பிரதான கடவுளான ஏல் மற்றும் கடல் தெய்வமான தோப்பு விக்கிரகம் ஆகியோரின் மகனாகும். பாகால் அனைத்து கடவுள்களிலும் மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக கருதப்பட்டது, எல்லை கிரகணம் செய்தது, அது பலவீனமாகவும் பயனற்றதாகவும் காணப்பட்டது. பல்வேறு போர்களில் பாகால் கடல் கடவுளான யம்மையும், மரணம் மற்றும் பாதாள உலகத்தின் கடவுளான மோட்டையும் தோற்கடித்தது. பாகாலின் சகோதரிகள் / மனைவிகள் நட்சத்திரங்களுடன் தொடர்புடைய கருவுறுதல் தெய்வமான அஷ்தோரேத் மற்றும் காதல் மற்றும் போரின் தெய்வம் அனாத். கானானியர்கள் பாகாலை சூரியக் கடவுளாகவும், புயல் கடவுளாகவும் வழிபட்டனர் - அது பொதுவாக மின்னல் தாக்குதலைப் பிடித்தபடி சித்தரிக்கப்படுகிறது - அது எதிரிகளை தோற்கடித்து பயிர்களை விளைவித்தது. குழந்தைகளை வழங்கும் கருவுறுதல் கடவுளாகவும் அதனை வணங்கினர். பாகால் வழிபாடு சிற்றின்பத்தில் வேரூன்றியது மற்றும் கோயில்களில் சடங்கு விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டது. சில சமயங்களில், பாகாலைத் திருப்திப்படுத்த மனித பலியும் தேவைப்பட்டது, பொதுவாக பலி செய்பவரின் முதல் குழந்தை (எரேமியா 19:5). பாகாலின் பூசாரிகள் சத்தமாக, பரவசமான அழுகைகள் மற்றும் தன்னைத்தானே ஏற்படுத்திக்கொள்ளும் காயம் (1 ராஜாக்கள் 18:28) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய காட்டு கைவிடுதல் சடங்குகளில் தங்கள் கடவுளிடம் முறையிட்டனர்.

எபிரேயர்கள் வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்திற்குள் நுழைவதற்கு முன்பு, கானானின் கடவுள்களை வணங்குவதற்கு எதிராக கர்த்தராகிய தேவன் எச்சரித்தார் (உபாகமம் 6:14-15), ஆனால் இஸ்ரவேல் எப்படியும் மீண்டுமாய் உருவ வழிபாட்டிற்கு திரும்பியது. ஆகாப் மற்றும் யேசபேலின் ஆட்சியின் போது, இஸ்ரவேலில் பாகால் வழிபாட்டின் உச்சக்கட்டத்தில், தேவன் தனது தீர்க்கதரிசியாகிய எலியா மூலம் புறமதத்தை நேரடியாக எதிர்கொண்டார். முதலாவதாக, மூன்றரை வருடங்கள் நீடித்த வறட்சியை அனுப்பியதன் மூலம், பாகாலல்ல, அவரே மழையைக் கட்டுப்படுத்தினார் என்று தேவன் காண்பித்தார் (1 ராஜாக்கள் 17:1). உண்மையான கடவுள் யார் என்பதை ஒருமுறை நிரூபிப்பதற்காக எலியா கர்மேல் மலையில் ஒரு சவாலுக்கு அழைப்பு விடுத்தார். நாள் முழுவதும், பாகாலின் 450 தீர்க்கதரிசிகள் வானத்திலிருந்து நெருப்பை அனுப்பும்படி தங்கள் கடவுளை அழைத்தனர்-நிச்சயமாக மின்னல்களுடன் தொடர்புடைய கடவுளுக்கு இது எளிதான காரியம்-ஆனால் "எந்த பதிலும் இல்லை, யாரும் பதிலளிக்கவில்லை, யாரும் கவனிக்கவில்லை" (1 ராஜாக்கள் 18:29). பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் கைவிட்ட பிறகு, எலியா ஒரு எளிய ஜெபத்தை ஜெபித்தார், தேவன் உடனடியாக வானத்திலிருந்து அக்கினியால் பதிலளித்தார். அத்தாட்சி மிகப் பெரியதாக இருந்தது, ஜனங்கள் “ஜனங்களெல்லாரும் இதைக் கண்டபோது, முகங்குப்புற விழுந்து: கர்த்தரே தெய்வம், கர்த்தரே தெய்வம் என்றார்கள்!’’ (வசனம் 39).

மத்தேயு 12:27 இல், இயேசு சாத்தானை "பெயல்செபூல்" என்று அழைக்கிறார், பிசாசை பெலிஸ்திய தெய்வமான பாகால்-செபூலுடன் இணைக்கிறார் (2 ராஜாக்கள் 1:2). பழைய ஏற்பாட்டின் பாலீம்கள் பிசாசுகள் கடவுளாக வேடமிட்டதைத் தவிர வேறில்லை, மேலும் அனைத்து உருவ வழிபாடுகளும் இறுதியில் பிசாசு வழிபாடு ஆகும் (1 கொரிந்தியர் 10:20).

Englishமுகப்பு பக்கம்

பாகால் யார்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries