ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்கள் யார்?


கேள்வி: ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்கள் யார்?

பதில்:
ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்கள் மூன்று அடிப்படை வகைகளாக உள்ளனர்: அப்போஸ்தல பிதாக்கள், நைசீனுக்கு முந்தைய திருச்சபை பிதாக்கள் மற்றும் நைசீனுக்கு பிந்தைய திருச்சபை பிதாக்கள். அப்போஸ்தல திருச்சபை பிதாக்கள் அப்போஸ்தலர்களின் சமகாலத்தவர்களாக இருந்த ரோம் கிளெமென்ட் போன்றவர்கள் ஆகும், அவர்கள் அப்போஸ்தலர்களால் கற்பிக்கப்பட்டவர்கள், அப்போஸ்தலர்களின் பாரம்பரியம் மற்றும் போதனைகளைச் செயல்படுத்துகிறவர்களாக இருந்தார்கள். 2 தீமோத்தேயு 4:21-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள லீனு, ரோம் பிஷப் ஆனார், கிளெமென்ட் லீனுவிடமிருந்து பொறுப்பேற்றார். ஆகவே, லீனு மற்றும் ரோமின் கிளெமென்ட் இருவரும் அப்போஸ்தல பிதாக்களாக கருதப்படுகிறார்கள். இருப்பினும், லீனுவின் எழுத்துக்கள் எஞ்சியிருக்கவில்லை, அதே நேரத்தில் ரோமின் கிளெமெண்டினுடைய பல எழுத்துக்கள் தப்பிப்பிழைத்தன. போலிகார்ப் போன்ற யோவானின் சீஷர்களாக இருந்த சிலரைத் தவிர, அப்போஸ்தல பிதாக்கள் இரண்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் பெரும்பாலும் காட்சியில் இருந்து கடந்து வந்திருப்பார்கள். கி.பி. 98-ல் அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் எபேசுவில் இறந்தார் என்பது பாரம்பரியம்.

அப்போஸ்தல பிதாக்களுக்குப் பின்பும், கி.பி. 325-ல் கூடின நைசியா ஆலோசனை சங்கத்திற்கு முன்பும் வந்தவர்கள் நைசீன்-முந்தைய திருச்சபை பிதாக்கள் ஆகும். ஐரேனியஸ், இக்னேஷியஸ் மற்றும் ஜஸ்டின் மார்ட்டியர் போன்ற நபர்கள் நைசீன்-முந்தைய திருச்சபை பிதாக்கள் ஆகும்.

கி.பி 325 இல் நைசியா கவுன்சிலுக்குப் பிறகு வந்தவர்கள் நைசீனுக்குப் பிந்தைய திருச்சபை பிதாக்கள் ஆகும். இவர்கள் ஹிப்போவின் பிஷப் அகஸ்டின் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க மனிதர்கள், இவர் ரோமன் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார், ஏனெனில் இவர் திருச்சபை போதனை கோட்பாடுகளை வடிவமைத்தவர்; அடுத்து கிரிஸ்டோஸ்டம், இவர் அவரது சிறந்த சொற்பொழிவு திறன்களுக்காக "தங்க-வாய்" உள்ளவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்; இயேசுவின் பிறப்பு முதல் கி.பி. 324 வரை திருச்சபையின் வரலாற்றை நைசியா கவுன்சிலுக்கு ஒரு வருடம் முன்பு யூசிபியஸ் எழுதினார். நைசியா கவுன்சில் நடைபெறும் வரை அவர் தனது வரலாற்றை எழுதவில்லை என்பதால் அவர் நைசீனுக்கு பிந்தைய காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டார். கிரேக்க புதிய ஏற்பாட்டை லத்தீன் வல்கேட்டிற்கு மொழிபெயர்த்த ஜெரோம் மற்றும் அகஸ்டின் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கு மாறுவதற்கு பெரும்பாலும் காரணமான அம்ப்ரோஸ் ஆகியோர் நைசீனுக்கு பிந்தைய பிற திருச்சபை பிதாக்கள் ஆகும்.

எனவே, இந்த ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்கள் எதை நம்பினார்கள்? அப்போஸ்தலர்கள் சுவிசேஷத்தைப் பிரகடனப்படுத்தியதைப் போலவே அப்போஸ்தல பிதாக்களும் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருந்தனர். அவர்கள் இறையியல் கோட்பாட்டை வகுப்பதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை, ஏனென்றால் அப்போஸ்தலர்களிடமிருந்து அவர்கள் கற்றுக்கொண்ட சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தது. அப்போஸ்தலிக்க பிதாக்கள் அப்போஸ்தலர்களைப் போலவே ஆர்வமுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள், ஆரம்பகால திருச்சபையில் வளர்ந்த எந்தவொரு தவறான கோட்பாட்டையும் அம்பலப்படுத்தினர். அப்போஸ்தலர்கள் அவர்களுக்குக் கற்பித்த சுவிசேஷத்திற்கு உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்கிற அப்போஸ்தலிக்க பிதாக்களின் விருப்பத்தால் செய்தியின் மரபுவழி பாதுகாக்கப்பட்டது.

நைசீன்-முந்தைய பிதாக்களும் சுவிசேஷத்திற்கு உண்மையாக இருக்க முயன்றனர், ஆனால் அவர்களுக்கு கூடுதல் கவலை இருந்தது. பவுல், பேதுரு மற்றும் லூக்கா ஆகியோரின் நிறுவப்பட்ட எழுத்துக்களுக்கு சமமான எடை இருப்பதாகக் கூறும் பல போலி எழுத்துக்கள் அப்போது இருந்தன. இந்த போலி ஆவணங்களுக்கான காரணம் தெளிவாகத் தெரிந்தது. ஒரு தவறான ஆவணத்தைப் பெற கிறிஸ்துவின் சரீரத்தை வற்புறுத்தினால், பிழை திருச்சபைக்குள் ஊர்ந்து செல்லும். ஆகவே, நைசீன்-முந்தைய பிதாக்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தை தவறான கோட்பாட்டிலிருந்து பாதுகாக்க நிறைய நேரம் செலவிட்டனர், இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட திருச்சபைக் கோட்பாட்டின் உருவாக்கத்திற்கு வழிவகுத்தது.

நைசீனுக்குப் பிந்தைய பிதாக்கள் அனைத்து வகையான மதங்களுக்கு எதிரான கொள்கைகளுக்கு எதிராக நற்செய்தியைப் பாதுகாக்கும் பணியை மேற்கொண்டனர், எனவே நைசீனுக்கு பிந்தைய பிதாக்கள் சுவிசேஷத்தைப் பாதுகாக்கும் முறைகளில் ஆர்வம் காட்டினர், மேலும் சுவிசேஷத்தை உண்மையான மற்றும் தூய்மையான வடிவத்தில் பரப்புவதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை. இதனால், அப்போஸ்தலிக்க பிதாக்களின் தனிச்சிறப்பாக இருந்த மரபுவழியிலிருந்து அவர்கள் மெதுவாக விலகத் தொடங்கினர். இது இறையியலாளரின் வயது மற்றும் இரண்டாம்நிலை தலைப்புகளில் முடிவற்ற விவாதங்கள் ஆகும்.

ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்கள் கிறிஸ்துவைப் பின்பற்றி சத்தியத்தைப் பாதுகாப்பதன் அர்த்தம் என்ன என்பதற்கு நமக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். நம்மில் யாரும் பரிபூரணமானவர்கள் அல்லாதது போல, ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்களில் யாரும் பரிபூரணமானவர்கள் அல்ல. ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்களில் சிலரை இன்று பெரும்பாலான கிறிஸ்தவர்கள் தவறாக கருதுகின்றனர். ரோமன் கத்தோலிக்க இறையியலில் இறுதியில் வளர்ந்தவை நைசீனுக்கு பிந்தைய பிதாக்களின் எழுத்துக்களில் வேர்களைக் கொண்டிருந்தன. ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்களைப் படிப்பதன் மூலம் நாம் அறிவையும் நுண்ணறிவையும் பெற முடியும் என்றாலும், இறுதியில் நம்முடைய நம்பிக்கை தேவனுடைய வார்த்தையில் இருக்க வேண்டும், ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ தலைவர்களின் எழுத்துக்களில் அல்ல. தேவனுடைய வார்த்தை மட்டுமே நம்பிக்கை மற்றும் நடைமுறைக்கு சரியான பிழையற்ற வழிகாட்டியாகும்.

English


முகப்பு பக்கம்
ஆரம்பகால திருச்சபை பிதாக்கள் யார்?