settings icon
share icon
கேள்வி

மோளேகு யார்?

பதில்


பண்டைய வரலாற்றைப் போலவே, மோளேகு வழிபாட்டின் சரியான தோற்றம் தெளிவாக இல்லை. மோளேகு என்ற சொல் பெனிக்கே நாட்டின் ம்ல்க் (mlk) உடன் தோன்றியதாக நம்பப்படுகிறது, இது ஒரு சபதத்தை உறுதிப்படுத்த அல்லது விடுவிப்பதற்காக செய்யப்படும் ஒரு வகை பலியைக் குறிக்கிறது. மோளேகு என்பது "ராஜா" என்பதற்கான எபிரேய வார்த்தையாகும். இஸ்ரவேலர்கள் புறமத கடவுள்களின் பெயரை வெட்கத்திற்கான எபிரேய வார்த்தையின் உயிரெழுத்துக்களுடன் இணைப்பது பொதுவானது: "போஷெத்." இப்படித்தான் கருவுறுதல் மற்றும் யுத்தத்தின் தெய்வம் அஸ்தார்த்தே அஷ்தோரேத் ஆனாது. ம்ல்க், மெலேக் மற்றும் போசெத் ஆகியவற்றின் கலவையானது "மோளேகு" இல் விளைகிறது, இது "வெட்கக்கேடான பலியின் ஆளுமைப்படுத்தப்பட்ட ஆட்சியாளர்" என்று விளக்கப்படலாம். இது மில்காம், மில்கிம், மாலிக் மற்றும் மோளோக் என்றும் உச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. அஷ்தோரேத் அதன் மனைவி, மற்றும் சடங்கு விபச்சாரம் ஒரு முக்கியமான வழிபாட்டு முறையாகக் கருதப்பட்டது.

கி.மு. 1550 மற்றும் கி.மு. 300 க்கு இடையில் கானானில் (இன்றைய லெபனான், சிரியா மற்றும் இஸ்ரவேல்) வசித்த ஒரு தளர்வான மக்கள் குழு பெனிக்கே தேசத்தார்கள். பாலியல் சடங்குகளுக்கு மேலதிகமாக, மோளேகு வழிபாட்டில் குழந்தை பலி அல்லது "குழந்தைகளை நெருப்பின் வழியாகக் கடத்துவது" அடங்கும். மோளேகின் சிலைகள் காளையின் தலையுடன் கூடிய ஒரு மனிதனின் மாபெரும் உலோக சிலைகள் என்று நம்பப்படுகிறது. ஒவ்வொரு படத்திற்கும் அடிவயிற்றில் ஒரு துளை இருந்தது மற்றும் முன்கைகளை நீட்டியிருக்கலாம், அது துளைக்கு ஒரு வகையான சாய்வை உருவாக்கியது. சிலையில் அல்லது அதைச் சுற்றி நெருப்பு எரிந்தது. குழந்தைகள் சிலையின் கைகளில் அல்லது துளைக்குள் வைக்கப்பட்டனர். ஒரு தம்பதியினர் தங்கள் முதல் குழந்தையை பலி செலுத்தியபோது, குடும்பம் மற்றும் எதிர்கால குழந்தைகளுக்கான நிதி செழிப்பை மோளேகு உறுதி செய்யும் என்று அவர்கள் நம்பினர்.

மோளேகு வழிபாடு கானானுக்கு மட்டும் அல்ல. வட ஆபிரிக்காவில் உள்ள மோனோலித்கள் "ம்ல்க்" என்ற வேலைப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன -பெரும்பாலும் "ம்ல்க்’ம்ர்" மற்றும் " ம்ல்க்’ட்ம்" என்று எழுதப்பட்டிருக்கும், இது "ஆட்டுக்குட்டியின் பலி" மற்றும் "மனிதனின் பலி" என்று பொருள்படும். வட ஆபிரிக்காவில், மோளேகு "க்ரோனோஸ்" என மறுபெயரிடப்பட்டது. க்ரோனோஸ் கிரீஸில் உள்ள கார்தேஜுக்கு குடிபெயர்ந்தது, மேலும் அது புராணங்களில் அதன் டைட்டன் ஆன மற்றும் ஜீயஸின் தந்தையாக மாறியது. மோளேகு என்பது பாகாலால் தொடர்புடையது மற்றும் சில சமயங்களில் பாகாலுக்கு சமமாக உள்ளது, இருப்பினும் எந்த கடவுளையும் அல்லது ஆட்சியாளரையும் குறிக்க பாகால் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது.

ஆதியாகமம் 12ல், ஆபிரகாம் கானானுக்குச் செல்வதற்கான தேவனுடைய அழைப்பைப் பெற்றார். ஆபிரகாமின் சொந்த ஊரில் நரபலி பொதுவாக இல்லை என்றாலும், அது அவருடைய புதிய தேசத்தில் நன்கு நிலைநிறுத்தப்பட்டது. தேவன் பின்னர் ஆபிரகாமிடம் ஈசாக்கைப் பலியிடும்படி கேட்டார் (ஆதியாகமம் 22:2). ஆனால் பின்னர் தேவன் மோளேகு போன்ற கடவுள்களிடமிருந்து தம்மை வேறுபடுத்திக் காட்டினார். பூர்வீக கானானிய கடவுள்களைப் போலல்லாமல், ஆபிரகாமின் தேவன் நரபலியை வெறுத்தார். தேவன் ஈசாக்கைக் காப்பாற்றும்படி கட்டளையிட்டார், மேலும் ஈசாக்கின் இடத்தில் பலி செலுத்தப்பட அவர் ஒரு ஆட்டுக்கடாவை வழங்கினார் (ஆதியாகமம் 22:13). தேவன் இந்த நிகழ்வை எவ்வாறு பின்னர் தம்முடைய சொந்த குமாரனை நம் இடத்தைப் பெற வைப்பார் என்பதற்கான விளக்கமாகப் பயன்படுத்தினார்.

ஆபிரகாமுக்குப் பிறகு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக, வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்தைச் சுதந்தரிப்பதற்காக யோசுவா இஸ்ரவேலர்களை வனாந்தரத்திலிருந்து வெளியே அழைத்துச் சென்றார். இஸ்ரவேலர்கள் முதிர்ச்சியடையாதவர்களாகவும், ஒரே உண்மையான தேவனை வணங்குவதிலிருந்து எளிதில் திசைதிருப்பப்பட்டவர்களாகவும் இருப்பதை தேவன் அறிந்திருந்தார் (யாத்திராகமம் 32). இஸ்ரவேலர்கள் கானானுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பே, மோளேகு வழிபாட்டில் பங்கேற்க வேண்டாம் என்று தேவன் அவர்களை எச்சரித்தார் (லேவியராகமம் 18:21) மேலும் மோளேகுவை வணங்கும் கலாச்சாரங்களை அழிக்கும்படி அவர்களுக்கு மீண்டும் மீண்டும் கூறினார். இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுடைய எச்சரிக்கைகளுக்கு செவிசாய்க்கவில்லை. மாறாக, அவர்கள் தங்கள் சொந்த மரபுகளில் மோளேகு வழிபாட்டை இணைத்தனர். ஞானமுள்ள ராஜாவான சாலமோன் கூட இந்த வழிபாட்டால் திசைதிருப்பப்பட்டு, மோளேகுக்கும் மற்ற தெய்வங்களுக்கும் வழிபாட்டுத் தலங்களைக் கட்டினார் (1 இராஜாக்கள் 11:1-8). மோளேகு வழிபாடு "உயர்ந்த இடங்களில்" (1 இராஜாக்கள் 12:31) மற்றும் எருசலேமுக்கு வெளியே ஹின்னோம் பள்ளத்தாக்கு (2 இராஜாக்கள் 23:10) என்று அழைக்கப்படும் ஒரு குறுகிய பள்ளத்தாக்குகளில் நிகழ்ந்தது.

தேவபக்தியுள்ள ராஜாக்கள் அவ்வப்போது முயற்சி செய்தாலும், இஸ்ரவேலர்கள் பாபிலோனில் சிறைபிடிக்கப்படும் வரை மோளேகின் வழிபாடு ஒழிக்கப்படவில்லை. (பாபிலோனிய மதம் சோதிடம் மற்றும் ஜோதிடத்தால் வகைப்படுத்தப்பட்டாலும், மனித பலிகளை உள்ளடக்கியதாக இல்லை.) எப்படியோ, இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு பெரிய புறமத நாகரீகமாக சிதறடிக்கப்பட்டது, இறுதியாக அவர்களின் நடுவிலிருந்து பொய்யான கடவுள்களை அகற்றுவதில் வெற்றி பெற்றது. யூதர்கள் தங்கள் தேசத்திற்குத் திரும்பியபோது, அவர்கள் தங்களை தேவனுக்கு அர்ப்பணித்தனர், மேலும் ஹின்னோம் பள்ளத்தாக்கு குப்பைகளை எரிக்கும் இடமாகவும், தூக்கிலிடப்பட்ட குற்றவாளிகளின் உடல்களை எரிக்கும் இடமாகவும் மாற்றப்பட்டது. தேவனை நிராகரிப்பவர்கள் நித்தியமாக எரியும் நரகத்தை விவரிக்க இயேசு இந்த இடத்தின் உருவகத்தை பயன்படுத்தினார் - நித்தியமாக எரியும் நெருப்பு, எண்ணற்ற மனித பலிகளை விழுங்குகிறது (மத்தேயு 10:28).

Englishமுகப்பு பக்கம்

மோளேகு யார்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries