settings icon
share icon
கேள்வி

சங்கீதம் 82:6 மற்றும் யோவான் 10:34 ஆகியவற்றில் “நீங்கள் தேவர்கள்” என்று கூறுவதில் வேதாகமம் என்ன அர்த்தம் கொண்டுள்ளது?

பதில்


யோவான் 10:34 ல் இயேசு மேற்கோள் காட்டிய சங்கீதம் 82-ஐப் பார்ப்போம். சங்கீதம் 82:6-ல் “தேவர்கள்” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்ட எபிரேய வார்த்தை எலோஹிம். இது வழக்கமாக ஒரு உண்மையான தேவனைக் குறிக்கிறது, ஆனால் அதற்கு வேறு பயன்பாடுகளும் உள்ளன. சங்கீதம் 82: 1 கூறுகிறது, “தேவசபையிலே தேவன் எழுந்தருளியிருக்கிறார்; தேவர்களின் நடுவிலே அவர் நியாயம் விசாரிக்கிறார்.” அடுத்த மூன்று வசனங்களிலிருந்து “தேவர்கள்” என்ற சொல் நீதிபதிகள், நியாயாதிபதிகள் மற்றும் அதிகாரம் மற்றும் ஆட்சி பதவிகளை வகிக்கும் பிற நபர்களைக் குறிக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. ஒரு மனித நீதிபதியை “தேவன்” என்று அழைப்பது மூன்று விஷயங்களைக் குறிக்கிறது: 1) அவருக்கு மற்ற மனிதர்கள் மீது அதிகாரம் உள்ளது, 2) ஒரு சிவில் அதிகாரியாக அவர் பெறும் அதிகாரம் அஞ்சப்பட வேண்டியது, மற்றும் 3) அவர் தனது சக்தியையும் அதிகாரத்தையும் தேவனிடமிருந்து பெறுகிறார், அவர் 8-வது வசனத்தில் முழு பூமியையும் தீர்ப்பதாக சித்தரிக்கப்படுகிறார்.

மனிதர்களைக் குறிக்க பயன்படுத்தப்படும் “தேவர்கள்” என்கிற வார்த்தையின் பயன்பாடு அரிதானது, ஆனால் இது பழைய ஏற்பாட்டில் வேறு எங்கும் காணப்படுகிறது. உதாரணமாக, தேவன் மோசேயை பார்வோனிடம் அனுப்பியபோது, “உன்னை நான் பார்வோனுக்கு தேவனாக்கினேன்; உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் உன் தீர்க்கதரிசியாயிருப்பான்” (யாத்திராகமம் 7:1) என்றார். தேவனுடைய தூதுவராக மோசே தேவனுடைய வார்த்தைகளைப் பேசுகிறார், எனவே ராஜாவுக்கு தேவனுடைய பிரதிநிதியாக இருப்பார் என்பதே இதன் பொருள். எலோஹிம் என்ற எபிரேய வார்த்தை யாத்திராகமம் 21:6 மற்றும் 22:8, 9 மற்றும் 28 ல் “நியாயாதிபதிகள்” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

82-ஆம் சங்கீதத்தின் முழு அம்சமும் என்னவென்றால், பூமிக்குரிய நியாயாதிபதிகள் பாரபட்சமில்லாத தன்மையுடனும் உண்மையான நீதியுடனும் செயல்பட வேண்டும், ஏனென்றால் நியாயாதிபதிகள் கூட ஒருநாள் நீதிபதிக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும். 6 மற்றும் 7 வசனங்கள் மனித நீதிபதிகளையும் எச்சரிக்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கின்றன: “நீங்கள் தேவர்கள் என்றும், நீங்களெல்லாரும் உன்னதமானவரின் மக்கள் என்றும் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஆனாலும் நீங்கள் மனுஷரைப்போலச் செத்து, லோகப்பிரபுக்களில் ஒருவனைப்போல விழுந்துபோவீர்கள்.” இந்த பகுதியில் தேவன் மனிதர்களை அதிகாரப் பதவிகளுக்கு நியமித்துள்ளார், அதில் அவர்கள் மக்களிடையே தேவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். அவர்கள் இந்த உலகில் கடவுளைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள் என்றாலும், அவர்கள் மனிதர்கள் என்பதையும், இறுதியில் அவர்கள் அந்த அதிகாரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்தினார்கள் என்பதற்கு தேவனுக்கு ஒருநாள் கணக்கைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதையும் அவர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

இப்போது, இந்த பகுதியை இயேசு எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார் என்பதைப் பார்ப்போம். இயேசு தம்மை தேவனுடைய குமாரன் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார் (யோவான் 10:25-30). நம்பிக்கையற்ற யூதர்கள் இயேசுவை தேவன் என்று கூறியதால் தேவதூஷணம் என்று அவதூறு சுமத்துவதன் மூலம் பதிலளிக்கின்றனர் (வசனம் 33). இயேசு சங்கீதம் 82:6 ஐ மேற்கோள் காட்டி, நியாயப்பிரமாணம் வெறும் மனிதர்களை - அதிகாரம் மற்றும் கவுரவமுள்ள மனிதர்களை - "தேவர்கள்" என்று குறிப்பிடுகிறது என்பதை யூதர்களுக்கு நினைவூட்டுகிறார். “தேவனுடைய குமாரன்" என்பதற்காக தேவதூஷணம் என்றால், உங்கள் சொந்த வேதவாக்கியங்கள் பொதுவாக அதே வார்த்தையை நீதிபதிகளுக்கும் பொருந்துகிறது. தெய்வீகமாக நியமிக்கப்பட்ட பதவியை வகிப்பவர்களை "தேவர்கள்" என்று கருதினால், தேவன் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பியவர் (34-36 வசனங்கள்) இன்னும் எவ்வளவு அதிகமாக இருக்க முடியும்? என்று இயேசு கேள்வி எழுப்புகிறார்.

இதற்கு நேர்மாறாக, ஏதேன் தோட்டத்தில் ஏவாளுக்கு பாம்பு பொய் சொல்கிறது. "நீங்கள் இதைப் புசிக்கும் நாளிலே உங்கள் கண்கள் திறக்கப்படும் என்றும், நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து தேவர்களைப்போல் இருப்பீர்கள் என்றும் தேவன் அறிவார்" (ஆதியாகமம் 3:5) என்ற அவனது அறிக்கை அரை உண்மை. அவர்களின் கண்கள் திறக்கப்பட்டன (வசனம் 7), ஆனால் அவர்கள் தேவனைப் போல ஆகவில்லை. உண்மையில், அவர்கள் அதைப் பெறுவதை விட முன்பிருந்த அதிகாரத்தைத்தான் இழந்தார்கள். ஒரு உண்மையான தேவனைப் போல ஆக ஏவாளின் திறனைப் பற்றி சாத்தான் ஏமாற்றினான், அதனால் அவளை ஒரு பொய்யாக வழிநடத்தினான். வேதாகம மற்றும் சொற்பொருள் அடிப்படையில் தேவனுடைய குமாரன் என்ற தனது கூற்றை இயேசு ஆதரித்தார், செல்வாக்கு மிக்க மனிதர்களை தெய்வங்களாக கருதக்கூடிய ஒரு உணர்வு இருக்கிறது; எனவே, மேசியா இந்த வார்த்தையை தனக்குத்தானே பயன்படுத்தலாம். மனிதர்கள் “தேவர்கள்” அல்லது “சிறிய தேவர்கள்” அல்ல. நாம் தேவன் இல்லை. தேவன் மட்டுமே தேவனாக இருக்கிறார், கிறிஸ்துவை அறிந்த நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

சங்கீதம் 82:6 மற்றும் யோவான் 10:34 ஆகியவற்றில் “நீங்கள் தேவர்கள்” என்று கூறுவதில் வேதாகமம் என்ன அர்த்தம் கொண்டுள்ளது?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries