ஒரு கிறிஸ்தவர் உலகப்பிரகாரமான இசையைக் கேட்க வேண்டுமா?


கேள்வி: ஒரு கிறிஸ்தவர் உலகப்பிரகாரமான இசையைக் கேட்க வேண்டுமா?

பதில்:
பல கிறிஸ்தவர்கள் இந்த கேள்வியுடன் போராடுகிறார்கள். பல உலகப்பிரகாரமான இசைக்கலைஞர்கள் கிறிஸ்தவர்களைக் காட்டிலும் மிகவும் திறமையானவர்கள். உலகப்பிரகாரமான இசை மிகவும் பொழுதுபோக்கு. கவர்ச்சியான மெல்லிசை, சிந்தனை நுண்ணறிவு மற்றும் நேர்மறையான செய்திகளைக் கொண்ட பல உலகப்பிரகாரமான பாடல்கள் உள்ளன. உலகப்பிரகாரமான இசையைக் கேட்கலாமா வேண்டாமா என்பதைத் தீர்மானிப்பதில், மூன்று முக்கிய காரணிகள் உள்ளன: 1) இசையின் நோக்கம், 2) இசையின் பாணி, மற்றும் 3) பாடல்களின் உள்ளடக்கம்.

1) இசையின் நோக்கம். இசை ஆராதனைக்காக மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதா, அல்லது இசையை இனிமையானதாகவும் / அல்லது பொழுதுபோக்காகவும் இருக்கும்படிக்கு தேவன் விரும்பினாரா? வேதாகமத்தில் மிகவும் பிரபலமான இசைக்கலைஞர், தாவீது ராஜா, தேவனை ஆராதிப்பதற்காக முக்கியமாக இசையைப் பயன்படுத்தினார் (சங்கீதம் 4:1; 6:1, 54, 55; 61:1; 67:1; 76:1 ஐப் பார்க்கவும்). இருப்பினும், சவுல் ராஜா தீய சக்திகளால் துன்புறுத்தப்பட்டபோது, அவரைத் தணிக்க தாவீது இசைக்கருவியை வாசிப்பார் (1 சாமுவேல் 16:14-23). ஆபத்தை எச்சரிக்கவும் (நெகேமியா 4:20) மற்றும் எதிரிகளை ஆச்சரியப்படுத்தவும் இஸ்ரவேலர்கள் இசைக்கருவிகளைப் பயன்படுத்தினர் (நியாயாதிபதிகள் 7:16-22). புதிய ஏற்பாட்டில், அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கிறிஸ்தவர்களை ஒருவருக்கொருவர் இசையுடன் ஊக்குவிக்க அறிவுறுத்துகிறார்: “சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கொருவர் புத்திசொல்லிக்கொண்டு, உங்கள் இருதயத்தில் கர்த்தரைப் பாடிக் கீர்த்தனம்பண்ணுங்கள்” (எபேசியர் 5:19). எனவே, இசையின் முதன்மை நோக்கம் ஆராதனையாகத் தெரிந்தாலும், இசையின் பிற பயன்பாடுகளுக்கும் வேதாகமம் நிச்சயமாக அனுமதிக்கிறது.

2) இசையின் நடை. துரதிர்ஷ்டவசமாக, இசை பாணிகளின் பிரச்சினை கிறிஸ்தவர்களிடையே மிகவும் பிளவுபடுத்தும் ஒன்றாக இருக்கிறது. எந்த இசைக்கருவிகளையும் பயன்படுத்த வேண்டாம் என்று பிடிவாதமாகக் கோரும் கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளனர். "பழைய உண்மையுள்ள" பாடல்களை மட்டுமே பாட விரும்பும் கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளனர். அதிக உற்சாகமான மற்றும் சமகால இசையை விரும்பும் கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளனர். "ராக் கச்சேரி" வகை சூழலில் சிறப்பாக வழிபடுவதாகக் கூறும் கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளனர். இந்த வேறுபாடுகளை தனிப்பட்ட விருப்பத்தேர்வுகள் மற்றும் கலாச்சார வேறுபாடுகள் என்று அங்கீகரிப்பதற்குப் பதிலாக, சில கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான இசை பாணியை ஒரே “வேதாகம” முறை என்று அறிவித்து, மற்ற எல்லா வகையான இசையையும் ஆரோக்கியமற்ற, தேவபக்தியற்ற அல்லது பிசாசிற்குரியதாக அறிவிக்கிறார்கள்.

எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பாணியிலான இசையையும் வேதாகமம் எங்கும் கண்டிக்கவில்லை. எந்தவொரு குறிப்பிட்ட இசைக்கருவியும் தேவபக்தியற்றதாக வேதாகமம் எங்கும் அறிவிக்கவில்லை. வேதாகமம் பல வகையான சரம் வாத்தியங்களையும் காற்றுக் கருவிகளையும் குறிப்பிடுகிறது. வேதாகமம் குறிப்பாக டிரம்ஸைக் குறிப்பிடவில்லை என்றாலும், அது மற்ற தாள வாத்தியங்களையும் குறிப்பிடுகிறது (சங்கீதம் 68:25; எஸ்ரா 3:10). நவீன இசையின் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வடிவங்களும் ஒரே மாதிரியான இசைக் கருவிகளின் மாறுபாடுகள் மற்றும் / அல்லது சேர்க்கைகள், வெவ்வேறு வேகத்தில் அல்லது அதிக முக்கியத்துவத்துடன் இசைக்கப்படுகின்றன. எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பாணியிலான இசையும் தேவபக்தியற்றதாகவோ அல்லது தேவனுடைய விருப்பத்திற்கு புறம்பானதாகவோ அறிவிக்க வேதாகம அடிப்படை இல்லை.

3) பாடல் வரிகளின் உள்ளடக்கம். ஒரு கிறிஸ்தவர் உலகப்பிரகாரமான இசையைக் கேட்க வேண்டுமா என்பதை இசையின் நோக்கமோ இசையின் பாணியோ தீர்மானிக்கவில்லை என்பதால், பாடல்களின் உள்ளடக்கம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பது கருதப்பட வேண்டும். இசையைப் பற்றி குறிப்பாகப் பேசவில்லை என்றாலும், பிலிப்பியர் 4:8 இசைப் பாடல்களுக்கு ஒரு சிறந்த வழிகாட்டியாகும்: “கடைசியாக, சகோதரரே, உண்மையுள்ளவைகளெவைகளோ, ஒழுக்கமுள்ளவைகளெவைகளோ, நீதியுள்ளவைகளெவைகளோ, கற்புள்ளவைகளெவைகளோ, அன்புள்ளவைகளெவைகளோ, நற்கீர்த்தியுள்ளவைகளெவைகளோ, புண்ணியம் எதுவோ, புகழ் எதுவோ அவைகளையே சிந்தித்துக்கொண்டிருங்கள்.” இதுபோன்ற விஷயங்களைப் பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்றால், நிச்சயமாக அவை இசை மற்றும் பாடல் மூலம் நம் மனதில் அழைக்கப்பட வேண்டியவை. ஒரு உலகப்பிரகாரமான பாடலின் வரிகள் உண்மை, உன்னதமானவை, சரியானவை, தூய்மையானவை, அழகானவை, போற்றத்தக்கவை, சிறந்தவை, பாராட்டத்தக்கவையாக இருக்க முடியுமா? அப்படியானால், ஒரு கிறிஸ்தவர் அந்த இயற்கையின் ஒரு உலகப்பிரகாரமான பாடலைக் கேட்பதில் தவறில்லை.

இருப்பினும், உலகப்பிரகாரமான இசையின் பெரும்பகுதி பிலிப்பியர் 4:8-ன் தரத்தை பூர்த்தி செய்யவில்லை. உலகப்பிரகாரமான இசை பெரும்பாலும் ஒழுக்கக்கேட்டையும் வன்முறையையும் தான் ஊக்குவிக்கிறது, அதே நேரத்தில் தூய்மை மற்றும் நேர்மையை குறைத்து மதிப்பிடுகிறது. ஒரு பாடல் தேவனை எதிர்ப்பதை மகிமைப்படுத்தினால், ஒரு கிறிஸ்தவர் அதைக் கேட்கக்கூடாது. இருப்பினும், தேவனைப் பற்றி எதுவும் குறிப்பிடப்படாத பல உலகப்பிரகாரமான பாடல்கள் உள்ளன, அவை நேர்மை, தூய்மை மற்றும் ஒருமைப்பாடு போன்ற தெய்வீக மதிப்புகளை இன்னும் நிலைநிறுத்துகின்றன. ஒரு காதல் பாடல் திருமணத்தின் புனிதத்தன்மையையும் / அல்லது உண்மையான அன்பின் தூய்மையையும் ஊக்குவிக்கிறது என்றால், அது தேவனையோ வேதாகமத்தையோ குறிப்பிடவில்லை என்றாலும் - அதைக் கேட்டு மகிழலாம்.

ஒரு நபர் தனது மனதை ஆக்கிரமிக்க எதை அனுமதித்தாலும் அது விரைவில் அல்லது பின்னர் அவரது பேச்சையும் செயல்களையும் தீர்மானிக்கும். பிலிப்பியர் 4:8 மற்றும் கொலோசெயர் 3:2, 5: ஆரோக்கியமான சிந்தனை முறைகளை நிறுவுவதற்கான பின்னணி இதுதான். 2 கொரிந்தியர் 10:5, “எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படியச் சிறைப்படுத்துகிறவர்களாயிருக்கிறோம்” என்று கூறுகிறது. இந்த வேதவசனங்கள் நாம் கேட்கக் கூடாத இசையின் தெளிவான படத்தைக் கொடுக்கின்றன.

வெளிப்படையாக, சிறந்த வகையான இசை தேவனைப் புகழ்ந்து துதித்து மகிமைப்படுத்துகிறது. திறமையான கிறிஸ்தவ இசைக்கலைஞர்கள் கிளாசிக்கல் முதல் ராக், ராப் மற்றும் ரெக்கே வகை கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு இசை வகைகளிலும் பணியாற்றுகிறார்கள். எந்தவொரு குறிப்பிட்ட பாணியிலான இசையிலும் இயல்பாகவே தவறில்லை. ஒரு கிறிஸ்தவர் கேட்க ஒரு பாடல் “ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதா” என்பதை தீர்மானிப்பது அதன் வரிகள் தான். தேவனை மகிமைப்படுத்தாத ஒன்றைப் பற்றி சிந்திக்கவோ அல்லது ஈடுபடவோ எதுவுமே உங்களை வழிநடத்தினால், அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

English


முகப்பு பக்கம்
ஒரு கிறிஸ்தவர் உலகப்பிரகாரமான இசையைக் கேட்க வேண்டுமா?

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்