மெல்கிசேதேக் யார்?


கேள்வி: மெல்கிசேதேக் யார்?

பதில்:
"நீதியின் ராஜா" என்று பொருள்படும் மெல்கிசேதேக், சாலேமின் ராஜா (எருசலேம்) மற்றும் மிகவும் உன்னதமான தேவனுடைய ஆசாரியன் ஆவார் (ஆதியாகமம் 14: 18-20; சங்கீதம் 110: 4; எபிரெயர் 5:6–11; 6:20-7: 28). ஆதியாகமம் புத்தகத்தில் மெல்கிசேதேக்கின் திடீர் தோற்றம் மற்றும் பின்பு காணாமல் போனது சற்றே மர்மமானது. கெதர்லாகோமேரையும் அவரது மூன்று கூட்டாளிகளையும் ஆபிரகாம் தோற்கடித்த பிறகு மெல்கிசேதேக் மற்றும் ஆபிரகாம் முதன்முதலில் சந்தித்தனர். மெல்கிசேதேக் ஆபிரகாமுக்கும் அவனுடைய சோர்வுற்ற மனிதர்களுக்கும் அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் வழங்கினார், அதன்மூலம் தனது நட்பை வெளிப்படுத்தினார். அவர் ஏல் எலியோன் (“மிகவும் உன்னதமான தேவன்”) என்ற பெயரில் ஆபிரகாமுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை வழங்கினார், மேலும் போரில் ஆபிரகாமுக்கு வெற்றியைக் கொடுத்ததற்காக தேவனைப் புகழ்ந்தார் (ஆதியாகமம் 14:18-20).

ஆபிரகாம் மெல்கிசேதேக்கிற்கு அவர் சேகரித்த அனைத்து பொருட்களிலும் தசமபாகம் (பத்தில் ஒரு பங்கு) வழங்கினார். இந்தச் செயலின் மூலம் ஆபிரகாம், மெல்கிசேதேக்கை தன்னைவிட உயர்ந்த ஆவிக்குரிய ரீதியில் ஒரு ஆசாரியன் என்று அங்கீகரித்ததாகக் குறிப்பிட்டார்.

தாவீது எழுதிய சங்கீதம் 110, மெல்கிசேதேக் ஒரு வகையில் கிறிஸ்துவாக முன்வைக்கப்படுகிறார். இந்த கருப்பொருள் எபிரெயர் புத்தகத்தில் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுகிறது, அங்கு மெல்கிசேதேக் மற்றும் கிறிஸ்து இருவரும் நீதியின் மற்றும் சமாதானத்தின் அரசர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். மெல்கிசேதேக்கையும் அவருடைய தனித்துவமான ஆசாரியத்துவத்தையும் ஒரு வகையாகக் குறிப்பிடுவதன் மூலம், கிறிஸ்துவின் புதிய ஆசாரியத்துவம் பழைய லேவிய ஒழுங்கு மற்றும் ஆரோனின் ஆசாரியத்துவத்தை விட உயர்ந்தது என்பதை எழுத்தாளர் காட்டுகிறார் (எபிரெயர் 7:1-10).

மெல்கிசேதேக் உண்மையில் இயேசு கிறிஸ்துவின் அவதாரத்திற்கு முந்தைய தோற்றம் அல்லது கிறிஸ்டோபனி என்று சிலர் முன்மொழிகின்றனர். இது ஒரு சாத்தியமான கோட்பாடு, இதற்கு முன்னர் ஆபிரகாம் அத்தகைய வருகையைப் பெற்றார். ஆதியாகமம் 17-ஐக் கவனியுங்கள், அங்கு ஆபிரகாம் ஒரு மனிதனின் வடிவத்தில் இருந்த தேவனை (எல் ஷடாய்) பார்த்தார், பேசினார்.

எபிரெயர் 6:20 கூறுகிறது, “நமக்கு முன்னோடினவராகிய இயேசு மெல்கிசேதேக்கின் முறைமையின்படி நித்திய பிரதான ஆசாரியராய் நமக்காக அந்தத் திரைக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார்.” இந்தச் சொல் வழக்கமாக ஆசாரியர்கள் பதவியில் இருப்பதைக் குறிக்கும். எவ்வாறாயினும், மெல்கிசேதேக் முதல் கிறிஸ்து வரையிலான நீண்ட இடைவெளியில், மெல்கிசேதேக்கும் கிறிஸ்துவும் உண்மையில் ஒரே நபர் என்று கருதி தீர்க்கக்கூடியது ஒரு ஒழுங்கின்மை. இவ்வாறு “ஒழுங்கு” நித்தியமாக அவரிடமும் அவரிடமும் மட்டுமே உள்ளது.

எபிரெயர் 7:3 கூறுகிறது, மெல்கிசேதேக் “தகப்பனும் தாயும் வம்சவரலாறும் இல்லாதவன்; இவன் நாட்களின் துவக்கமும் ஜீவனின் முடிவுமுடையவனாயிராமல், தேவனுடைய குமாரனுக்கு ஒப்பானவனாய் என்றென்றைக்கும் ஆசாரியனாக நிலைத்திருக்கிறான்.” எபிரேயரை எழுதியவர் உண்மையாக அல்லது அடையாளப்பூர்வமாக இதை அர்த்தப்படுத்துகிறாரா என்பது கேள்வி.

எபிரேய மொழியில் உள்ள விளக்கம் எழுத்தியல் பூர்வமாக இருந்தால், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவைத் தவிர வேறு எவருக்கும் இது எவ்வாறு சரியாகப் பயன்படுத்தப்படலாம் என்பதைப் பார்ப்பது மிகவும் கடினம். எந்தவொரு பூமிக்குரிய ராஜாவும் "என்றென்றும் ஒரு ஆசாரியராக இருக்கவில்லை", எந்த ஒரு மனிதனும் "தந்தை அல்லது தாய் இல்லாமல்" இல்லை. ஆதியாகமம் 14 ஒரு தியோபனியை விவரித்தால், குமாரனாகிய தேவன் ஆபிரகாமுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்க வந்தார் (ஆதியாகமம் 14:17-19) நீதியின் ராஜாவாக (வெளிப்படுத்துதல் 19:11,16), சமாதானத்தின் ராஜாவாக (ஏசாயா 9:6), தேவனுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையில் மத்தியஸ்தராக (1 தீமோத்தேயு 2:5) இருக்கிறார்.

மெல்கிசேதேக்கின் விளக்கம் உருவகமாக இருந்தால், அவர் வம்சாவளியைக் கொண்டிருக்கவில்லை, ஆரம்பம் அல்லது முடிவு இல்லை, மற்றும் இடைவிடாத ஊழியம் போன்ற விவரங்கள் ஆபிரகாமைச் சந்தித்த நபரின் மர்மமான தன்மையைக் குறிக்கும் அறிக்கைகள் ஆகும். இந்த விஷயத்தில், இந்த விவரங்களைப் பற்றிய ஆதியாகமம் கணக்கில் உள்ள மௌனம் நோக்கமானது மற்றும் மெல்கிசேதேக்கை கிறிஸ்துவுடன் தொடர்புபடுத்த சிறந்தது.

மெல்கிசேதேக்கும் இயேசுவும் ஒரே நபரா? ஒரு காரியத்தை இரு வழியிலும் செய்யலாம். குறைந்த பட்சம், மெல்கிசேதேக் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு மாதிரிப்படிவமாகும், இது கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறது. ஆனால் ஆபிரகாம் தனது சோர்வுற்ற போருக்குப் பிறகு, கர்த்தராகிய இயேசுவை சந்தித்து அவருக்கு மரியாதை கொடுத்தார்.

English


முகப்பு பக்கம்
மெல்கிசேதேக் யார்?

எப்படி கண்டுபிடிக்க ...

கடவுளோடு நித்தியத்தை செலவிடுங்கள்கடவுளிடமிருந்து மன்னிப்பைப் பெறுங்கள்