settings icon
share icon
கேள்வி

யோனா உண்மையிலேயே ஒரு திமிங்கலத்தால் விழுங்கப்பட்டாரா?

பதில்


யோனாவின் புத்தகம் கீழ்ப்படியாத ஒரு தீர்க்கதரிசியின் கதையை விவரிக்கிறது, அவர் ஒரு திமிங்கலத்தால் (அல்லது ஒரு "பெரிய மீன்") விழுங்கப்பட்டு, பின்னர் கரையில் வாந்தி எடுத்ததால், தனக்கென ஒரு கொள்கை இல்லாத நினிவே நகரத்தை மனந்திரும்புவதற்கு தயக்கமின்றி வழிநடத்தினார். வேதாகமத்தின் தெளிவான போதனை என்னவென்றால், ஆம், யோனாவை உண்மையிலேயே ஒரு திமிங்கலம் (அல்லது ஒரு பெரிய மீன்) விழுங்கியது.

யோனாவைப் பற்றிய வேதாகமக் கணக்கு அதன் அதிசயமான உள்ளடக்கத்தின் காரணமாக சந்தேகவாதிகளால் அடிக்கடி விமர்சிக்கப்படுகிறது. இந்த அற்புதங்களில் பின்வரும் நிகழ்வுகள் அடங்கும்:

• கர்த்தரால் சமுத்திரத்தின்மேல் பெருங்காற்று வரவிடப்படுகிறது (1:4-16).

• யோனா தீர்க்கதரிசி கப்பற்காரர்களால் கடலில் வீசப்பட்ட பின் ஒரு பெரிய மீன் விழுங்கியது (1:17).

• யோனா மீனின் வயிற்றில் மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவுகள் உயிர்வாழ்கிறார் - அல்லது அவர் இறந்து பின்பு உயிர்த்தெழுப்பப்படுகிறார், இது நீங்கள் வேதப்பகுதியை எவ்வாறு விளக்குகிறீர்கள் என்பதைப் பொறுத்தது (1:17).

• தேவனுடைய கட்டளையின்படி மீன் யோனாவை கரையில் வாந்தி எடுக்கிறது (2:10).

• யோனாவுக்கு நிழலை வழங்குவதற்காக வேகமாக வளர தேவனால் ஒரு ஆமணக்குச்செடி முளைக்க நியமிக்கப்பட்டது (4:6).

• ஆமணக்குச்செடித் தாக்கி காய்ந்துபோகப் பண்ணுவதற்கு ஒரு புழு தேவனால் நியமிக்கப்பட்டது (4:7).

• யோனாவை அசௌகரியப்படுத்த தேவனால் உஷ்ணமான கீழ்க்காற்று வரவழைக்கப்பட்டது (4:8).

பண்டைய உலகின் குறிப்பிட்ட பகுதியில் தாகோன் வழிபாட்டின் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, யோனாவின் போக்குவரத்து முறையாக தேவன் ஒரு திமிங்கலத்தை அல்லது பெரிய மீனைப் பயன்படுத்தியது நினிவேயின் கவனத்தை ஈர்க்கும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தது. தாகோன் ஒரு மீன்-கடவுள், அது மெசொப்பொத்தாமியா மற்றும் கிழக்கு மத்தியத்தரைக்கடல் கடற்கரையின் பாந்தியன்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இருந்தது. வேதாகமத்தில் பெலிஸ்தியர்கள் தொடர்பாக அது பலமுறை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (நியாயாதிபதிகள் 16:23-24; 1 சாமுவேல் 5:1-7; 1 நாளாகமம் 10:8-12). தாகோனின் படங்கள் நினிவே மற்றும் பிராந்தியம் முழுவதும் உள்ள அரண்மனைகள் மற்றும் கோவில்களில் காணப்படுகின்றன. சில சந்தர்ப்பங்களில் அது ஒரு மீன் அணிந்த மனிதராக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மற்றவற்றில் அது பகுதி மனிதராகவும், பகுதி மீனாகவும் - ஒரு கடல் மீன், வகையிலும் இருந்தது.

கிழக்கத்திய நாடுகளின் மொழிகளைக் கற்ற ஹென்றி க்ளே ட்ரம்புல் இவ்வாறு அவதானிக்கிறார்: “நினிவேக்கு தேவனால் அனுப்பப்பட்ட தூதராக, சாட்சிகள் முன்னிலையில், ஒரு பெரிய மீனின் வாயிலிருந்து தூக்கி எறியப்படுவதை விட, யோனாவுக்கு வேறு என்ன சிறந்த அறிவிப்பு இருந்திருக்க முடியும், மீன் கடவுள் விருப்பமான வழிபாட்டு பொருள் இருந்த போனீசியா கடற்கரையில் சொல்லுங்கள்? அத்தகைய ஒரு சம்பவம் தவிர்க்க முடியாமல் ஓரியண்டல் பார்வையாளர்களின் பாதரசத் தன்மையைத் தூண்டியிருக்கும், இதனால் மீன் கடவுளின் புதிய அவதாரத்தைப் பின்பற்ற ஒரு கூட்டம் தயாராக இருக்கும், அவர் கடலில் இருந்து எழுச்சி பெற்ற கதையைப் பிரகடனம் செய்தார். மீன்-கடவுள் வழிபாட்டின் மையமாக இருந்த நகரம்" ("Jonah in Nineveh,” Journal of Biblical Literature, Vol. 2, No.1, 1892, p. 56).

சில அறிஞர்கள் யோனாவின் தோற்றம், மீனின் செரிமான அமிலங்களின் செயலால் வெளுத்து இருந்தார் என்பது அவரது காரணத்திற்கு பெரும் உதவியாக இருந்திருக்கும் என்று ஊகித்துள்ளனர். நினிவேவாசிகள் தோலும், தலைமுடியும், ஆடைகளும் பேய்போல் வெளுத்துப்போயிருந்த ஒரு மனிதனால் வரவேற்கப்பட்டிருக்கலாம்—வெறிபிடித்த பின்தொடர்பவர்களின் கூட்டத்துடன் வந்த ஒரு மனிதன், ஒரு பெரிய மீனால் கரையில் வாந்தி எடுத்ததைக் கண்ட பலர், யோனாவின் வருகையின் இயற்கையான தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, நினிவேயின் மனந்திரும்புதல் ஒரு தர்க்கரீதியான முன்னேற்றத்திலிருந்து பின்பற்றப்படுகிறது.

வேதாகமத்தைத் தவிர, யோனாவை ஒரு மீன் விழுங்கியது மற்றும் அதைப் பற்றி சொல்ல யோனா வாழ்ந்தார் என்பதற்கு உறுதியான வரலாற்று ஆதாரம் எதுவும் இல்லை; இருப்பினும், சில ஆத்திரமூட்டும் உறுதிப்படுத்தும் சான்றுகள் உள்ளன. கி.மு. மூன்றாம் நூற்றாண்டில், பெரோசஸ் என்ற பாபிலோனிய பாதிரியார்/வரலாற்று ஆசிரியர், பெரோசஸின் கூற்றுப்படி, மனிதர்களுக்கு தெய்வீக ஞானத்தை வழங்குவதற்காக கடலில் இருந்து வெளிவந்த ஓனெஸ் என்ற புராண உயிரினத்தைப் பற்றி எழுதினார். அறிஞர்கள் பொதுவாக இந்த மர்மமான மீன்-மனிதனை பாபிலோனிய தண்ணீர்-கடவுள் ஈயாவின் (‘என்கி’ என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) அவதாரமாக அடையாளம் காண்கிறார்கள். பெரோசஸின் கணக்கைப் பற்றிய ஆர்வம் என்னவென்றால், அவர் பயன்படுத்திய பெயர்: ஓனெஸ்.

பெரோசஸ் ஹெலனிஸ்டிக் காலத்தில் கிரேக்க மொழியில் எழுதினார். ஓனெஸ் என்பது கிரேக்கப் பெயரான யோஓன்னேஸ் (Ioannes) என்பதிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஒரு எழுத்து ஆகும், இது கிரேக்க புதிய ஏற்பாட்டில் யோனாவிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. யோஓன்னேஸ் இல் இருந்து ஐ கைவிடப்பட்டதைப் பற்றி, பேராசிரியர் ட்ரம்புல் எழுதுகிறார், “அசீரிய கல்வெட்டுகளில் அந்நிய வார்த்தைகளின் ஜே ஆனது ஐ ஆக அல்லது முற்றிலும் மறைந்துவிடும்; எனவே யோனாவின் கிரேக்கப் பதமாக யோன்னஸ், அசிரிய மொழியில் யோஓன்னேஸ் அல்லது ஓன்னெஸ் என தோன்றுகிறது” (ibid., p. 58).

நினிவே ஒரு அசீரிய நகரமாக இருந்தது. இதன் முக்கிய அர்த்தம் என்னவென்றால், மனிதனுக்கு தெய்வீக ஞானத்தை வழங்குவதற்காக கடலில் இருந்து தோன்றிய யோனா என்ற மீன் மனிதனைப் பற்றி பெரோசஸ் எழுதினார்-எபிரேய கணக்கின் குறிப்பிடத்தக்க உறுதிப்படுத்தல்.

பெரோசஸ் தனது தகவலுக்கு அதிகாரப்பூர்வ பாபிலோனிய ஆதாரங்களை நம்பியதாகக் கூறினார். பெரோசஸுக்கு 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், கி.மு. 612 இல் நெபோபொலஸ்ஸர் மன்னரின் கீழ் பாபிலோனியர்களால் நினிவே கைப்பற்றப்பட்டது. நினிவேயில் யோனாவின் வெற்றியின் பதிவு பெரோசஸுக்குக் கிடைத்த எழுத்துக்களில் பாதுகாக்கப்பட்டது என்பது மிகவும் சிந்திக்கத்தக்கது. அப்படியானால், யோனா மூன்று நூற்றாண்டுகளுக்கு மேலாக கடவுளாக்கப்பட்டு புராணப்படுத்தப்பட்டதாகத் தெரிகிறது, முதலில் அசீரியர்கள், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி அவரை தங்கள் மீன் கடவுளான தாகோனுடன் தொடர்புபடுத்தினர், பின்னர் பாபிலோனியர்கள், அவரை சொந்த நீர் கடவுளான, ஏ (Ea) உடன் கலப்பினப்படுத்தியதாகத் தெரிகிறது.

யோனா ஒரு மீனால் விழுங்கப்பட்ட கீழ்ப்படியாத தீர்க்கதரிசியின் பாத்திரத்தில் நடிக்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கற்பனை உருவம் அல்ல. அவர் இஸ்ரவேலின் தீர்க்கதரிசன வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக இருந்தார். சிரியாவிற்கு எதிரான இரண்டாம் யெரொபெயாமின் இராணுவ வெற்றிகளை முன்னறிவித்த தீர்க்கதரிசியாக யோனா இஸ்ரேலின் நாளாகமங்களில் தோன்றுகிறார் (2 ராஜாக்கள் 14:25). அவர் கீழ் கலிலேயாவில் உள்ள காத்-ஹெப்பர் நகரத்தைச் சேர்ந்த அமித்தாயின் (யோனா 1:1) மகன் என்று கூறப்படுகிறது. ஃபிளேவியஸ் ஜோசிஃபஸ் ஆண்டிகியுட்டிஸ் ஆஃப் த ஜூஸ் இல் (அத்தியாயம் 10, பத்தி 2) இந்த விவரங்களை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறார்.

நினிவே நகரம் 2,500 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான இருட்டடிப்புக்குப் பிறகு மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதன் அழிவின் போது அது உலகின் மிகப்பெரிய நகரமாக இருந்ததாக இப்போது நம்பப்படுகிறது (டெர்டியஸ் சாண்ட்லரின் Four Thousand Years of Urban Growth: An Historical Census ஐப் பார்க்கவும்). நினிவேயின் மறுகண்டுபிடிப்பை விவரித்த சர் ஆஸ்டன் ஹென்றி லேயர்டின் கூற்றுப்படி, கிரேட்டர் நினிவேயின் சுற்றளவு "சரியாக மூன்று நாட்கள் பயணம்" என்று யோனா 3:3 இல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது (A Popular Account of Discoveries at Nineveh, New York: J. C. Derby, 1854, p. 314). அதன் மறுகண்டுபிடிப்புக்கு முன்னர், பண்டைய உலகில் இவ்வளவு பெரிய நகரம் இருந்திருக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து சந்தேகம் கொண்டவர்கள் கேலி செய்தனர். உண்மையில், சில சந்தேகங்கள் நினிவே இருப்பதை முற்றிலும் மறுத்தனர். 1800-களின் நடுப்பகுதியில் அதன் மறு கண்டுபிடிப்பு வேதாகமத்திற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிரூபணமாக நிரூபிக்கப்பட்டது, இது நினிவேயை பதினெட்டு முறை குறிப்பிடுகிறது மற்றும் இரண்டு முழு புத்தகங்களையும் (யோனா மற்றும் நாகூம்) அதன் விதிக்கு அர்ப்பணித்தது.

தொலைந்து போன நினிவே நகரம் எங்கே மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பது சுவாரஸ்யமானது. நவீன ஈராக்கில் உள்ள மொசூல் அருகே ஒரு ஜோடி டோல்களுக்கு அடியில் புதைக்கப்பட்ட நிலையில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இந்த மேடுகள் அவற்றின் உள்ளூர் பெயர்களான குயுஞ்சிக் மற்றும் நபி யூனுஸ் மூலம் அறியப்படுகின்றன. நபி யூனுஸ் என்பது "யோனா தீர்க்கதரிசி" என்பதற்கான அரபு மொழியாகும்.

யோனாவை விழுங்கிய திமிங்கிலம் அல்லது பெரிய மீனைப் பொறுத்தவரை, அது எந்த வகையான கடல் விலங்கு என்று வேதாகமம் குறிப்பிடவில்லை. பழைய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட எபிரேய சொற்றொடர், கேடோல் டாக் (gadowl dag), அதாவது "பெரிய மீன்". புதிய ஏற்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கிரேக்க மொழியில் கேட்டோஸ் (këtos), அதாவது "கடல் உயிரினம்" என்று பொருள்படும். ஒரு மனிதனை முழுவதுமாக விழுங்கக்கூடிய குறைந்தபட்சம் இரண்டு வகையான மத்திய தரைக்கடல் கடல்வாழ் உயிரினங்கள் உள்ளன. இவை கேச்சலோட் (விந்து திமிங்கலம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது) மற்றும் வெள்ளை சுறா. இரண்டு உயிரினங்களும் மத்தியதரைக் கடலில் உலவுவதாக அறியப்படுகிறது மற்றும் பழங்காலத்திலிருந்தே மாலுமிகளுக்கும் அறியப்படுகிறது. அரிஸ்டாட்டில் தனது கி.மு. நான்காம் நூற்றாண்டு-ஹிஸ்டோரியா அனிமலியம் என்ற நூலில் இந்த இரண்டு இனங்களையும் விவரித்தார்.

யோனா புத்தகத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள அற்புதங்களை சந்தேகப்படுகின்ற சந்தேகவாதிகள் கேலி செய்கிறார்கள், இது போன்ற நிகழ்வுகள் நிகழக்கூடிய எந்த வழிமுறையும் இல்லை என்கின்றனர். அதுதான் அவர்களின் சார்பு. எவ்வாறாயினும், இயற்கை நிகழ்வுகளை இதுபோன்ற இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட வழிகளில் கையாளும் திறன் கொண்ட ஒருவர் இருக்கிறார் என்று நம்புவதற்கு நாம் விரும்புகிறோம். அவர் இயற்கை சாம்ராஜ்யத்தின் படைப்பாளர் என்று நாம் நம்புகிறோம், எனவே அவர் அதைச் சுற்றி வரவில்லை. தேவன் யோனாவை நினிவேக்கு அனுப்பி அவர்களில் மனந்திரும்புதலை ஏற்படுத்தினார் என்றும், அந்த செயல்பாட்டில், யோனாவை ஒரு திமிங்கிலம் அல்லது பெரிய மீன் விழுங்கியது என்றும் நாங்கள் நம்புகிறோம்.

யோனாவின் சோதனையை ஒரு உண்மையான வரலாற்று நிகழ்வாக இயேசு கூறினார். அவர் தனது சொந்த சிலுவை மரணம் மற்றும் உயிர்த்தெழுதலுக்கு ஒரு மாதிரியான உருவகமாக இதைப் பயன்படுத்தினார்: "யோனா இரவும் பகலும் மூன்றுநாள் ஒரு பெரிய மீனின் வயிற்றில் இருந்தது போல, மனுஷகுமாரனும் இரவும் பகலும் மூன்றுநாள் பூமியின் இருதயத்தில் இருப்பார். யோனாவின் பிரசங்கத்தைக் கேட்டு நினிவே பட்டணத்தார் மனந்திரும்பினார்கள். இதோ, யோனாவிலும் பெரியவர் இங்கே இருக்கிறார். ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்புநாளிலே நினிவே பட்டணத்தார் இந்தச் சந்ததியாரோடெழுந்து நின்று இவர்கள்மேல் குற்றஞ்சுமத்துவார்கள்” (மத்தேயு 12:40-41).

யோனாவை உண்மையிலேயே ஒரு திமிங்கலம் விழுங்கியது என்று எந்த கிறிஸ்தவனும் விசுவாசிப்பதற்கு நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஆதாரம், மேலும் யோனாவின் கதையை ஒரு விசித்திரக் கதை என்று நிராகரிக்கும் முன்பாக எந்த சந்தேகவாதிகளும் இருமுறை யோசிக்க வேண்டும்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

யோனா உண்மையிலேயே ஒரு திமிங்கலத்தால் விழுங்கப்பட்டாரா?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries