settings icon
share icon
கேள்வி

யூதாஸ் இயேசுவை ஏன் காட்டிக் கொடுத்தார்?

பதில்


யூதாஸ் ஏன் இயேசுவைக் காட்டிக் கொடுத்தார் என்று நாம் உறுதியாக இந்த காரியந்தான் என்று கூற முடியாது என்றாலும், சில விஷயங்கள் உறுதியாக உள்ளன. முதலாவதாக, யூதாஸ் பன்னிரண்டு பேரில் ஒருவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் (யோவான் 6:64), எல்லா வேதப்பூர்வ ஆதாரங்களும் இயேசுவை தேவன் என்று அவன் ஒருபோதும் நம்பவில்லை என்பதாக சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இயேசு மேசியா என்று அவர் நம்பவில்லை (யூதாஸ் புரிந்து கொண்டபடி). இயேசுவை "ஆண்டவர்" என்று அழைத்த மற்ற சீடர்களைப் போலல்லாமல், யூதாஸ் இந்த தலைப்பை இயேசுவுக்கு ஒருபோதும் பயன்படுத்தவில்லை, அதற்கு பதிலாக அவரை "ரபீ" என்று அழைத்தார், இது இயேசுவை ஒரு ஆசிரியரைத் தவிர வேறில்லை என்று ஒப்புக் கொண்டது ஆகும். மற்ற சீஷர்கள் சில சமயங்களில் விசுவாசத்தையும் உண்மையையும் பெரிதும் செய்தார்கள் (யோவான் 6:68; 11:16), யூதாஸ் ஒருபோதும் அவ்வாறு செய்யவில்லை, அமைதியாக இருந்ததாகத் தெரிகிறது. இயேசுவின் மீதான இந்த நம்பிக்கையின்மையே கீழே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள மற்ற எல்லா கருத்தாய்வுகளுக்கும் அடித்தளமாகும். அது நமக்கும் பொருந்தும். இயேசுவை தேவனுடைய அவதாரம் என்று நாம் அங்கீகரிக்கத் தவறினால், நம்முடைய பாவங்களுக்கு மன்னிப்பையும், அதனுடன் வரும் நித்திய இரட்சிப்பையும் வழங்கக்கூடிய ஒரே ஒருவர் என்பதை விசுவாசிக்க தவறினால் - தேவனைப் பற்றிய தவறான பார்வையில் இருந்து உருவாகும் பல சிக்கல்களுக்கு நாம் உட்படுவோம்.

இரண்டாவதாக, யூதாஸுக்கு கிறிஸ்துவின் மீது நம்பிக்கை இல்லை என்பது மட்டுமல்லாமல், இயேசுவோடு தனிப்பட்ட உறவும் இல்லை. சமநிலை நற்செய்திகள் பன்னிரண்டு பேர்களைப் பட்டியலிடும்போது, அவை எப்போதும் ஒரே மாதிரியான பொதுவான மாறுபாடுகளுடன் பட்டியலிடப்படுகின்றன (மத்தேயு 10: 2-4; மாற்கு 3: 16-19; லூக்கா 6: 14-16). பொது ஒழுங்கு இயேசுவுடனான அவர்களின் தனிப்பட்ட உறவின் நெருக்கமான நெருக்கத்தைக் குறிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. வேறுபாடுகள் இருந்தபோதிலும், பேதுரு மற்றும் சகோதரர்களான யாக்கோபு மற்றும் யோவான் எப்போதும் முதலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர், இது இயேசுவுடனான அவர்களின் உறவுகளுடன் ஒத்துப்போகிறது. யூதாஸ் எப்போதுமே கடைசியாக பட்டியலிடப்பட்டார், இது கிறிஸ்துவுடனான தனிப்பட்ட உறவின் பற்றாக்குறையைக் குறிக்கலாம். கூடுதலாக, இயேசுவுக்கும் யூதாஸுக்கும் இடையில் ஆவணப்படுத்தப்பட்ட ஒரே உரையாடல், மரியாளைப் பற்றிய பேராசை தூண்டப்பட்ட கருத்துக்குப் பிறகு (யோவான் 12:1-8), யூதாஸ் காட்டிக் கொடுத்ததை மறுத்ததும் (மத்தேயு 26:25), துரோகமும் தான். (லூக்கா 22:48).

மூன்றாவதாக, யோவான் 12:5-6-ல் நாம் காண்கிறபடி, இயேசுவை மட்டுமல்ல, அவருடைய சக சீஷர்களுடைய நம்பிக்கையையும் காட்டிக் கொடுக்கும் அளவுக்கு யூதாஸ் பேராசையுடன் நுகரப்பட்டார். யூதாஸ் இயேசுவைப் பின்தொடர விரும்பியிருக்கலாம், ஏனென்றால் அவர் பெரிய பின்தொடர்பைக் கண்டார், மேலும் அவர் குழுவிற்கு எடுக்கப்பட்ட வசூலிலிருந்து லாபம் பெற முடியும் என்றும் நம்பினார். குழுவிற்கான பணப் பையில் யூதாஸ் பொறுப்பேற்றுள்ளார் என்பது அவருடைய பணத்தின் மீதான ஆர்வத்தைக் குறிக்கும் (யோவான் 13:29).

கூடுதலாக, யூதாஸ், அந்த நேரத்தில் பெரும்பாலான மக்களைப் போலவே, மேசியா ரோமர்களின் ஆக்கிரமிப்பைத் தூக்கியெறிந்து இஸ்ரவேல் தேசத்தின் மீது ஆட்சி செய்யும் ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்கப் போவதாக நம்பினார். புதிய அரசியல் சக்தியாக அவருடன் இணைந்ததன் மூலம் பயனடைவார் என்ற நம்பிக்கையில் யூதாஸ் இயேசுவைப் பின்தொடர்ந்திருக்கலாம். புரட்சிக்குப் பின்னர் ஆளும் உயரடுக்கினரிடையே அவர் இருப்பார் என்பதில் சந்தேகமில்லை. யூதாஸின் துரோகத்தின் போது, ரோமுக்கு எதிராக ஒரு கிளர்ச்சியைத் தொடங்காமல், இறக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக இயேசு தெளிவுபடுத்தியிருந்தார். ஆகவே, பரிசேயர்கள் செய்ததைப் போலவே யூதாவும் ரோமர்களைத் தூக்கி எறிய மாட்டார் என்பதால், அவர்கள் எதிர்பார்த்த மேசியாவாக இருக்கக்கூடாது என்று கருதினார்.

காட்டிக்கொடுக்கும் துரோகத்தை சுட்டிக்காட்டும் சில பழைய ஏற்பாட்டு வசனங்கள் உள்ளன, அவற்றுள் சிலவற்றை மற்றவர்களை விட குறிப்பாக. இங்கே இரண்டு:

"என் பிராணசிநேகிதனும், நான் நம்பினவனும், என் அப்பம் புசித்தவனுமாகிய மனுஷனும், என்மேல் தன் குதிகாலைத் தூக்கினான்" (சங்கீதம் 41:9, மத்தேயு 26:14, 48-49-ல் நிறைவேற்றப்பட்டதைக் காண்க). மேலும், “உங்கள் பார்வைக்கு நன்றாய்க்கண்டால், என் கூலியைத் தாருங்கள்; இல்லாவிட்டால் இருக்கட்டும் என்று அவர்களோடே சொன்னேன்; அப்பொழுது எனக்குக் கூலியாக முப்பது வெள்ளிக்காசை நிறுத்தார்கள். கர்த்தர் என்னை நோக்கி: அதைக் குயவனிடத்தில் எறிந்துவிடு என்றார்; இதுவே நான் அவர்களால் மதிக்கப்பட்ட மேன்மையான மதிப்பு; நான் அந்த முப்பது வெள்ளிக்காசை எடுத்து அவைகளைக் குயவனுக்கென்று கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே எறிந்துவிட்டேன்” (சகரியா 11:12-13; சகரியா தீர்க்கதரிசனத்தின் நிறைவேற்றத்திற்காக மத்தேயு 27: 3-5 ஐக் காண்க). இந்த பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசனங்கள் யூதாஸின் துரோகம் தேவனுக்குத் தெரிந்திருந்தன என்பதையும், இயேசு கொல்லப்படுவதற்கான வழிமுறையாக அது முன்பே தேவ இறையாண்மையுடன் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

ஆனால் யூதாஸின் துரோகம் தேவனுக்குத் தெரிந்திருந்தால், யூதாஸுக்கு ஒரு தெரிவு இருந்ததா, காட்டிக் கொடுப்பதில் அவர் பங்கிற்கு பொறுப்பேற்கிறாரா? எதிர்கால நிகழ்வுகளைப் பற்றிய தேவனுடைய முன்னறிவிப்புடன் “சுய சித்தம்” (பெரும்பாலான மக்கள் அதைப் புரிந்துகொள்வது போல) என்கிற கருத்தை சரிசெய்தல் பலருக்கு கடினம், இது பெரும்பாலும் ஒரு நேர்கோட்டு முறையில் நேரத்தை கடந்து செல்வதற்கான நமது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அனுபவத்தின் காரணமாகும். "நேரம்" தொடங்குவதற்கு முன்பே அவர் எல்லாவற்றையும் படைத்ததால், தேவனை நேரத்திற்கு வெளியே இருப்பதாகக் கண்டால், தேவன் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் நிகழ்காலமாகவே பார்க்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். நாம் நேரத்தை ஒரு நேர்கோட்டு வழியில் அனுபவிக்கிறோம் – அதாவது நாம் நேரத்தை ஒரு நேர் கோடாகப் பார்க்கிறோம், ஒரு கட்டத்தில் இருந்து படிப்படியாக இன்னொரு கட்டத்திற்குச் செல்கிறோம், நாம் ஏற்கனவே பயணித்த கடந்த காலத்தை நினைவில் கொள்கிறோம், ஆனால் நம்மை நெருங்கி வரும் எதிர்காலத்தைப் பார்க்க முடியவில்லை. இருப்பினும், தேவன், காலத்தின் கட்டமைப்பின் நித்திய படைப்பாளராக இருப்பதால், அவர் “காலத்திலோ” அல்லது காலவரிசையிலோ அல்ல, அதற்கு வெளியே இருக்கிறார். தேவனை மையமாகக் கொண்ட ஒரு வட்டமாக நேரத்தை (தேவனைப் பொறுத்தவரை) சிந்திக்க இது உதவக்கூடும், எனவே எல்லா புள்ளிகளுக்கும் சமமான நெருக்கமாக இருக்கும்.

எப்படியிருந்தாலும், யூதாஸுக்குத் தெரிவுசெய்யும் முழு திறனும் இருந்தது - குறைந்தபட்சம் “சாத்தான் அவனுக்குள் நுழைந்தான்” (யோவான் 13:27) – அதனால் தேவனுடைய முன்னறிவிப்பு (யோவான் 13:10, 18, 21) எந்த வகையிலும் எந்தவொரு தேர்வையும் செய்யும் யூதாஸின் திறனை மீறுகிறதாக இருக்கவில்லை. மாறாக, யூதாஸ் இறுதியில் எதைத் தேர்ந்தெடுப்பார், அது ஒரு தற்போதைய அவதானிப்பு என்று தேவன் கண்டார், மேலும் யூதாஸ் தனது தேர்வுக்கு பொறுப்பானவர் என்றும் அதற்கு பொறுப்புக் கூறப்படுவார் என்றும் இயேசு தெளிவுபடுத்தினார். "இயேசு அவர்களை நோக்கி: என்னுடனே புசிக்கிற உங்களில் ஒருவன் என்னைக் காட்டிக்கொடுப்பான் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்" (மாற்கு 14:18). யூதாஸின் பங்கேற்பை ஒரு துரோகம் என்று இயேசு குறிப்பிடுகிறார் என்பதைக் கவனியுங்கள். இந்த துரோகத்திற்கு பொறுப்புக்கூறல் குறித்து இயேசு, “எந்த மனுஷனால் மனுஷகுமாரன் காட்டிக்கொடுக்கப்படுகிறாரோ, அந்த மனுஷனுக்கு ஐயோ! அந்த மனுஷன் பிறவாதிருந்தானானால் அவனுக்கு நலமாயிருக்கும் என்றார்” (மாற்கு 14:21). யோவான் 13:26-27-ல் நாம் காண்கிறபடி, சாத்தானும் இதில் ஒரு பங்கைக் கொண்டிருந்தான், அவனும் அவன் செயல்களுக்குப் பொறுப்பேற்கப்படுவான். தேவன் எப்போதும் தனது ஞானத்தில் மனித குலத்தின் நலனுக்காக சாத்தானின் கிளர்ச்சியைக் கையாள முடிந்தது. இயேசுவை சிலுவையில் மரிக்கும்படி அனுப்ப சாத்தான் உதவினான், சிலுவையில் பாவமும் மரணமும் தோற்கடிக்கப்பட்டன, இப்போது தேவனுடைய இரட்சிப்பின் ஏற்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவை இரட்சகராக பெறும் அனைவருக்கும் இலவசமாகக் கிடைக்கிறது.

Englishமுகப்பு பக்கம்

யூதாஸ் இயேசுவை ஏன் காட்டிக் கொடுத்தார்?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries