Razna biblijska pitanja


српски
Ko su bili dvanaest (12) učenika / apostola Isusa Hrista?

Da li postoji nešto tako kao apsolutna istina/univerzalna istina?

Zašto Jevreji i Arapi/Muslimani mrze jedni druge?

Šta su to Deset zapovesti?

Da li hrišćani treba da se pokoravaju zemaljskim zakonima?

Zašto je Bog izabrao Izrael da bude Njegov izabrani narod?

Da li Bog još uvek daje vizije ljudima danas?

Da li postoji tako nešto kao što su vanzemaljci ili NLO?

Da li je u Bibliji zapisana smrt apostola? Kako je svaki od apostola umro?

Da li Biblija oprašta ropstvo?

Kakv je hrišćanski pogled na vidovnjake?

Hrišćansko tumačenje snova? Da li su naši snovi od Boga?

Na šta se u Bibliji odnosi svezivanje i razrešavanje?

Šta su krstaški ratovi?

Šta je bio Pavlov trn u telu?

Šta se dešavalo u međuzavetnom periodu?

Zašto je Bog naredio Avramu da žrtvuje Isaka?

Kakvo značenje ima to što se hramska zavesa rascepila na dva dela u trenutku Isusove smrti?

Šta je Veliko poslanje?

Da li hrišćanke mogu da se šminkaju i nose nakit?

Šta je Sion? Šta je gora Sion? Šta Sion označava u Bibliji?

Ko je bio Melhisedek?

Može li hrišćanin da sluša svetovnu muziku?

Šta znači imati lični odnos sa Bogom?

Ko su bili sadukeji i fariseji?

Može li hrišćanin da bude pod kletvom? Dopušta li Bog da vernik bude pod kletvom?

Kako se psihologija slaže sa biblijskim savetovanjem?

Zašto je Juda izdao Isusa?

Šta se dogodilo sa kovčegom zaveta?

Ko su bili crkveni oci?

Šta znači to da je Isus ispunio zakon, ali ga nije razrešio?

Zašto je važna hrišćanska arheologija?

Šta se podrazumeva pod rečima ‘bogovi ste’ u Psalmu 82:6 i Jovanu 10:34?

Da li treba da volimo grešnika, a mrzimo greh?

Zašto je Bog otvrdnuo faraonovo srce?

Šta su Pavlova misijska putovanja?


Vrati se na Srpsku stranu
Razna biblijska pitanja