settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je Bog otvrdnuo faraonovo srce?

српски

Odgovor


Druga Mojsijeva 7:3-4 kaže: “A ja ću učiniti da otvrdne srce Faraonu, te ću umnožiti znake svoje i čudesa svoja u zemlji misirskoj. I neće vas ipak poslušati Faraon; a ja ću metnuti ruku svoju na Misir, i izvešću vojsku svoju, narod svoj, sinove Izrailjeve iz zemlje misirske sudovima velikim.” To što je Bog otvrdnuo srce faraonu a zatim kaznio njega i Egipat zbog njegovog tvrdog srca deluje nepošteno. Zar je Bog otvrdnuo njegovo srce samo zato da bi mogao da osudi Egipat na pošasti?

Prvo, faraon nije bio nevinašce, a naročito ne pobožan čovek. To je bio diktator koji je brutalno zlostavljao i ugnjetavao Izrailjce kojih je tad u Egiptu bilo oko 1,5 milion. Faraoni su držali Izrailjce u ropstvu 400 godina. Faraon pre njega – a možda je to čak isti faraon o kome je ovde reč – naredio je da sva muška deca kod Jevreja budu pobijena na rođenju (2. Moj. 1:16). Faraon kome je Bog otvrdnuo srce bio je zao čovek, a njegov narod se nije bunio protiv onoga što je činio Jevrejima.

Drugo, pre početka prvih pošasti faraon je sam otvrdnuo svoje srce i nije dozvolio Jevrejima da napuste Egipat. “I otvrdnu srce Faraonovo” (2. Moj. 7:13, 22; 8:19). " A kad Faraon vide gde odahnu, otvrdnu mu srce” (2. Moj. 8:15). “Ali opet otvrdnu srce Faraonovo” (2. Moj. 8:32). Da nije otvrdnuo srce, faraon je mogao da spase Egipat od pošasti. Bog mu je slao ozbiljna upozorenja pred sud koji dolazi, ali on je odlučio da ta kazna padne na njega i njegov narod.

Zato je Bog još više otvrdnuo faraonu srce puštajući poslednje pošasti (2. Moj. 9:12; 10:20, 27). Faraon i Egipat doneli su osudu na sebe zbog 400 godina ropstva i masovnog ubijanja Jevreja. Pošto je plata za greh smrt (Rimljanima 6:23), a faraon je sa svojim narodom strašno zgrešio protiv Boga, bilo bi pravedno da je Bog izbrisao Egipat sa lica zemlje. Prema tome, to što je Bog otvrdnuo srce faraonu nije bilo nepošteno, kao što ni pošasti koje su zadesile Egipat nisu bile nepravedne. Koliko god da su bile strašne, pošasti su zapravo pokazale Božiju milost jer on nije sasvim uništio Egipat koji je zaslužio takvu kaznu.

U Rimljanima 9:17-18 piše: “Jer Pismo govori faraonu: ‘Baš zato te podigoh, da na tebi pokažem svoju silu, i da se moje ime razglasi po svoj zemlji’. Tako, dakle, smiluje se na koga hoće, i učini okorelim - koga hoće.” Iz ljudske perspektive deluje nepravedno to što Bog učini nekog okorelim a posle ga kažnjava zato što je okoreo. Međutim, iz biblijske perspektive svi smo zgrešili protiv Boga (Rimljanima 3:23), a plata za greh je smrt (Rimljanima 6:23). Ovim zaključujemo da Bog nije nepravedan kad nekog učini okorelim i zatim ga kažnjava; kada pogledamo šta ta osoba zaslužuje, zaključujemo da je njegov postupak zapravo milostiv.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto je Bog otvrdnuo faraonovo srce?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries