Ko je bio Melhisedek?


српски
Pitanje: Ko je bio Melhisedek?

Odgovor:
Melhisedek, čije ime znači “car pravednosti”, bio je car Salima (Jerusalima) i sveštenik Svevišnjeg Boga (1. Moj. 14:18-20; Psalam 110:4; Jevrejima 5:6-11; 6:20-7:28). Njegova iznenadna pojava i nestanak u 1. Mojsijevoj obavijeni su velom tajne. Avram i Melhisedek su se sreli posle Avramove pobede nad Hodologomorom i njegova tri saveznika. Melhisedek je pred Avrama i njegove iscrpljene ljude izneo hleb i vino kao znak prijateljstva. Blagoslovio je Avrama u ime El Eljona (“Svevišnjeg Boga”) i zahvalio Bogu što je Avramu doneo pobedu (1. Moj. 14:18-20).

Avram je Melhisedeku dao desetinu od ukupnog plena. Ovim činom pokazao je da je u Melhisedeku prepoznao vernika u jedinog istinitog Boga, ali i sveštenika koji je na višem duhovnom nivou od njega. Pojava Melhisedeka pokazuje da je osim Avrama i njegove porodice bilo još ljudi koji su služili istinitom Bogu.

U Davidovom Psalmu 110 koji se naziva i mesijanskim (Matej 22:43), Melhisedek je predstavljen kao tip Hrista. Ova tema se ponavlja u Poslanici Jevrejima gde se Melhisedek i Hristos pominju kao carevi pravednosti i mira. Navodeći Melhisedeka i njegovu jedinstvenu svešteničku službu kao tipsku, pisac pokazuje da je Hristova sveštenička služba uzvišenija od Aronove i starog levitskog poretka (Jevrejima 7:1-10).

Neki smatraju da je Melhisedek bio preinkarnirani Isus Hristos. Ali teško da bi to moglo da bude tačno. Melhisedek je bio salimski car. Da li bi Isus Hristos došao na zemlju i vladao nad jednim gradom? Melhisedek je sličan Hristu po tome što su obojica sveštenici i carevi. Prema tome, Melhisedek bi mogao da bude tip Hrista, ali njih dvojica nisu ista osoba.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Ko je bio Melhisedek?