settings icon
share icon
Pitanje

Da li hrišćani treba da se pokoravaju zemaljskim zakonima?

српски

Odgovor


Rimljanima 13:1-7 kažu: "Svaki čovek treba da se pokorava pretpostavljenim vlastima. Jer nema vlasti a da nije od Boga; Bog je postavio vlasti koje postoje. Stoga, ko se protivi vlasti− protivi se Božijem poretku, a koji se protive primiće svoju osudu. Jer vladajući nisu strah za dobro delo, nego za zlo. Ako pak hoćeš da se ne bojiš vlasti, čini dobro, pa će te vlast hvaliti. Ona služi Bogu za tvoje dobro. Ako pak činiš zlo, boj se; jer ne nosi zlo uzalud. Ona je u službi Bogu, gnevni osvetnik onome što čini zlo. Zato joj se treba pokoravati ne samo zbog gneva, nego i savesti radi. Zbog toga plaćajte i poreze; jer su služitelji Božiji koji baš na tome rade. Svakom dajte ono što ste dužni: kome porez−porez, kome carinu−carinu, kome strah−strah, kome čast−čast."

Ovaj pasus odgovor čini savršeno jasnim. Mi treba da smo pokorni Vladi koju je Bog postavio iznad nas. Bog je stvorio vlasti da bi uspostavio red, kaznio zlo i promovisao pravednost (Prva Mojsijeva 9:6; 1. Korinćanima 14:33; Rimljanima 12:8). Treba da slušamo vlasti i svemu – da plaćamo poreze, poštujemo pravila i zakone, iskazujemo poštovanje, itd. Ako to ne činimo, mi automatski pokazujemo nepoštovanje prema Bogu, jer je On taj koji je postavio vlasti iznad nas. Kada je Apostol Pavle pisao Rimljanima 13:1-7, on je bio pod Rimskom vlašću, tokom Neronove vladavine, verovatno najgoreg od svih rimskih Imperatora. Pavle je uprkos tome priznavao njihovu vlast nad sobom. Kako mi možemo da činimo manje od toga?

Sledeće pitanje je: "Postoji li situacija u kojoj ne treba da se pokorimo zemaljskim zakonima?" Odgovor na ovo pitanje se može naći u Delima 5:27-29: "I kada ih dovedoše, postaviše ih pred sinedrion, te ih prvosveštenik zapita ovim rečima: zar vam nismo strogo naredili da ne učite u to ime, a gle vi ste napunili Jerusalim svojom naukom i hoćete da bacite krv toga čoveka na nas. Na to Petar i apostoli u odgovoru rekoše: Boga treba slušati više nego ljude." Iz ovoga se jasno vidi da sve dok se zemaljski zakon ne suprostavlja Božijem zakonu, mi smo obavezni da mu se pokorimo. U slučaju da se zemaljski zakon suprostavlja Božijem zakonu, mi ne treba da mu se pokorimo, već treba da se pokorimo Božijem zakonu. Međutim, čak i u ovakvoj situaciji, mi treba da prihvatimo autoritet vlasti nad nama. Ovo se vidi u činjenici da se Petar i Jovan nisu bunili zato što su dobili batine, već su se radovali jer su pretrpeli poniženje zbog poslušnosti Bogu (Dela 5:40-42).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li hrišćani treba da se pokoravaju zemaljskim zakonima?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries