settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači imati lični odnos sa Bogom?

српски

Odgovor


Lični odnos sa Bogom počinje onog trenutka kad postanemo svesni potrebe za njim, priznamo da smo grešni i u veri prihvatimo Isusa Hrista za svog Spasitelja. Bog, naš nebeski Otac, oduvek je želeo da nam bude blizu i da uspostavi odnos. Pre nego što su zgrešili (1. Moj. 3), Adam i Eva su lično poznavali Boga. Šetali su i razgovarali s njim u Edenskom vrtu svakog dana. Padom u greh ljudi su se odvojili od Boga i izgubili zajedništvo sa njim.

Ono što mnogi ne shvataju ili ih nije briga je to da nam je Isus dao najlepši poklon – priliku da ako poverujemo u njega provedemo večnost s njim. “Smrt je, naime plata za greh, a blagodatni dar Božiji je - večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem” (Rimljanima 6:23). Bog je u Isusu Hristu postao čovek da bi preuzeo naše grehe, umro a zatim i uskrsnuo, dokazujući time svoju pobedu nad smrću i grehom. “Stoga sad nema osude za one koji su u Hristu Isusu” (Rimljanima 8:1). Ako prihvatimo ovaj poklon, postaćemo ugodni Bogu i moći ćemo da uspostavimo odnos sa njim.

Odnos sa Bogom znači da treba da ga uključimo u svakodnevni život. Treba da mu se molimo, čitamo njegovu reč i razmišljamo o stihovima da bismo ga bolje upoznali. Treba da se molimo za mudrost (Jakov 1:5) koja je najvrednije blago koje čovek može da stekne. Treba da mu iznesemo svoje potrebe i tražimo u Isusovo ime (Jovan 15:16). Isus je jedini koji nas voli toliko da je dao svoj život za nas (Rimljanima 5:8) i jedini koji je premostio provaliju između nas i Boga.

Sveti Duh nam je dat da bude naš Savetnik. „ Ako me ljubite, držaćete moje zapovesti. I ja ću moliti Oca, pa će vam dati drugog pomagača - utešitelja da bude sa vama doveka, Duha istine, koga svet ne može da primi, jer ga ne vidi i ne poznaje; vi ga poznajete, zato što boravi kod vas i biće u vama” (Jovan 14:15-17). Isus je ovo rekao pre nego što je umro. Posle njegove smrti Sveti Duh je postao dostupan svima koji iskreno žele da ga prime. On prebiva u srcima vernika i nikad ih ne napušta. On nas savetuje, uči istini i menja. Bez njega ne bismo bili sposobni da se borimo protiv iskušenja i zla. Kada on ima kontrolu nad nama rađamo njegove plodove a to su ljubav, radost, mir, dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vera, krotost i uzdržljivost (Galatima 5:22-23).

S Bogom nije teško imati lični odnos kao što to neki misle i u tome nema nikakve tajanstvene formule. Čim neko postane dete Božije, on prima Svetog Duha koji počinje da radi u njegovom srcu. Novi vernik treba da se moli, čita Bibliju i pridruži crkvi koja neguje čistu biblijsku doktrinu. Sve to pomaže u duhovnom rastu. Zajedništvo sa Bogom je vera da u svakom danu imamo njegovu pomoć i podršku. Možda ove promene neće odmah biti vidljive, ali s vremenom istine koje učimo postaju mnogo jasnije.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači imati lični odnos sa Bogom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries