Na šta se u Bibliji odnosi svezivanje i razrešavanje?


Pitanje: Na šta se u Bibliji odnosi svezivanje i razrešavanje?

Odgovor:
Pojam “svezivanje i razrešavanje” nalazimo u Mateju 16:19: “I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji biće svezano na nebu, i što razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebu.” U ovom stihu Isus se direktrno obraća apostolu Petru, ali indirektno i ostalim apostolima. Njegove reči znače da će Petar dobiti pravo da uđe u carstvo, da će imati opšti autoritet predstavljen u ključevima koje će primiti kao i to da će se propovedanjem evanđelja otvoriti vrata carstva za vernike, dok će za nevernike biti zatvorena. U Delima apostolskim vidimo kako te reči prelaze u delo. Svojom propovedi na dan Pentekosta (Dela 2:14-40) Petar je prvi put otvorio vrata carstva. Reči “svezivanje” i “razrešavanje” pripadale su jevrejskoj zakonskoj terminologiji i koristile su se da bi se nešto proglasilo zabranjenim ili dopuštenim.

Petar i ostali učenici imali su zadatak da u Hristovom autoritetu nastave njegovu misliju na zemlji propovedajući evanđelje i objavljujući Božiju volju. U Mateju 18:18 vidimo i jasno uputstvo za svezivanje i razrešavanje koje se tiče crkvene discipline. Apostoli ne mogu da uzurpiraju Hristov autoritet nad životom vernika, ali imaju autoritet da disciplinuju i, ako je to potrebno, isključe neposlušne članove iz crkve.

Hristos potvrđuje na nebu ono što je učinjeno u njegovo ime i po njegovoj reči na zemlji. U oba stiha, Matej 16:19 i 18:18, sintaksa u starogrčkom pojašnjava značenje. Što svežeš na zemlji već će biti svezano na nebu. Što razrešiš na zemlji već će biti razrešeno na nebu. Drugim rečima, Isus na nebu otpušta autoritet svoje reči koji odlazi na zemlju da bi se ispunio njegov cilj.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Na šta se u Bibliji odnosi svezivanje i razrešavanje?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga