Kakvo predstavlяva stigmata? Bibleйska li e?


Pitanje: Kakvo predstavlяva stigmata? Bibleйska li e?

Odgovor:
Stigmata e poяvata na ranite na Isus Hristos vъrhu tяloto na čovek. Nяkoi proяvleniя na stigmata povtarяt ranite na gъrba na Hristos, pričineni ot bičuvaneto, i/ili tezi na glavata, pričineni ot trъnniя venec. No običaйno stigmata se sъstoi ot pet klasičeski točki: stranata (kъdeto Isus bil proboden s kopieto za potvъrždenie, če e mъrtъv) i dvte rъce i dvata kraka (ranite, pričineni ot gvozdeite na razpяtieto). Stigmata e sъщo izvestna kato „Pette rani" ili „Sveщenite rani na našiя Gospod".

Nяkolko čoveka v istoriяta na cъrkvata sa tvъrdeli, če sa imali čudotvorno polučena stigmata. Obače ima seriozni predizvikatelstva pred istinnostta na tezi predpolagaemi proяvleniя. Dokazano e, če mnogo sa bili samonanasяni v opit da se falšificira čudotvorna stigmata. Bibliяta nikъde ne sъdъrža ukazaniя kъm nikogo da polučava stigmata ili da tvъrdi, če Bog щe mu dade stigmata. V Galatяni 6:17 Pavel zaяvяva: „az nosя na tяloto si belezite na [Gospoda] Isusa". Tova ne označava, če Pavel bukvalno ima belezite ot razpяtieto. A tova pokazva, če tяloto na Pavel bilo belяzano poradi posveщavaneto mu da sledva Hristos. Isus stradal ot ranite, za da ne trяbva nie da stradame. Ranite ot razpяtie, naneseni čudotvorno vъhu tяloto na vяrvaщ, protivorečat na fakta, če našeto stradanie zaradi greha e nenužno: „No Toй bide naranen poradi našite prestъpleniя, Bit bide poradi našite bezzakoniя; Na Nego doйde nakazanieto dakarvaщe našiя mir, I s Negovite rani nie se izcelihme" (Isaя 53:5).

English


Vrati se na Srpsku stranu
Kakvo predstavlяva stigmata? Bibleйska li e?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga