settings icon
share icon
Pitanje

Može li hrišćanin da sluša svetovnu muziku?

српски

Odgovor


To je dilema sa kojom se suočavaju mnogi hrišćani. Mnogi svetovni muzičari su veoma talentovani. Svetovna muzika može da bude vrlo zabavna. Ima pesama koje se lako pamte, onih koje su vrlo duboke, ali i onih koje nose pozitivnu poruku. Pri odluci da li da slušamo svetovnu muziku ili ne, treba da uzmemo u obzir tri faktora: svrhu muzike, njen stil i sadržaj neke pesme.

1) Svrha muzike. Da li je muzika nastala samo zbog slavljenja, ili je Bog hteo da uz nju takođe možemo da se opustimo i zabavimo? Najpoznatiji muzičar u Bibliji car David muziku je najviše koristio za slavljenje Boga (vidi Psalam 4:1; 6:1; 54; 55; 61:1; 76:1). Međutim, kada je car Saul bio mučen zlim duhovima, zvao bi Davida mu svira i tako bi lakše podnosio svoju nevolju (1. Samuilova 16:14-23). Izrailjci su koristili muzičke instrumente za oglašavanje uzbune (Nemija 4:20) i kada su hteli da iznenade neprijatelja (Sudije 7:16-22). U Novom zavetu apostol Pavle podučava hrišćane da ohrabruju jedni druge muzikom: “Govorite jedan drugom u psalmima, i himnama, i duhovnim pesmama" (Efescima 5:19). Po ovome vidimo da glavni cilj muzike jeste slavljenje Boga, ali Biblija dozvoljava njeno korišćenje i u druge svrhe.

2) Muzički stil. Nažalost, muzički stil može da izazove podele među hrišćanima. Ima onih koji žele da pevaju samo stare crkvene himne. Neki hrišćani opet više vole moderniju muziku. Ima i onih kojima je slavljenje najbolje uz rok muziku. Različitost ukusa kod ljudi i postojanje kulturoloških razlika nekim hrišćanima ništa ne znače. Zato im nikakav problem ne predstavlja to što svoj muzički stil proglašavaju biblijskim, a svaki drugi bezbožnim pa čak i satanističkim.

Biblija nigde ne osuđuje neki muzički stil niti igde proglašava neki muzički instrument bezbožnim. U njoj se pominju brojni žičani i duvački instrumenti. Možda se nigde ne pominju bubnjevi, ali zato nalazimo razne vrste udaraljki (Psalam 68:25; Jezdra 3:10). Skoro svaka moderna muzička forma je varijacija ili kombinacija istih muzičkih instrumenata koji se sviraju u u različitoj brzini i taktu. Nema biblijske osnove po kojoj bi se ijedna vrsta muzike proglasila bezbožnom.

3) Sadržaj teksta pesme. Pošto ni svrha ni stil muzike ne određuju da li hrišćanin sme da sluša svetovnu muziku, mora se uzeti u obzir i tekst pesama. Iako se ne odnosi na muziku, Filipljanima 4:8 je odličan vodič za odabir teksta muzike: "Uostalom, braćo, što god je istinito, što god je časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god ljubazno, što god je na dobru glasu, ako je kakva vrlina, ako je kakva pohvala, na to mislite.” Ako treba da mislimo na takve stvari, sigurno ćemo ih tražiti u muzici i tekstovima. Mogu li tekstovi u svetovnim pesmama biti istiniti, časni, čisti, pravedni, ljubazni i hvale vredni? Ako naiđemo na pesmu sa takvim tekstom, nije pogrešno da je slušamo.

Ipak, veći deo svetovne muzike ne ispunjava taj standard. U njoj se često veličaju nemoral i nasilje, a omalovažava čistota i integritet. Ako neka pesma veliča stvari koje Bog osuđuje, hrišćanin ne treba da je sluša. Međutim, ima pesama koje, iako ne pominju Boga, govore o božanskim vrednostima kao što su iskrenost, čistota i integritet. Ako neka ljubavna pesma govori o svetosti braka i pravoj ljubavi a ne pominje Bibliju i Boga, hrišćanin može da je sluša i uživa u njoj.

Ono što neka osoba dozvoli da joj okupira misli će pre ili kasnije da utiče na njene reči i dela. To je moto koji stoji iza Filipljanima 4:8 i Kološanima 3:2 – uspostaviti zdrav način razmišljanja. Druga Korinćanima 10:5 kaže da “zarobljavamo svaku misao - za poslušnost Hristu”. Ti stihovi daju jasnu sliku o muzici koju ne treba da slušamo.

Najbolja muzika je ona koja uzvisuje i proslavlja Boga. Talentovani hrišćanski muzičari stvaraju svoju muziku u gotovo svim žanrovima, od klasike pa do roka, repa i regea. Nijedan muzički pravac nije sam od sebe pogrešan. Ono što određuje da li je neka pesma prihvatljiva za hrišćane je njen tekst. Treba izbegavati sve ono što nas u mislima i delima odvlači od Boga.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Može li hrišćanin da sluša svetovnu muziku?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries