Šta su krstaški ratovi?


српски
Pitanje: Šta su krstaški ratovi?

Odgovor:
Za argumente koji se najčešće čuju protiv hrišćanske vere možemo da zahvalimo upravo krstaškim ratovima. Neki islamski teroristi tvrde da su njihovi napadi osveta za hrišćanska nedela počinjena u tim ratovima. Ko su zapravo bili krstaši i zašto predstavljaju toliki problem za hrišćansku veru?

Prvo, krstaške ratove ne bi trebalo nazivati hrišćanskim. Većina onih koji su učestvovali u njima nisu bili pravi hrišćani. Mnogi su čineći nedela zloupotrebljavali Hristovo ime i time hulili na njega. Drugo, krstaški ratovi odvijali su se u periodu od 1095. do 1230. godine. Da li nebiblijske pohode takozvanih hrišćana treba uzimati kao argument protiv hrišćanstva čak i sada, stotinama godina kasnije?

I treće, premda ovaj izgovor i nije najbolji, hrišćanstvo nije jedina religija sa nasilničkom prošlošću. Realno, krstaški ratovi bili su posledica muslimanske najezde na zemlje koje su većinski bile naseljene hrišćanima. To je u periodu od 3. do 10. veka bila teritorija današnjeg Izraela, Jordana, Egipta, Sirije i Turske. Kad je islam ojačao i postao moćna religija, muslimani su zauzeli te zemlje. Hrišćansko stanovništvo je bilo porobljavano, brutalno ugnjetavano, raseljavano i ubijano. Rimokatolička crkva i “hrišćanski” kraljevi i plemstvo odgovorili su tako što su pokrenuli krstaške pohode kako bi povratili te zemlje. Ipak, nema opravdanja za ono što su mnogi takozvani hrišćani činili u tim ratovima. Pokoravanje zemalja, ubijanje civila i uništavanje gradova u Hristovo ime nema podršku u Bibliji. S druge strane, znamo da ni islam nije religija koja o tim stvarima može da sudi s pozicije nevinosti.

Ukratko, krstaški ratovi bili su pokušaj da se povrati zemlja na Bliskom istoku koju su pokorili muslimani. Ti pohodi su bili brutalni i nimalo dobronamerni. Mnogi su bili prisiljavani da se odreknu svoje vere i prihvate hrišćanstvo. Svako ko bi odbio, bio je pogubljen. Rat i nasilje u Hristovo ime nemaju nikakve veze s Biblijom. Mnoge stvari koje su se dešavale tokom krstaških ratova nisu imale nikakve veze s hrišćanskom etikom i principima.

Kako da odreagujemo kad ateisti, agnostici, skeptici i pripadnici drugih religija napadnu hrišćanstvo zbog krstaških ratova? Mogli bismo, na primer, da im postavimo ova pitanja:

1. Da li ti želiš da budeš odgovoran za ono što su ljudi činili pre više od 900 godina?

2. Da li ti želiš da budeš odgovoran za dela svih onih koji tvrde da pripadaju tvojoj veri?

Okriviti hrišćanstvo za krstaške ratove bilo bi isto što i svaliti odgovornost za islamistički terorizam na ceo muslimanski svet.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta su krstaški ratovi?