settings icon
share icon
Pitanje

Ko su bili dvanaest (12) učenika / apostola Isusa Hrista?

српски

Odgovor


Reč "učenik" se odnosi na nekog ko "uči" ili je "sledbenik." Reč "apostol" se odnosi na "nekog ko je poslan." Dok je Isus bio na zemlji, dvanaestorica su se zvali učenici. Dvanaest učenika su sledili Isusa Hrista, On ih je učio i obučavao. Posle Isusovog vaskrsnuća i uznesenja, Isus je poslao učenike (Matej 28:18-20; Dela 1:8) da budu Njegovi svedoci. Od tada se zovu dvanaest apostola. Međutim, dok je Isus još bio na zemlji, termini učenik i apostol su se upotrebljavali naizmenično, dok ih je Isus obučavao i poslao napolje.

Originalna lista dvanaest učenika /apostola se nalazi u Mateju 10:2-4: "A ovo su imena dvanaest apostola: prvo Simon, koji se zove Petar, i njegov brat Andreja, pa Jakov Zavedejev i njegov brat Jovan, Filip i Vartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Simon Kananej i Juda Iskariotski, koji ga izdade. " Biblija takođe daje listu 12 učenika /apostola u Marku 3:16-19 i Luki 6:13-16. Kada se uporede ova tri pasusa, postoje male razlike u imenima. Izgleda da je Tadej bio takođe poznat kao "Juda, sin Jakovljev" (Luka 6:16) i Vartolomej (Matej 10:3). Simon Zilot je takođe poznat kao Simon Kananej (Marko 3:18). Judu Iskariotskog, koji je izdao Isusa, je zamenio Matej među dvanaest apostola (vidi Dela 1:20-26). Neki Biblijski učitelji gledaju na Mateja kao na "nevažećeg" člana dvanaestorice, i umesto toga veruju da je Apostol Pavle bio Božiji izbor da zameni Judu Iskariotskog među dvanaest apostola.

Dvanaest učenika / apostola su bili obični ljudi koje je Bog upotrebio na neobičan način. Među dvanaestoricom je bilo ribara, jedan poreznik i jedan pobunjenik. Evanđelje beleži postojane padove, borbe, i sumnje ovih dvanaest ljudi koji su sledili Isusa Hrista. Pošto su bili svedoci Isusovog vaskrsenja i uspenja na nebo, Sveti Duh je transformisao učenike / apostole u silne Božije ljude koji su "okrenuli svet naglavačke" (Dela 17:6). O kakvoj se promeni radi? Dvanaest apostola / učenika su "bili sa Isusom" (Dela Acts 4:13). Neka isto da može da se kaže i za nas!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ko su bili dvanaest (12) učenika / apostola Isusa Hrista?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries