settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Sion? Šta je gora Sion? Šta Sion označava u Bibliji?

Psalam 87:2-3 kaže: “Vrata sionska ljubi Gospod više svih stanova Jakovljevih. Slavno kazuju za Tebe, grade Božji!” Sion, reč koja znači "utvrđenje”, pojavljuje se u Bibliji preko 150 puta. U Bibliji Sion je i Davidov i Božiji grad. Naime, on u početku predstavlja samo fizički grad ali u nastavku Biblije sve više poprima duhovno značenje.

Sion se prvi put pominje u 2. Samuilovoj 5:7: “ Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov.“ Vidimo da je Sion bio stara jevusejska tvrđava u Jerusalimu po kojoj se kasnije nazvao ceo grad. Kada je David osvojio Sionsko utvrđenje, Sion je nazvan „gradom Davidovim“ (1. Carevima 8:1; 1. Dnevnika 11:5; 2. Dnevnika 5:2).

Sion se proširio izgradnjom Solomunovog hrama koji je, zajedno sa svojom okolinom, postao njegov deo (Psalam 2:6; 48:2, 11-12; 132:13). Imenom Sion u Bibliji se naziva grad Jerusalim, Judina zemlja i izrailjski narod u celini (Isaija 40:9; Jeremija 31:12; Zaharija 9:13).

Ime Sion najvažnije je u teološkom smislu. Ono se u prenesenom značenju odnosi na Izrailj kao narod Božiji (Isaija 60:14). Duhovni karakter Siona prenosi se i u Novi zavet gde mu se dodaje hrišćansko značenje Božijeg duhovnog carstva, nebeskog Jerusalima (Jevrejima 12:22; Otkrivenje 14:1). Apostol Petar govori o Hristu kao o ugaonom kamenu na Sionu: “Evo postavljam ugaoni kamen na Sionu, izabran i dragocen, i ko u njega veruje neće se postideti” (1. Petrova 2:6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Sion? Šta je gora Sion? Šta Sion označava u Bibliji?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries