settings icon
share icon
Pitanje

Može li hrišćanin da bude pod kletvom? Dopušta li Bog da vernik bude pod kletvom?

српски

Odgovor


Biblija kaže: “Kao vrabac kad prhne i lasta kad odleti, tako kletva nezaslužena neće doći” (Priče Solomunove 26:2). To znači da besmislene kletve nemaju efekta. Bog ne dozvoljava da njegova deca budu prokleta. On je suveren. Niko nema moć da prokune onoga koga je Bog blagoslovio. Samo Bog može da izrekne osudu.

O vradžbinama se u Bibliji uvek govori u negativnom kontekstu. U 5. Mojsijevoj vračari se svrstavaju u istu grupu s onima čija su dela odvratna Gospodu, a to su žrtvovanje dece, veštičarenje, gatanje, horoskop i prizivanje mrtvih. U Miheju 5:12 piše da će Bog uništiti one koji vračaju i gataju. U Otkrivenju 18 nalazimo da će vračanje biti deo prevare u kojoj će učestvovati antihrist i veliki grad Vavilon (s. 21-24). U poslednjim vremenima prevara će biti toliko jaka da bi mogla čak da zavede i verne da nema Božije zaštite (Matej 24:24). Bog će na samom kraju vremena uništiti sotonu i sve one koji ga slede (Otkrivenje 19-20).

Hrišćanin se nanovo rađa kao novi čovek u Isusu Hristu (2. Korinćanima 5:17). Mi smo stalno u prisutnosti Svetog Duha koji živi u nama i štiti nas (Rimljanima 8:11). Zato ne treba da brinemo da li će neko da nas prokune. Vračanje, veštičarenje, bacanje uroka i vudu magija nemaju moć nad nama jer dolaze od sotone, a znamo da je „veći onaj koji je u vama nego onaj koji je u svetu“ (1. Jovanova 4:4). Bog je pobedio sotonu, a mi smo oslobođeni da bismo proslavljali Boga bez straha (Jovan 8:36). „Gospod je videlo moje i spasenje moje; koga da se bojim? Gospod je krepost života mog; koga da se strašim?” (Psalam 27:1).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Može li hrišćanin da bude pod kletvom? Dopušta li Bog da vernik bude pod kletvom?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries