settings icon
share icon

Zjavenie Jána

Autor: Zjavenie 1:1,4,9 a 22:8 označujú, ako autora knihy, apoštola Jána.

Doba vzniku: Zjavenie Jána bolo pravdepodobne napísané v rokoch 90 až 95 nášho letopočtu.

Zámer knihy: Boh dal Jánovi zjavenie Ježiša Krista, „aby ukázal svojim služobníkom, čo sa má onedlho diať". Táto kniha je plná tajomstiev o veciach, ktoré sa majú stať. Je to posledné varovanie, že svet skutočne pominie a súd bude istý. Poskytuje nám nepatrný náznak nebies a všetkej slávy, čakajúcej tých, ktorí si udržia svoje odevy biele. Zjavenie nás prevedie strastiplnými súženiami a záverečným ohňom, ktorému budú musieť neveriaci čeliť večné veky. V knihe je pripomenutý Satanov pád a skaza, ktorá ho aj s jeho anjelmi neminie. Sú nám ukázané povinnosti všetkého nebeského stvorenstva a anjelov, ako aj zasľúbenia svätým, ktorí budú žiť večne s Ježišom v novom Jeruzaleme. Ťažko sa nachádzajú slová, ktoré by opísali, čo čítame v knihe Zjavenia.

Kľúčové verše:

Zjavenie 1:19, „Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom." (Ekumenický preklad)

Zjavenie 13:16-17, „A pôsobí, že všetci — malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci — dostanú znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena." (Ekumenický preklad)

Zjavenie 19:11, „Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa; ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; súdi a bojuje spravodlivo." (Ekumenický preklad)

Zjavenie 20:11, „Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta." (Ekumenický preklad)

Zjavenie 21:1, „Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet." (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Zjavenie je bohaté na pestré opisy videní, ktoré hlásajú posledné dni pred Kristovým návratom a nastolením nových nebies a novej zeme. Zjavenie začína listami siedmym cirkvám Malej Ázie a pokračuje odhalením po sebe nasledujúcich pohrôm, ktoré budú vyliate na zem; znamením šelmy „666"; vrcholnou bitkou Harmagedón; spútaním Satana; Božou vládou; súdom pred veľkým bielym trónom; a popisom večného Božieho mesta. Proroctvá ohľadne Ježiša Krista sú naplnené v Jánovom videní a záverečné volanie k Nemu nás uisťuje o Jeho skorom návrate.

Súvislosti: Kniha Zjavenia je kulmináciou proroctiev o posledných časoch, počínajúc Novou Zmluvou. Popis antikrista v Danielovi 9:27 je plne rozvinutý v 13. kapitole Zjavenia Jána. Opisy apokalypsy sa v Biblii nachádzajú aj v Danielovi v kapitolách 7 až 12, Izaiášovi v kapitolách 24 až 27, Ezechielovi v kapitolách 37 až 41 a Zachariášovi v kapitolách 9 až 14. Všetky tieto proroctvá sa spájajú v knihe Zjavenia.

Praktická aplikácia: Prijal si už Krista ako svojho spasiteľa? Ak áno, nemusíš sa báť Božieho súdu opísaného v knihe Zjavenia. Sudca je na našej strane. Predtým, než začne posledný súd, musíme svedčiť našim priateľom a susedom o Božej ponuke večného života v Kristovi. Udalosti tejto knihy sú skutočné. Naše životy by mali odzrkadľovať vieru v týchto udalostiach, aby si ostatní mohli všimnúť našu radosť ohľadne budúcnosti a aby chceli byť s nami v tom novom a úžasnom meste.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

Zjavenie Jána
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries