settings icon
share icon

1. List Tesaloničanom

Autor: 1. list Tesaloničanom 1:1 uvádza, že list napísal apoštol Pavol, pravdepodobne spolu so Sílvánom a Timoteom.

Doba vzniku: 1. list Tesaloničanom bol napísaný približne v roku 50 n. l.

Účel knihy: V tesalonickej cirkvi vyvstali určité nejasnosti, týkajúce sa Kristovho návratu. Pavol ich chcel vo svojom liste objasniť. Píše taktiež inštrukcie ako žiť v svätosti.

Kľúčové verše:

1. Tesaloničanom 3:5, „Preto aj ja, keď som to už nemohol ďalej vydržať, poslal som ho, aby som sa dozvedel o vašej viere, či vás azda pokušiteľ nepokúšal a či naša námaha nevyšla nazmar." (Ekumenický preklad)

1. Tesaloničanom 3:7, „pri všetkej svojej tiesni a súžení sme sa, bratia, potešili pre vašu vieru." (Ekumenický preklad)

1. Tesaloničanom 4:14-17, „Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo usnuli. Pretože toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme zosnulých. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel, hlas archanjela a Božia poľnica, sám Pán zostúpi z neba a prví vstanú tí, čo zomreli v Kristovi; potom my, ktorí budeme nažive, spolu s nimi budeme uchvátení v oblakoch hore v ústrety Pánovi a budeme tak navždy s Pánom." (Ekumenický preklad)

1. Tesaloničanom 5:16, „Ustavične sa radujte" (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Prvé tri kapitoly pojednávajú o tom, ako Pavol veľmi túžil navštíviť zbor v Tesalonikách, ale zatiaľ toho nebol schopný, lebo im v tom zabránil satan (1. Tesaloničanom 2:18), a o tom, akú mal Pavol o nich starosť a ako sa potešil, keď sa dozvedel, že sa im dobre darí. Pavol sa za nich potom modlí (1. Tesaloničanom 3:11–13). V 4. kapitole Pavol dáva veriacim pokyny ako žiť v Ježišovi Kristovi svätý život (1. Tesaloničanom 4:1–12). Pavol pokračuje vysvetlením určitých ich mylných výkladov. Hovorí im, že ľudia, ktorí zomreli v Kristovi Ježišovi, pôjdu tiež pri Jeho návrate do neba (1. Tesaloničanom 4:13–18, 5:1–11). Kniha je zakončená súhrnom pokynov ohľadom kresťanského života.

Súvislosti: Pavol pripomína Tesaloničanom, že prenasledovanie, ktoré zakúšajú od „svojich krajanov" (v. 2:15), Židov, ktorí odmietli ich Mesiáša, je rovnaké ako zažívali starozákonní proroci (Jeremiáš 2:30; Matúš 23:31) ). Ježiš varoval, že skutoční Boží proroci sa vždy budú potýkať s protivenstvami od bezbožných (Lukáš 11:49). V liste Tesaloničanom im Pavol túto pravdu pripomína.

Praktické uplatnenie: Túto knihu je možné aplikovať na mnoho životných situácií. Dáva nám, kresťanom, istotu, že či už budeme mŕtvi, alebo živí, keď sa Kristus vráti, budeme spolu s Ním (1. Tesaloničanom 4:13–18). Uisťuje nás, že na nás, kresťanov, Boží hnev nepadne (1. Tesaloničanom 5:8–9). Dáva nám pokyny, ako máme žiť každodenný kresťanský život (1. Tesaloničanom 4–5).

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

1. list Tesaloničanom
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries