settings icon
share icon

List Filemonovi

Autor: Autor Listu Filemonovi je apoštol Pavel (Filemonovi 1:1).

Obdobie vzniku: List bol napísaný približne okolo roku 60 n. l.

Zámer knihy: List Filemonovi je najkratším Pavlovým listom a zaoberá sa otrokárstvom. Z listu vyplýva, že Pavol bol v tom čase vo väzení. Filemon bol otrokár a v jeho dome sa schádzala cirkev. Filemon sa stal kresťanom v čase Pavlovej služby v Efeze, kde pravdepodobne vycestoval a počul Pavlove kázanie. Otrok Onezimus okradol svojho pána Filemona a utiekol do Ríma za Pavlom. Onezimus bol stále Filemonovým vlastníctvom, a tak Pavol napísal tento list, aby uľahčil Onezimovi návrat k jeho pánovi. Vďaka Pavlovmu svedectvu sa Onezimus stal kresťanom (Filemonovi 10. v.) a Pavol chcel po Filemonovi, aby prijal Onezima ako brata v Kristovi, nie len ako otroka.

Kľúčové verše:

Filemonovi 1:6 — „Kiežby sa tvoja účasť na spoločnej viere prejavila v tom, že spoznáš, čo všetko dobré môžeme urobiť pre Krista." (Ekumenický preklad)

Filemonovi 1:16 — „už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe — aj podľa tela, aj v Pánovi." (Ekumenický preklad)

Filemonovi 1:18 — „Ak ťa však v niečom poškodil alebo ak ti je niečo dlžný, pripíš to na môj účet. " (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Pavol upozornil vlastníkov otrokov, že majú zodpovednosť za svojich otrokov a ukazuje otrokov ako zodpovedné morálne bytosti, ktoré majú mať bázeň pred Bohom. Pavol tu neodsudzuje otrokárstvo, ale prezentuje Onezima ako kresťanského brata, nie ako otroka. Keď sa vlastník môže zmieňovať o otrokovi ako o bratovi, otrok tým dosiahol postavenie, v ktorom titul otroka stráca na význame. Raná cirkev neútočila na otroctvo, ale položila základy pre nový vzťah medzi vlastníkom a otrokom. Pavol sa pokúsil zjednotiť Filemona s Onazimom pomocou kresťanskej lásky, takže došlo k rovnoprávnosti. Zriadenie otrokárstva mohlo zomrieť až potom, čo bolo vystavené svetlu evanjelia.

Súvislosti: Možno nikde inde v Novej zmluve nie je tak pekne vykreslený rozdiel medzi zákonom a milosťou. Podľa oboch zákonov, rímskeho aj Mojžišovho zákona Starej zmluvy, mal Filemon právo potrestať otroka na úteku, ktorý bol považovaný za majetok. Ale vďaka zmluve milosti Pána Ježiša, môžu mať pán s otrokom rovnocenné spoločenstvo v láske v tele Kristovom.

Praktická aplikácia: Zamestnávatelia, politickí lídri, riaditelia spoločností a rodičia, všetci môžu nasledovať ducha Pavlovho učenia v zaobchádzaní s kresťanskými zamestnancami, spolupracovníkmi, členmi rodiny ako s časťami Kristovho tela. Kresťania v modernej spoločnosti nesmú pozerať na pomocníkov ako na schody, ktoré im pomôžu splniť ich ambície, ale ako na bratov a sestry, s ktorými treba láskavo zaobchádzať. Kresťanskí vodcovia si tiež musia uvedomovať, že sú pred Bohom zodpovední za to, ako zaobchádzajú s tými, čo pre nich pracujú, či už sú to kresťania alebo nie. Budú sa zodpovedať Bohu za svoje skutky (Kolosanom 4:1)

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

List Filemonovi
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries