settings icon
share icon
Otázka

3. list Jánov

Autor: Kniha 3. Jánov list priamo neuvádza autora. Tradícia od najranejších dôb pripisuje autorstvo apoštolovi Jánovi. Časom sa vyskytli pochybnosti, či tento list nenapísal iný učeník menom Ján, ale všetky dôkazy poukazujú na to, že autorom je apoštol Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval, autor Evanjelia podľa Jána.

Doba vzniku: 3. Jánov list bol napísaný pravdepodobne v rovnakom období ako 1. a 2. Jánov list, približne v rokoch 85-95 n. l.

Zámer knihy: Jánov zámer napísania tohoto listu možno rozdeliť na tri časti. Za prvé píše, aby poďakoval svojmu milovanému spolupracovníkovi Gaiovi za jeho službu a pohostinnosť voči bratom, ktorí chodili z miesta na miesto hlásať Kristovo evanjelium,

a aby ho povzbudil. Po druhé, nepriamo varuje a odsudzuje správanie Diotrefesa, diktátorského vodcu, ktorý prevzal jednu z cirkví v provincii Ázie, ktorého správanie bolo v priamom rozpore so všetkým, čo predstavoval tak apoštol, ako i evanjelium. Po tretie, chváli príklad Demetria, o ktorom sa uvádza, že mal dobré svedectvo od všetkých.

Kľúčové verše:

3. Jánov list 4, „Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde." (Ekumenický preklad)

3. Jánov list 11, „Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, nevidel Boha." (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Ján so svojim obvyklým silným dôrazom na pravdu píše milovanému bratovi v Kristovi, Gaiovi, členovi cirkvi neďaleko Efezu, ktorý mal určitý vplyv a postavenie. Veľmi chváli Gaiovu starostlivosť a pohostinnosť voči poslom, ktorých poslaním bolo niesť evanjelium z miesta na miesto, či už ich poznal, alebo nie. Ján ho nabáda, aby aj naďalej konal dobro a nenechal sa strhnúť zlom ako Diotrefes. Tento muž prevzal vedenie nad jednou cirkvou v Ázii, a nielen že odmietol uznať Jánovu autoritu ako apoštola, ale aj prijímať jeho listy a riadiť sa jeho pokynmi. Taktiež šíril zlomyseľné ohováranie voči Jánovi a vylučoval z cirkvi členov, ktorí prejavovali podporu a pohostinnosť Jánovým poslom. V závere vyzdvihuje príklad Demetria, o ktorom mal len samé dobré správy.

Súvislosti: Koncept preukazovania pohostinnosti cudzím ľuďom má v Starom zákone množstvo príkladov. Medzi skutky pohostinnosti v Izraeli patrilo i pokorné a milosrdné prijímanie cudzincov do domu a poskytnutie pokrmu, nocľahu a ochrany (Genesis 18: 2–8, 19:1–8; Jób 31:16–23, 31–32). Starý zákon taktiež zobrazuje Izraelitov ako odcudzený ľud, ktorý je závislý na Božej pohostinnosti (Žalm 39:13) a Boha, ako Toho, ktorý milostivo napĺňal ich potreby, vykúpil ich z Egypta a kŕmil a obliekal na púšti (Exodus 16 ; 5. Mojžišova 8: 2–5).

Praktické uplatnenie: Ján ako vždy zdôrazňuje, aké je dôležité kráčať v pravde evanjelia. Pohostinnosť, podpora a povzbudenie našich kresťanských bratov je jedným zo základných kameňov Ježišovho učenia a je zrejmé, že Gaius bol výnimočným príkladom takejto služby. To isté by sme mali robiť vždy, keď je to možné, a vítať hosťujúcich misionárov, kazateľov a cudzincov (pokiaľ sme si istí, že sú skutočnými veriacimi) nielen v našich cirkvách, ale aj v našich domovoch, a mali by sme im poskytnúť všetku potrebnú podporu a povzbudenie.

Musíme si tiež dávať pozor, aby sme vždy nasledovali iba príklad tých, ktorých slová a činy sú v súlade s evanjeliom, a aby sme mali dosť súdnosti a dali si pozor na takých, ako je Diotrefes, ktorých správanie je na míle vzdialené tomu, čo učil Ježiš.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

3. list Jánov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries