settings icon
share icon

2. List Timoteovi

Autor: 2. list Timoteovi 1:1 uvádza ako autora listu apoštola Pavla.

Doba vzniku: 2. list Timoteovi bol napísaný približne v roku 67 n. l.

Účel knihy: Apoštol Pavol bol opäť uväznený v Ríme a cítil sa osamelý a opustený. Pavol vedel, že jeho pozemský život sa pravdepodobne čoskoro skončí. Kniha 2. list Timoteovi sú vlastne Pavlove „posledné slová". Pavol nehľadel na vlastné okolnosti a vyjadroval starosť o cirkev a konkrétne o Timotea. Pavol chcel svojimi poslednými slovami povzbudiť Timotea a všetkých ostatných veriacich, aby vytrvali vo viere (2. Timoteovi 3:14) a ohlasovali evanjelium Ježiša Krista (2. Timoteovi 4:2).

Kľúčové verše: (Ekumenický preklad)

2. list Timoteovi 1:7, „Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy."

2. list Timoteovi 3:16-17, „Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo."

2. list Timoteovi 4:2, „Hlásaj slovo, naliehaj v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a ponaučením."

2. list Timoteovi 4:7-8, „Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, spravodlivý sudca, no nie iba mne, ale aj všetkým, čo s láskou očakávajú jeho zjavenie."

Stručné zhrnutie: Pavol povzbudzuje Timotea, aby si zachoval vášeň pre Krista a aby sa držal pevne v zdravom učení (2. Timoteovi 1:1–2, 13–14). Pripomína Timoteovi, aby sa vyhýbal bezbožným učeniam a praktikám a utekal pred všetkým nemorálnym (2. Timoteovi 2:14–26). V posledných časoch nastane ťažké prenasledovanie, ako aj veľký úpadok kresťanskej viery (2. Timoteovi 3:1–17). Na záver Pavol naliehavo prosí veriacich, aby pevne stáli vo viere a v plnej sile dokončili svoj beh (2. Timoteovi 4:1–8).

Súvislosti: Pavol mal takú starosť o Timotea a tých, ktorých pastoroval, a chcel ich varovať pred nebezpečenstvom falošných učiteľov, že sa odvolával na príbeh egyptských čarodejníkov, ktorí sa postavili proti Mojžišovi (Exodus 7:11, 22; 8:7, 18, 19; 9:11). Aj keď ich mená nie sú uvedené v Starom zákone, traduje sa, že títo muži podnietili Izraelcov, aby si urobili zlaté teľa a boli zabití spolu s ostatnými modloslužobníkmi (Exodus 32). Pavol predpovedá rovnaký osud tým, ktorí sa vzpierajú Kristovej pravde a hovorí, že ich bláznovstvo sa nakoniec stane „zjavné všetkým" (2. Timoteovi 3:9).

Praktické uplatnenie: V kresťanskom živote je ľahké nechať sa odlákať na vedľajšiu cestu. Musíme mať zrak upriamený na cenu — na to, že budeme v nebi odmenení Ježišom Kristom (2. Timoteovi 4:8). Musíme sa usilovať o to, aby sme sa vyhli falošnej náuke a bezbožným praktikám. Toto sa dá dosiahnuť iba vtedy, keď budeme pevne zakotvení v poznaní Božieho slova a keď budeme zásadoví v odmietaní čohokoľvek, čo je nebiblické.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

2. list Timoteovi
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries