settings icon
share icon

List Júdov

Autor: Júdov list 1 označuje ako autora listu Júdu, brata Jakuba. Ide pravdepodobne o Ježišovho nevlastného brata Júdu, pretože Ježiš mal tiež nevlastného brata Jakuba (Matúš 13:55). Júda sa pravdepodobne z pokory a úcty ku Kristovi neidentifikuje ako Ježišov brat.

Doba vzniku: Júdov list úzko súvisí s 2. Petrovým listom. Doba vzniku listu závisí od toho, či Júda použil obsah 2. Petrovho listu, alebo Peter pri písaní 2. Petrovho listu použil obsah Júdovho listu. List Júdov bol napísaný približne v rozmedzí rokov 60 a 80 n. l.

Zámer knihy: Júdov list je pre nás dnes dôležitou knihou, pretože je písaný pre posledné časy, pre koniec cirkevného veku. Cirkevný vek sa začal dňom Turíc. List Júdov je jediná kniha, ktorá je celá venovaná veľkému odpadnutiu od viery. Júda píše, že zlé skutky sú dôkazom odpadnutia. Napomína nás, aby sme bojovali za vieru, pretože medzi pšenicou je aj kúkoľ. V cirkvi sú aj falošní proroci a Boží svätý ľud je v nebezpečenstve. Júdov list je malá, ale dôležitá kniha hodná štúdia, napísaná pre dnešného kresťana.

Kľúčové verše:

Júdov list 3, „Milovaní, veľmi som sa usiloval napísať vám o našej spoločnej spáse; teraz pokladám za nevyhnutné napísať vám a napomenúť vás, aby ste bojovali za vieru raz navždy odovzdanú svätým." (Ekumenický preklad)

Júdov list 17-19, „Vy však, milovaní, pamätajte na slová, ktoré už predtým vyslovili apoštoli nášho Pána Ježiša Krista. Veď vám hovorili: V poslednom čase vystúpia posmievači, čo budú žiť podľa svojich bezbožných žiadostí. To sú tí, čo vyvolávajú roztržky, telesní ľudia, čo nemajú Ducha." (Ekumenický preklad)

Júdov list 24-25, „Tomu však, ktorý vás môže uchrániť pred pádom a nepoškvrnených postaviť s plesaním pred svoju slávu, jedinému Bohu, nášmu Spasiteľovi skrze Ježiša Krista, nášho Pána, sláva, veleba, moc a vláda pred všetkými vekmi teraz i na všetky veky. Amen." (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Podľa verša 3 Júda túžil písať o našej spáse; tému však zmenil, aby sa venoval boju za vieru. Viera, ktorú zmieňuje, zahrňuje všetku kresťanskú náuku, ktorú Kristus učil a ktorú neskôr odovzdal apoštolom. Keď Júda varuje pred falošnými učiteľmi (verše 4 — 16), radí nám, ako môžeme uspieť v duchovnej vojne (verše 20 — 21). To je múdrosť, ktorú by sme mali v týchto posledných časoch prijať a aplikovať.

Súvislosti: Júdov list je plný odkazov na Starý zákon vrátane Exodu (v. 5); Satanovej vzbury (v. 6); Sodomy a Gomory (v. 7); Mojžišovej smrti (v. 9); Kaina (v. 11); Baláma (v. 11); Kóracha (v. 11); Enocha (v. 14,15); a Adama (v. 14). Júdovo použitie známych historických ilustrácií Sodomy a Gomory, Kaina, Baláma a Kóracha pripomínalo židovským kresťanom aká nevyhnutná je skutočná viera a poslušnosť.

Praktická aplikácia: Žijeme v jedinečnom období histórie a tento krátky list nám môže pomôcť pripraviť sa na nevýslovné výzvy, ktoré život v konečných časoch prináša. Dnešný kresťan si musí dávať pozor na falošné doktríny, ktoré nás môžu veľmi ľahko oklamať, ak sa dobre nevyznáme v Slove. Potrebujeme poznať evanjelium — chrániť a brániť ho — a prijať za skutočnosť, že Ježiš je náš Pán, o čom má svedčiť aj náš premenený život. Autentická viera sa vždy odrazí na chovaní, ktoré sa bude čoraz viac podobať Kristovmu. Náš život v Kristovi by mal byť odrazom poznania, ktoré máme v srdci, a ktoré je založené na autorite Všemocného Stvoriteľa a Otca, ktorý túto vieru premieňa v skutok. Iba keď s Ním budeme mať hlboký osobný vzťah, rozoznáme Jeho hlas tak dobre, že nebudeme nasledovať nikoho iného.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

List Júdov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries