settings icon
share icon

1. List Petrov

Autor: 1. Petrov list 1:1 identifikuje ako autora listu apoštola Petra.

Doba vzniku: 1. Petrov list pravdepodobne vznikol v rokoch 60 and 65 n. l.

Účel knihy: 1. Petrov list je dopis veriacim, ktorí boli rozptýlení po celom starovekom svete a boli intenzívne prenasledovaní. Ak niekto rozumel, čo znamená prenasledovanie, bol to Peter. Za kázanie Božieho slova bol bitý, zastrašovaný, trestaný a väznený. Vedel, čo je potrebné k tomu aby človek vydržal, nezahorkol, nestratil nádej, uchoval si vieru a žil poslušný, víťazný život. Hlavným posolstvom tohto listu je práve toto poznanie živej nádeje, ktorá je v Ježišovi a Ježiš je príklad, ktorého sa máme držať.

Kľúčové verše:

1. Petrov list 1:3, „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás podľa svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej," (Ekumenický preklad)

1. Petrov list 2:9, „Vy však ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, jeho vlastný svätý národ, aby ste zvestovali veľké skutkytoho, čo vás povolal z temnoty do svojho predivného svetla." (Ekumenický preklad)

1. Petrov list 2:24, „On sám, na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili vďaka spravodlivosti. Jeho ranami ste boli uzdravení." (Ekumenický preklad)

1. Petrov list 5:8-9, „Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete." (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: Napriek tomu, že situácia bola zúfalá, a prenasledovanie tvrdé, Peter ukazuje, že v skutočnosti sa jedná o príležitosť k radosti. Hovorí, že je to výsada trpieť pre Krista, tak ako aj Spasiteľ trpel za nás. Tento list odkazuje na osobné skúsenosti Petra s Ježišom a jeho kázania z knihy Skutky apoštolov. Peter potvrdzuje, že Satan je veľký nepriateľ každého kresťana, ale istota o budúcom Kristovom návrate je pre nás podnetom k nádeji.

Súvislosti: Petrova znalosť starozákonných predpisov a prorockých kníh mu umožnila vysvetliť rôzne starozákonné pasáže vo svetle života a diela Mesiáša, Ježiša Krista. V 1. Petra 1:16 cituje 3. Mojžišovu 11:44: „Buďte svätí, lebo ja som svätý." Predtým ale vysvetľuje, že svätosť nepochádza z dodržiavania zákona, ale je milosťou udelenou všetkým, ktorí veria v Krista (v. 13). Ďalej Peter vysvetľuje odkaz na „základný kameň" v Izaiášovi 28:16 a Žalme 118:22 a poukazuje na to, že je to Kristus, ktorého Židia odmietli pre svoju neposlušnosť a neveru. Ďalšie odkazy v Starom zákone hovoria o Kristovi bez ľsti (1. Petrov 2:22 / Izaiáš 53: 9) a podnecujú k svätému životu skrze Božiu moc, ktorá prináša požehnanie (1. Petrov 3:10-12; Žalm 34:12-16; 1. Petrov 5: 5-6; Príslovia 3:34).

Praktické uplatnenie: Istota večného života je niečo, čo je dané všetkým kresťanom. Jedným zo spôsobov ako sa pripodobniť ku Kristovi je účasť na Jeho utrpení. Pre nás to môže znamenať vedieť znášať urážky a nadávky od tých, ktorí si z nás robia posmech a častujú nás rôznymi urážlivými prívlastkami. Je to nič, v porovnaní s tým, čo pre nás Kristus vytrpel na kríži. Stojte si za tým, čo viete a veríte, že je správne, a radujte sa, keď sa vám svet a Satan snažia ublížiť.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

1. list Petrov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries