settings icon
share icon

2. List Tesaloničanom

Autor: 2. list Tesaloničanom uvádza, že ho napísal apoštol Pavol, pravdepodobne spolu so Silvánom a Timoteom.

Doba vzniku: Druhý list Tesaloničanom vznikol pravdepodobne v rokoch 51-52 n. l.

Účel knihy: Tesalonický zbor mal stále niekoľko nejasností ohľadom Dňa Pánovho. Domnievali sa, že už nastal a tak prestávali pracovať. Prenasledovanie cirkvi silnelo. Pavol im napísal, aby toto nedorozumenie vyjasnil a povzbudil ich.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

2. Tesaloničanom 1:6-7, „Spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás sužujú, ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anjelmi svojej moci."

2. Tesaloničanom 2:13, „My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvätil Duchom a vierou v pravdu."

2. Tesaloničanom 3:3, „No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlom."

2. Tesaloničanom 3:10, „A keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje!"

Stručné zhrnutie: Pavol zdraví tesalonický zbor, povzbudzuje ich a posilňuje. Chváli ich za to, akú správu počul o ich práci pre Pána a modlí sa za nich (2. Tesaloničanom 1:11–12). V 2. kapitole Pavol vysvetľuje, čo sa stane, keď príde deň Pánov (2. Tesaloničanom 2:1–12). Pavol ich potom povzbudzuje, aby stáli pevne, a dáva im pokyny, aby sa vyhýbali záhaľčivým ľuďom, ktorí nežijú podľa evanjelia (2. Tesaloničanom 3:6).

Súvislosti: Vo svojom osvetľovaní posledných časov sa Pavol odvoláva na niekoľko starozákonných pasáží, potvrdzuje a vysvetľuje starozákonných prorokov. Väčšina jeho učenia o posledných časoch v tomto liste je založená na prorokovi Danielovi a jeho videniach. V 2. Tesaloničanom 2:3–9 sa odvoláva na Danielove proroctvo týkajúce sa „bezzákonného bezbožníka" (Daniel 7—8).

Praktické uplatnenie: Kniha 2. list Tesaloničanom je plná informácií, ktoré vysvetľujú posledné časy. Tiež nás nabáda, aby sme nezostali záhaľčiví a aby sme si všetko, čo máme, zaslúžili prácou. V 2. Tesaloničanom je tiež niekoľko mocných modlitieb, ktoré môžu byť pre nás príkladom, ako sa aj dnes môžeme modliť za ostatných veriacich.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

2. list Tesaloničanom
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries