settings icon
share icon

2. List Jánov

Autor: 2. Jánov list priamo neuvádza autora. Tradícia z najstarších dní cirkvi hovorí, že autorom bol apoštol Ján. V priebehu rokov sa vyskytli rôzne domnienky, že za tento list mohol byť zodpovedný ďalší Kristov učeník, ktorý sa tiež volal Ján. Všetky dôkazy však ukazujú na to, že autorom je Ján, učeník, ktorého Ježiš miloval, a ktorý tiež napísal Jánovo evanjelium.

Doba vzniku: 2. Jánov list bol pravdepodobne napísaný v rovnakej dobe ako ostatné Jánove listy (1. a 3.), približne v rokoch 85-95 n. l.

Zámer knihy: 2. Jánov list je naliehavou prosbou, aby čitatelia Jánovho listu preukázali svoju lásku k Bohu a Jeho Synovi Ježišovi tým, že sa budú navzájom milovať a žiť svoj život v poslušnosti Písmu. 2. list Jánov je tiež dôrazným varovaním, aby sa mali na pozore pred podvodníkmi, ktorí vykladali, že Kristus v skutočnosti nevstal z mŕtvych.

Kľúčové verše:

2. list Jánov 6, „A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, je, aby ste žili v láske." (Ekumenický preklad)

2. list Jánov 8-9, „Dávajte si pozor, aby ste nestratili to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali úplnú odmenu. Každý, kto zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha; kto zostáva v tom učení, má aj Otca, aj Syna." (Ekumenický preklad)

Stručné zhrnutie: List je adresovaný „vyvolenej pani a jej deťom". Mohla to byť buď dáma dôležitého postavenia v zbore, alebo šifrované oslovenie, ktoré sa týkalo miestnej cirkvi a zhromaždenia. V časoch, keď boli kresťania prenasledovaní, sa často používali takéto kódované pozdravy.

2. Jánov list je z veľkej časti naliehavým varovaním pred zvodcami, ktorí zastávali názor, že Ježiš v skutočnosti nebol vzkriesený v tele, ale iba duchovne. Ján veľmi túži po tom, aby si praví veriaci boli vedomí týchto falošných učiteľov a nemali s nimi nič spoločné.

Súvislosti: Ján popisuje lásku nie ako emóciu, alebo cit, ale ako poslušnosť Božím prikázaniam. Ježiš opätovne zdôrazňoval dôležitosť prikázaní, najmä „prvého a najväčšieho prikázania", lásky k Bohu (5. Mojžišova 6:5) a druhého — lásky jedných k druhým (Matúš 22:37–40; Levitikus 19:18). Ježiš bol ďaleko od toho aby zrušil starozákonné predpisy, naopak, prišiel, aby ich naplnil tým, že vydal sám seba, aby boli v Ňom naplnené.

Praktické uplatnenie: Je nesmierne dôležité, aby sme všetko, čo vidíme, počujeme a čítame, čo sa označuje ako „kresťanské" porovnávali s Písmom. Toto nikdy nemôžeme podceniť, pretože jednou z najväčších Satanových zbraní je podvod. Je veľmi ľahké sa nechať sa ovplyvniť novým, vzrušujúcim učením, ktoré sa zdá byť založené na Písme, ktoré ale pri bližšom skúmaní je v skutočnosti odklonom od Božieho slova. Pokiaľ sa deje niečo, čo nie je v súlade s Písmom, potom je to falošné, a nie z Ducha, a nemali by sme s tým mať nič spoločné.

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

2. list Jánov
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries