settings icon
share icon

List Kolosanom

Autor: Hlavným autorom Listu Kolosanom bol apoštol Pavel (Kolosanom 1:1). Určitý podiel na liste má aj Timoteus (Kolosanom 1:1).

Obdobie vzniku: List Kolosanom bol pravdepodobne napísaný v období medzi rokmi 58 n. l. — 62 n. l.

Zámer knihy: List Kolosanom je rýchlokurz etiky, ktorý sa dotýka každej oblasti kresťanského života. Pavol postupuje od osobného života k domovu a rodine, od práce po spôsob, ako by sme mali jednať s ostatnými. Téma listu je, že Pán Ježiš nám stačí na to, aby pokryl naše potreby vo všetkých oblastiach nášho života.

Kľúčové verše (Ekumenický preklad):

List Kolosanom 1:15-16, „On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho."

List Kolosanom 2:8, „Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach, na živloch sveta, a nie na Kristovi."

List Kolosanom 3:12-13, „Ako vyvolení Boží, svätí a milovaní, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť, navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým!"

List Kolosanom 4:5-6, „Počínajte si múdro voči tým, čo sú mimo a využívajte čas. Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané, aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať."

Stručné zhrnutie: List Kolosanom bol napísaný priamo proti bludu, ktorý vznikol v Kolosách a ohrozil existenciu cirkvi. Nevieme, čo sa Pavol dozvedel, ale tento list je vlastne jeho odpoveď.

Na základe Pavlovej odpovede môžeme predpokladať, že sa jednalo o pokrivený obraz Krista (Jeho skutočná a pravá ľudskosť a neakceptovanie Jeho božstva). Pavol tiež vystupuje proti „Židovskému" dôrazu na obriezku a tradície (List Kolosanom 2:8-11; 3:11). Falošná náuka, ktorú tu Pavol vyvracia je buď židovsko — gnostická, alebo zmes židovského askétizmu a gréckou (stoickou) filozofiou. Pavol tu úžasným spôsobom ukazuje na dostatočnosť Kristovej obete.

List Kolosanom obsahuje doktrinálne pokyny o Kristovom božstve a o falošných filozofiách (1:15—2:23), a tiež praktické výzvy ku kresťanskému správaniu, vrátane priateľov a reči (3:1—4:18).

Súvislosti: Otázka židovského zákonníctva v Kolosách, robila Pavlovi starosti, podobne ako to bolo aj s ostatnými rannými zbormi. Koncept spasenia z milosti, bez skutkov, bol natoľko radikálny, že pre tých, ktorý sa prísne držali zákona Starej zmluvy, bolo veľmi ťažké ho pochopiť. Následkom toho bola trvalá snaha zo strany zákonníkov, pridať k tejto novej viere určité požiadavky zo zákona. Medzi nimi to bola hlavne požiadavka obriezky, ktorá sa stále praktizovala medzi obrátenými Židmi. Pavol sa voči tejto chybe ohradil v Kolosanom 2:11-15, kde vyhlásil, že obriezka tela už nie je potrebná, pretože prišiel Kristus. Ježiš robí obriezku srdca, nie tela a obradné rituály Starej zmluvy už nie sú potrebné (2. Mojžišova 10:16, 30:6; Jeremiáš 4:4, 9:26; Skutky 7:51; Rímskym 2:29).

Praktická aplikácia: Hoci sa Pavol dotýka rôznych oblastí, hlavnou aplikáciou pre nás dnes je úplná dostatočnosť Kristovej obete pre naše životy, spasenie a naše posvätenie. Musíme poznať a chápať evanjelium tak, aby sme neboli zvedení rôznymi formami zákonníctva a bludov. Musíme sa mať na pozore pred každou odchýlkou, ktorá by znižovala hlavnú úlohu Krista ako Pána a Spasiteľa. Musíme sa vyhýbať každému „náboženstvu", ktoré sa autoritou snaží vyrovnať Biblii, alebo ktoré kombinuje ľudskú snahu s Božím spasením. Iné náboženstvá nemôžu byť kombinované alebo pridané ku kresťanstvu. Kristus nám dáva úplné štandardy morálky. Kresťanstvo je rodina, spôsob života a vzťahy, nie náboženstvo. Dobré skutky, astrológia, okultizmus a horoskopy nám neukážu Božiu cestu. To môže len Kristus. Božia vôľa je zjavená v Jeho slove, Jeho milostnom liste pre nás, mali by sme ho poznať!

EnglishNávrat do

Prehľad Nového ZákonaNávrat na slovenskú Domovská stránka

List Kolosanom
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries