سوالاتی دربارة انسان


اینکه انسان شبیه خدا آفریده شده است یعنی چه؟

آیا ما از دو یا سه قسمت تشکیل شده ایم؟ آیا ما جسم، جان و روح هستیم یا جسم و جان- روح؟

چه تفاوتی بین جان و روح انسان هست؟

چرا مردم در کتاب پیدایش عمر طولانی داشتند؟

تفاوت بین نژادها از کجا آغاز شد؟

کتاب مقدس درباره نژادپرستی، تعصب و تبعیض نژادی چه می گوید؟

آیا محدودیتی برای طول عمر ما وجود دارد؟

آیا همه ما فرزندان خدا هستیم، یا تنها مسیحیان فرزندان خدا هستند؟

دیدگاه مسیحی در رابطه با شبیه سازی انسان چیست؟

کتاب مقدس درباره سوزاندن جسد چه می گوید؟ آیا جسد مسیحیان باید سوزانده شود؟

کتاب مقدس درباره اوتانازی یا مرگ آسان یا خودکشی کمکی چه می گوید؟

منظور چیست که ما شگفت انگیز و مهیب آفریده شده‌ایم (مزامیر فصل 139 آیه 14)؟

آیا انسانها واقعا اختیار و حق انتخاب دارند؟

آیا هر کسی یک «حفره یا خلأ خداگونه» دارد؟

آیا انسان می تواند بدون خدا زندگی کند؟؟

جان های انسانها چگونه آفریده شده است؟

یا جان انسان میرا است یا نامیرا؟

چرا خدا انسان را آفرید؟


بازگشت به خانۀ فارسی
سوالاتی دربارة انسان

پیدا کردن چگونگی ...

ابدی با خدا را صرف کندریافت بخشش از خدا