settings icon
share icon
سوال

ُبوط چه تاثیری بر بشریت گذاشت؟

جواب


توضیح مترجم: واژه های «هُبوط»، «سقوط» و«رانده شدن» اشاره به ماجرای نافرمانی آدم از دستور خدا در باغ عدن دارد که منجر به رانده شدن آنها از باغ عدن شد «وقتی آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه كردند« (رومیان فصل 5 آیه 12). تاثیرات هُبوط بسیار زیاد هستند و بیان همه آنها در این مقاله امکان پذیر نیست. گناه همه ابعاد زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار داده است. گناه زندگی ما بر روی زمین و مقصد ابدی ما را نیز تحت تاثیر قرار داد.

مهمترین پیامد گناه جدایی از خداوند بود. آدم و حوا در باغ عدن با خداوند معاشرت کامل داشتند. اما زمانیکه از دستور خداوند نافرمانی کردند، آن معاشرت و دوستی از بین رفت. آنها متوجه گناه خود شدند و از روی خدا شرمسار گشتند. خود را از خدا پنهان کردند (پیدایش فصل 3 آیه های 8 تا 10) و بعد از آن بشر از حضور خدا پنهان شد. این معاشرت تنها از طریق ایمان به عیسی مسیح دوباره امکان پذیر خواهد بود، برای اینکه فقط از این راه است که در چشم خداوند پاک و بیگناه محسوب می شویم و گناهی که از آدم و حوا به ارث برده ایم بخشیده می شود. «زيرا خدا بار گناهان ما را بر دوش مسيح بی‌گناه گذاشت، تا ما به عنوان پيروان او، آن طور كه مورد پسند خداست، نيک و عادل شويم« (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 21).

هُبوط انسان، مرگ را به یک واقعیت تبدیل کرد و تمامی خلقت دستخوش آن قرار گرفت. همه انسانها می میرند، همه حیوانات و گیاهان زنده می میرند. «تمامی هستی شیون می کند» (رومیان فصل 8 آیه 22) ، و در انتظار زمانی هستند که عیسی مسیح بازگردد و خلقت را از تاثیرات مرگ رهایی دهد. به دلیل گناه، مرگ به یک واقعیت اجتناب ناپذیر تبدیل شد و هیچ کسی از آن در امان نیست. «زيرا هر كه گناه كند، تنها دستمزدی كه خواهد يافت، مرگ است؛ اما هر كه به خداوند ما عيسی مسيح ايمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاويد است» (رومیان فصل 6 آیه 23). بدتر از همه اینکه اگر ما بدون مسیح بمیریم در واقع یک مرگ ابدی در انتظار ما خواهد بود.

پیامد دیگر سقوط انسان این است که بشر هدف از آفرینش خود را گم کرده است. مهمترین و اصلی ترین هدف از آفرینش انسان، ستایش خداوند و شاد بودن ابدی با خداوند است (رومیان فصل 11 آیه 36، اول قرنتیان فصل 6 آیه 20، اول قرنتیان فصل 10 آیه 31، مزامیر فصل 86 آیه 9). بنابراین، عشق به خداوند هسته تمامی اخلاقیت و خوبی ها می باشد. نقط مقابل آن خودخواهی است که ذات و جوهر هُبوط انسان می باشد و همچنین دلیل اصلی همه گناهان دیگر انسان بر ضد خدا می باشد. گناه یعنی اینکه خودشیفته می شویم. فقط به خودمان، خوبی های خود و موفقیت های خود توجه می کنیم. کمبودهای خود را نادیده می گیریم. به دنبال کمک و فرصت های خاص در زندگی هستیم و همه چیز را بیشتر برای خود می خواهیم. فقط به خواسته ها و نیازهای خود توجه می کنیم و خواسته ها و نیازهای دیگران را نادیده می گیریم. خلاصه اینکه، خود را به جای خدا در تخت پادشاهی زندگی قرار می دهیم.

وقتی آدم تصمیم گرفت از خدا نافرمانی کند در واقع معصومیت خود را از دست داد و به مرگ فیزیکی و روحانی محکوم شد، ذهن او و نسل او توسط گناه آلوده و تاریک شد. پولس می گوید، «پس همانطور كه ايشان خدا را ترک كرده‌اند و حتی حاضر نيستند به وجود او اعتراف كنند، خدا نيز ايشان را به حال خود رها كرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاكشان خطور می‌كند، به عمل آورند» (رومیان فصل 1 آیه 28). او به قرنتیان گفت، «شيطان كه حاكم اين دنيای پر از گناه است، چشمان اين اشخاص بی‌ايمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجيل را ببينند و معنی پيغام ما را درباره جلال مسيح كه چهرهٔ قابل رويت خدای ناديده است، درک كنند» (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4). عیسی مسیح گفت، «من مثل نوری آمده‌ام تا در اين دنيای تاريک بدرخشم تا تمام كسانی كه به من ايمان می‌آورند، در تاريكی سرگردان نشوند» (یوحنا فصل 12 آیه 46). پول به افسسیان یادآوری کرد که،« زمانی قلب شما نيز سياه و پر از ظلمت بود؛ اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان بايد اين تغيير را نشان دهد» (افسسیان فصل 5 آیه 8). هدف از نجات این است که، « چشمان ايشان را بگشايی تا به حالت واقعی خود پی ببرند و از گناه دست كشيده، از ظلمت شيطان خارج شوند و در نور خدا زندگی كنند. و من گناهان ايشان را خواهم بخشيد و آنان را به خاطر ايمانی كه به من دارند، در بركات مقدسين سهيم خواهم ساخت» (اعمال رسولان فصل 26 آیه 18).

سقوط انسان باعث فساد او شد. پولس از کسانی صحبت می کنند که وجدانشان را از دست داده اند (اول تیموتائوس فصل 4 آیه 2) و کسانیکه افکارشان به دلیل نپذیرفتن حقیقت از نظر روحانی تاریک شده است (رومیان فصل 1 آیه 21). در چنین حالتی، انسان کاملا ناتوان از انتخاب و یا انجام چیزی است (به غیر از پذیرفتن لطف الهی) که مورد قبول خداوند می باشد. «زيرا طبيعت گناه‌آلود ما، بر ضد خداست و هرگز از احكام خدا اطاعت نكرده و نخواهد كرد» (رومیان فصل 8 آیه 7).

بدون دریافت زندگی مجدد توسط قدرت ماورای طبیعی روح القدس، همه انسانها در همان حالت هُبوط و رانده شدن باقی می مانند. اما خداوند از روی لطف و عشق، فرزندش عیسی مسیح را فرستاده تا کفاره گناهان ما را بر روی صلیب بپردازد و زندگی ابدی از طریق او را برای ما ممکن سازد. آنچه در هُبوط از دست دادیم بر روی صلیب دوباره بدست آوردیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ُبوط چه تاثیری بر بشریت گذاشت؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries