settings icon
share icon
سوال

روح انسان چیست؟

جواب


روح انسان بخش غیرمادی وجود انسان است. کتاب مقدس می گوید روح انسان، همان نَفَس خداوند است که در ابتدای آفرینش در وجود او دمیده شد: «آنگاه خداوند از خاکِ زمين، آدم را سرشت. سپس در بينی آدم روح حيات دميده، به او جان بخشيد و آدم، موجود زنده‌ای شد» (پیدایش فصل 2 آیه 7). روح است که به ما خودآگاهی و بسیاری دیگر از صفات خداوندی، هرچند محدود، را می دهد. روح انسان شامل هوش، احساسات، ترس، عشق و خلاقیت می باشد. این روح است که به ما ویژگی منحربفرد درک کردن و فهمیدن را می دهد (ایوب فصل 32 آیه های 8 و 18).

کلمه روح و نَفَس هر دو ترجمه کلمه عبری «نشاما» و یونانی «پنئوما» هستند. این کلمات به معانی «باد شدید، وزش، دؘم» هستند. نشاما منبع حیات است که باعث زنده شدن انسان می شود (ایوب فصل 33 آیه 4). این روح غیرمادی انسان است که احساسات و روحیات او را کنترل می کند. پولس در اول قرنتیان فصل 2 آیه 11 می گوید، «هيچكس نمی‌تواند بداند كه در باطن شخصی ديگر چه می‌گذرد، مگر خود آن شخص. به همين ترتيب، هيچكس نمی‌تواند افكار و نقشه‌های خدا را درک كند، مگر روح خدا». بعد از مرگ روح به سمت سرچشمه اصلی خود یعنی خداوند باز می گردد (جامعه فصل 12 آیه 7، ایوب فصل 34 آیه های 14 تا 15، مزامیر فصل 104 آیه های 29 تا 30).

هر یک از انسانها دارای روح هستند و با روح یا زندگی دیگر حیوانات فرق دارد. خداوند ما را به شکل خود آفرید که از این نظر با دیگر موجودات فرق داریم (پیدایش فصل 1 آیه های 26 تا 27). پس انسان قادر به تفکر، احساس کردن، عشق ورزیدن، ساختن، لذت بردن از موسیقی، طنازی و هنر می باشد. و اینها همه به این دلیل است که روح انسان دارای اراده و اختیار می باشد و هیچ موجود دیگری در روی زمین این ویژگی را ندارد.

روح انسان در هنگام سقوط و رانده شدن از نزد خداوند آسیب دید. وقتی آدم گناه کرد، معاشرت او با خداوند آسیب دید، او در آن روز بصورت فیزیکی نمرد اما از نظر روحی درگذشت. از آن زمان به بعد، روح انسان تاثیرات گناه را با خود حمل می کند. تا قبل از دریافت هدیه نجات، یک انسان از نظر روحانی مرده است (افسسیان فصل 2 آیه های 1 تا 5، کولسیان فصل 2 آیه 13). رابطه با عیسی مسیح، روح ما را دوباره زنده کرده و آن را روز به روز بازسازی می کند (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 16).

همانطورکه روح الهی به اولین انسان دمیده شد، روح القدس نیز به اولین شاگردان دمیده شد،«آنگاه به ايشان دميد و فرمود: روح‌القدس را بيابيد» (یوحنا فصل 20 آیه 22، همچنین نگاه کنید به اعمال رسولان فصل 2 آیه 38). آدم با نَفَس خداوند زنده شد و ما به عنوان مخلوقات جدید در عیسی مسیح، به شکل روحانی توسط روح القدس، نَفَس خداوند، زنده شدیم (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17، یوحنا فصل 3 آیه 3، رومیان فصل 6 آیه 4). با قبول عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده، روح القدس خداوند به روح ما می پیوندد و چگونگی این پیوست برای ما قابل درک نیست. یوحنا می گوید، «خدا برای همين روح پاک خود را در وجود ما قرار داده تا بدانيم كه خدا در ما ساكن است و ما در خدا» (اول یوحنا فصل 4 آیه 13).

زمانیکه اجازه می دهیم روح القدس زندگی ما را هدایت کند، «زيرا روح خدا در عمق وجود ما، به ما می‌گويد كه ما فرزندان خدا هستيم» (رومیان فصل 8 آیه 16). به عنوان فرزندان خدا، دیگر توسط روح خود هدایت نمی شویم بلکه توسط روح او به سمت زندگی ابدی هدایت می شویم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

روح انسان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries