settings icon
share icon
سوال

اعتقاد به «تقدس زندگی» یعنی چه؟

جواب


عبارت «تقدس زندگی» بازتاب عقیده آفرینش انسان به شکل خدا است (پیدایش فصل 1 آیه های 26 تا 27)، بنابراین زندگی انسان دارای تقدس و حرمت ذاتی می باشد که باید پیوسته از آن محافظت شود و به آن احترام گذاشته شود. گرچه خداوند به بشر این اجازه را داده است تا دیگر جانداران را بکشد و بخورد (پیداش فصل 9 آیه 3)، اما قتل یک انسان به شدت ممنوع شده است و مجازات آن مرگ است (پیدایش فصل 9 آیه 6).

انسان به شکل خدا آفریده شد، اما گناه این تصویر را خدشه دار کرد. انسان سقوط کرده ذاتا مقدس نیست. تقدس زندگی انسان به این معنی نیست که موجودات خوب و شگفت انگیزی هستیم. تنها دلیل تقدس زندگی انسان این است که ما به شکل خداوند افریده شده ایم و این ویژگی ما را از بقیه موجودات جدا می سازد. درست است که این شباهت توسط گناه خدشه دار شده است، اما همچنان در وجود بشر حضور دارد. ما شبیه خدا هستیم و این شباهت یعنی اینکه زندگی انسان همیشه قابل احترام است.

تقدس زندگی انسان یعنی اینکه انسان مقدس تر از بقیه مخلوقات است. قداست زندگی انسان شبیه قداست خداوند نیست. زندگی انسان از این جهت مقدس است که از دیگر مخلوقات خدا متمایز شده است. بسیاری از مردم مفهوم تقدس زندگی را در برابر مسائلی مانند سقط جدید و مرگ آسان (اتانازی) به کار می برند، این موضع درست است اما دامنه تقدس زندگی انسان بسیار وسیعتر است. تقدس زندگی انسان ما را باید به مبارزه با همه بدی ها و ناپاکی ها که همیشه بر ضد حیات انسان بوده اند، تشویق کند. خشونت، سوء استفاده، ظلم، قاچاق انسان و بسیاری از بدی ها دیگر باعث تجاوز به تقدس زندگی انسان می شوند.

در بحث مبارزه با بدی ها، موضوعی فراتر از تقدس زندگی وجود دارد و آن هم مهمترین دستورات در متی فصل 22 آیه های 37 تا 39 است: «خداوند را كه خدای توست، با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. ‏اين اولين و مهمترین دستور خداست. دومين دستور مهم نيز مانند اولی است: همسايهٔ خود را دوست بدار، به همان اندازه كه خود را دوست می‌داری. تمام احكام خدا و گفتار انبیا در اين دو حكم خلاصه می‌شود و اگر شما اين دو را انجام دهيد، در واقع همه را انجام داده‌ايد». از این دستورات متوجه می شویم که انگیزه کارهای ما باید عشق به خداوند و دیگران باشد. اگر خدا را دوست داشته باشیم، برای زندگی خود هم به عنوان بخشی از برنامه خدا، و انجام خواست او ارزش قائل هستیم. باید به این نتیجه برسیم که با مرگ خود (مردن در ذات گناه آلود خود و تولد تازه) بهتر به او خدمت خواهیم کرد. و اگر خدا را دوست داشته باشیم، زندگی خود را دوست داریم و به همین شکل دیگر فرزندان خدا را نیز دوست خواهیم داشت (غلاطیان فصل 6 آیه 10، کولسیان فصل 3 آیه های 12 تا 15). نیازهای بیماران و کهنسالان را برطرف خواهیم کرد. از دیگران در برابر آسیب ها (سقط جنین، اتانازی، قاچاق انسان و دیگر بدی ها) محافظت می کنیم. گرچه تقدس زندگی می تواند پایه و اساس انجام این کارها باشد، اما تنها انگیزه انجام آنها باید فقط عشق باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اعتقاد به «تقدس زندگی» یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries