settings icon
share icon
سوال

آیا خدا به ما نیاز دارد؟

جواب


خداوند مقدس، ابدی، قادر و کاملا متکی به خود است. او به هیچ مخلوقی نیاز ندارد، اما ما به او نیاز داریم. تمامی خلقت به حیاتی که خداوند سرچشمه و نگهدارنده آن است، وابسته می باشد. «نباتات را برای خوراک حيوانات، و درختان ميوه‌دار و سبزيجات و غلات را برای استفاده انسان، از زمين می‌رويانی ... تمام مخلوقات تو منتظرند تا تو روزی‌شان را به آنها بدهی. تو روزی آنها را می‌رسانی و آنها را سير می‌كنی. هنگامی كه روی خود را از آنها برمی‌گردانی مضطرب می‌شوند؛ و وقتی جان آنها را می‌گيری، می‌ميرند و به خاكی كه از آن ساخته شده‌اند، برمی‌گردند» (مزامیر فصل 104 آیه های 14، 27، 29).

از طرف دیگر، خداوند به هیچ کسی و هیچ چیزی وابسته نیست. او کمبود، محدودیت و نقص ندارد. او همانطور که خودش گفت است، «هستم آنکه هستم» (خروج فصل 3 آیه 14). اگر او برای زنده ماندن یا کامل بودن به چیزی نیاز داشت، دیگر نمی توانست خدا باشد.

بنابراین خداوند به ما نیازی ندارد، اما به ما عشق می ورزد و از روی لطف و مهربانی می خواهد برای همیشه با او باشیم. دوهزار سال پیش، خداوند به شکل انسان درآمد، به روی زمین آمد و جان خود را برای پرداخت گناهان ما فدا کرد تا عشق عمیق خودش به ما را ثابت کند. او بهای گرانی برای آشتی با ما پرداخت کرد، هیچ کسی چنین بهای سنگینی برای چیزی که نمی خواهد یا برایش ارزشی ندارد، پرداخت نمی کند.

عیسی مسیح قطعا می دانست که چه اتفاقی در پایان ماموریت زمینی برای او خواهد افتاد (مرقس فصل 8 آیه 31، یوحنا فصل 18 آیه 4). او در باغ جستیمانی چنان درباره محاکمه ای که پیش روی داشت دعا کرد که عرق او همچون قطره های درشت خون بر زمین می چکید (لوقا فصل 22 آیه 44). عیسی مسیح از پیشگویی اشعیا به خوبی مطلع بود، «بسياری از مردم با ديدن او متحير می‌شوند، زيرا صورت او به قدری عوض شده كه ديگر شكل انسان ندارد» (اشعیا فصل 52 آیه 14). او طوری شکنجه شد که چهره اش دیگر به انسان شباهت نداشت. بعد از آن شکنجه نوبت به عذابی سخت تر یعنی مصلوب شدن که دردناک ترین و وحشیانه ترین روش اعدام بود، رسید.

وقتی عیسی مسیح به روی صلیب برده شد، پدر آسمانی از او روی برگرداند. حبقوق فصل 1 آیه 13 می گوید، خداوند آنقدر پاک است که حتی تحمل دیدن بدی را هم ندارد. عیسی مسیح در آن لحظه فریاد زد: «خدای من، خدای من، چرا مرا تنها گذاشته‌ای؟» (متی فصل 27 آیه 46).

این بهایی است که خداوند برای نجات ما پرداخت کرد و ما به این دلیل می دانیم که او تا چه اندازه ما را دوست دارد. خداوند به دلیل عشق بی قید و شرط خود به ما بندگان گناهکارش، زندگی ابدی را به ما اعطا کرد. نجات، هدیه رایگان خداوندی است که این فداکاری عظیم را در حق ما انجام داد. رومیان فصل 5 آیه 8 می گوید: «اما ببينيد خدا چقدر ما را دوست داشت كه با وجود اينكه گناهكار بوديم، مسيح را فرستاد تا در راه ما فدا شود».

وقتی به مسیح ایمان می آوریم، دیگر چیزی نمی تواند ما را از او جدا کند. رومیان فصل 8 آیه های 38 تا 39: « زيرا من يقين می‌دانم كه هيچ چيز نمی‌تواند محبت مسيح را از ما باز دارد. نه مرگ، نه زندگی، نه فرشتگان و نه قدرتهای جهنم، هيچيک قدرت چنين كاری را ندارند. حوادث امروز و نگرانيهای فردا نيز قادر نيستند خللی در اين محبت وارد كنند. در اوج آسمان و در عمق اقيانوسها، هيچ موجودی نمی‌تواند ما را از محبت خدا كه در مرگ فداكارانهٔ خداوند ما عيسی مسيح آشكار شده، محروم سازد».

ایمانداران به مسیح به انسان های جدیدی تبدیل می شوند. ما عشق عمیق او نسبت به خود را درک می کنیم: « وقتی مسيح بر روی صليب مصلوب شد، در حقيقت من نيز با او مصلوب شدم. پس ديگر من نيستم كه زندگی می‌كنم، بلكه مسيح است كه در من زندگی می‌كند! و اين زندگی واقعی كه اينک در اين بدن دارم، نتيجهٔ ايمان من به فرزند خداست كه مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت» (غلاطیان فصل 2 آیه 20).

شما هم می توانید خودتان را در عشق ابدی خداوند غرق نمایید و زندگی ابدی را برای خود تضمین کنید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا خدا به ما نیاز دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries