settings icon
share icon
سوال

هدف از خلقت انسان از دید کتاب مقدس چیست؟

جواب


کتاب مقدس به روشنی هدف از آفرینش انسان را جلال خداوند می نامد (اشعیا فصل 43 آیه 7). بنابراین هدف نهایی از آفرینش انسان از دید کتاب مقدس جلال خداوند است.

پرسش سخت تر می تواند این باشد باشد که جلال خدا یعنی چه؟ در مزامیر فصل 100 آیه های 2 تا 3 به ما گفته شده است که باید خداوند را همراه با شادی عبادت کنیم و بدانیم « او خداست. او خالق ماست و ما قوم او هستيم و گوسفندان چراگاه او». بخشی از جلال خدا یعنی اینکه ماهیت او را به عنوان آفریدگار بشناسیم و پرستش کنیم.

ما همچنین خداوند را با زندگی خداپسندانه و خدمت به او جلال می دهیم (اول سموئیل فصل 12 آیه 24، یوحنا فصل 17 آیه 4). انسان به شکل خداوند آفریده شده است (پیدایش فصل 1 آیه های 26 تا 27)، بنابراین هدف از خلقت انسان بدون خدا محقق نمی شود. سلیمان برای لذت خودش زندگی کرد، اما در آخر به این نتیجه رسید که فقط یک زندگی ارزشمند وجود دارد و آن هم زندگی همراه با احترام به خدا و اطاعت از اوست (جامعه فصل 12 آیه های 13 تا 14).

انسان سقوط کرده و گناهکار از خداوند جدا افتاده است، به همین دلیل نمی تواند خودش به تنهایی او را جلال دهد. اما عیسی مسیح، راه آشتی ما با خداوند را دوباره باز کرد، گناهان ما به واسطه فداکری او بخشیده شد و دیگر سدی بین ما و خدا وجود ندارد (رومیان فصل 3 آیه های 23 تا 24).

ما می توانیم خداوند را جلال دهیم چون او اول ما را جلال داد. داوود در مزامیر فصل 8 آیه های 4 تا 6 می نویسد: «می‌گويم انسان چيست كه تو به فكر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی؟ و مقام او را فقط اندكی پایینتر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. او را بر تمام خلقت خود گماردی و همه چيز را زير فرمان او درآوردی». این مطلب در عبرانیان فصل 2 آیه های 6 تا 8 دوباره تکرار شده است، این آیه هدف دیگر خلقت انسان را عنوان کرده است: تسلط بر زمین (پیدایش فصل 1 آیه های 28 تا 29). باز هم می گوییم که تحقق درست این هدف تنها از راه برقراری ارتباط صحیح با خداوند امکان پذیر است.

هرچه بیشتر آفریدگار خود را می شناسیم و بیشتر به او عشق می ورزیم (متی فصل 22 آیه های 37 تا 38)، درک بهتری از ماهیت و هدف از آفرینش خود پیدا می کنیم. ما آفریده شده ایم تا خدا را جلال دهیم. خداوند برای هر یک از انسان ها اهداف و برنامه های منحصر به فردی دارد (مزامیر فصل 139 آیه های 13 تا 16)، اما آن برنامه ها هر چه که باشند، در نهایت برای جلال دادن دادن او استفاده می شوند (امثال فصل 3 آیه 6، اول قرنتیان فصل 10 آیه 31).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

هدف از خلقت انسان از دید کتاب مقدس چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries