settings icon
share icon
سوال

منظور از «باطن انسان» چیست؟

جواب


پولس اصطلاح باطن انسان را چندین مرتبه در نامه هایش به کار می برد (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 16، افسسیان فصل 3 آیه 16). رومیان فصل 7 آیه های 22 تا 23 می گوید: «البته طبيعت تازه‌ام مايل است خواست خدا را انجام دهد، اما چيزی در عمق وجودم، در طبيعت نفسانی من هست». باطن انسان شکل دیگری برای توضیح بعد روحانی یک انسان است. ظاهر انسان قابل رویت می باشد و بُعد بیرونی انسان را نشان می دهد.

خداوند انسان را همراه با روح، جان و بدن آفرید (پیدایش فصل 1 آیه 27، اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23). گفته شده است که ما بدن های حاوی جان نیستیم، بلکه جان هایی هستیم که بدن دارند. بدن انسان – ظاهر او – همان جسم فیزیکی است که دنیا را حس می کند. بدن ما اساسا با حواس پنجگانه کار می کند و به این وسیله نیازهای طبیعی ما مانند خوردن، آشامیدن و خواب را تامین می کند. بدن ما پلید نیست، بلکه هدیه ای از طرف خداوند است. خدا از ما می خواهد تا بدن های خود را مانند قربانی زنده به او تقدیم کنیم (رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2). وقتی هدیه نجات خداوند را از طریق ایمان به عیسی مسیح دریافت می کنیم، بدن های خود را به معبد روح القدس تبدیل کرده ایم. (اول قرنتیان فصل 6 آیه 19 تا 20، فصل 3 آیه 16).

جان، مرکز هویتی وجود ما است که ذهن، خواسته ها و احساسات ما را کنترل می کند. ما با جان خود تصمیم می گیریم که به دنبال خواسته های دنیوی برویم و یا از خواسته های روح القدس پیروی کنیم (غلاطیان فصل 5 آیه های 16 تا 17، رومیان فصل 8 آیه 9، مرقس فصل 14 آیه 38). جان یک انسان، دادگاهی است که تصمیمات زندگی در آن گرفته می شود. کرسی زندگی شخصی یک انسان و چشمه ای است که ویژگی های شخصیتی مانند اعتماد به نفس، حس دلسوزی به حال خود، خودخواهی و تصدیق خود، از آن سرچشمه می گیرد.

روح ما حاوی همان باطنی است که کتاب مقدس می گوید. روح القدس از طریق روح ما ارتباط برقرار می کند. « زيرا خدا روح است، و هر که بخواهد او را بپرستد، بايد به روح و راستی بپرستد» (یوحنا فصل 4 آیه 24). ما با ایمان آوردن به مسیح در روح خود دوباره متولد می شویم (یوحنا فصل 3 آیه های 3 تا 6). روح القدس از راه وجدان که در باطن انسان قرار دارد، او را متقاعد به گناه کار بودن می کند (یوحنا فصل 16 آیه 8، لعمال رسولان فصل 24 آیه 16). روح ما شامل بخشی ار وجود ماست که تقریبا شبیه خداوند است، و خوب و بد را تشخیص می دهد (رومیان فصل 2 آیه 14 تا 15). اول قرنتیان فصل 2 آیه 11 می گوید، «هيچكس نمی‌تواند بداند كه در باطن شخصی ديگر چه می‌گذرد، مگر خود آن شخص. به همين ترتيب، هيچكس نمی‌تواند افكار و نقشه‌های خدا را درک كند، مگر روح خدا».

رومیان فصل 12 آیه های 1 تا 2 به ما التماس می کند تا خود را با طرز فکر این جهان تطبیق ندهیم، بلکه با تغییر افکارمان به تغییر و دگرگونی درونی دست پیدا کنیم. این نوسازی افکار زمانی عملی خواهد شد که به روح القدس اجازه دهیم کنترل افکار ما را به دست بگیرد. او با تغییر اعمال و خواسته های ما شروع می کند. رومیان فصل 8 آیه های 13 تا 14 می گوید: «زيرا در اين صورت گمراه و هلاک خواهيد شد. اما اگر با قدرت روح خدا، اين طبيعت كهنه را با اعمال ناپاكش نابود سازيد، زنده خواهيد ماند. زيرا تمام كسانی كه از روح خدا پيروی می‌كنند، فرزندان خدا هستند».

رومیان فصل 7، نبرد اغلب دردناک و مداوم بین روح و جسم ما را توضیح می دهد. روحی که با قدرت خداوند تولد دوباره پیدا کرده است، خواستار پیروی و اطاعت از عیسی مسیح می باشد، اما بدن در برابر آن مقاومت می کند. رومیان فصل 6 توضیح می دهد که باطن انسان چگونه می تواند بر جسم او غلبه کند. آیه های 6 و 7 می گوید: « آن خواسته‌های پيشين و ناپاک ما با مسيح بر روی صليب ميخكوب شد. آن قسمت از وجود ما كه خواهان گناه بود، در هم شكسته شد، به طوری كه بدن ما كه قبلاً اسير گناه بود، اكنون ديگر در چنگال گناه نيست و از اسارت و بردگی گناه آزاد است. زيرا وقتی نسبت به گناه می‌ميريم، از كشش و قدرت آن آزاد می‌شويم ». جان و بدن ما تا زمانی که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم با هم در جنگ هستند (غلاطیان فصل 2 آیه 20). ما تا زمانیکه در خود نمیریم و به روح القدس اجازه کنترل کامل همه ابعاد زندگی چه بیرونی چه درونی را ندهیم، در حال شکست خوردن هستیم.

برنامه و خواسته خدا برای بشر این است که با ذات دوباره متولد شده خود و با روح القدس زندگی کند، اما طبیعت سقوط کرده انسان نمی خواهد تن به این کار بدهد، به این دلیل است که یک نبرد روحانی در او شکل می گیرد. رومیان فصل 7 آیه 24 سوالی را مطرح می کند که در ذهن همه مسیحیان واقعی وجود دارد: «چه كسی می‌تواند مرا از چنگ اين طبيعت مرگبار آزاد كند؟ »، آیه 25 پاسخ این سوال را می دهد و می گوید: «خدا را شكر، اين كار را خداوند، عيسی مسيح انجام می‌دهد». هر اندازه که کنترل باطن خود را در اختیار روح القدس قرار می دهیم، همان اندازه هم به پیروزی مستمر بر ذات سقوط کرده خود دست پیدا می کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

منظور از «باطن انسان» چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries