settings icon
share icon
سوال

چرا انسان می میرد؟

جواب


دلیل مرگ انسان ها «نخستین گناه» آنهاست – نافرمانی آدم و حوا در باغ عدن. خداوند به آنها هشدار داد که مجازات نافرمانی از او مرگ است (پیدایش فصل 2 آیه 17)، و دقیقا هم اتفاق افتاد. «مجازات گناه مرگ است» (رومیان فصل 6 آیه 23).

آدم و حوا قرار بوده است تا برای همیشه در پیشگاه خداوند باشند، بنابراین حتی نمی دانستند که مرگ چیست. متاسفانه گناه در زمانی بسیار دور و نامشخص فرشتگان آسمانی را هم تحت تاثیر قرار داد، شیطان حوا را وسوسه کرد و او نیز به گناه آلوده شد. حوا آن میوه را به شوهر خود داد و به این دلیل آدم نیز آلوده به گناه شد. آن گناه مرگ را به جهان آورد، برای اینکه بشر از منشاء حیات یعنی خداوند جدا افتاد.

از آن زمان به بعد، نطفه همه انسان ها گناه آلود شده است. این ذات گناه آلود، مرگ را با خود به این دنیا می آورد. «وقتی آدم گناه كرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شيوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتيجه، همه چيز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسانها همه گناه كردند» (رومیان فصل 5 آیه 12).

پیدایش فصل سوم درباره نفرین این دنیا توسط خداوند صحبت می کند. «تا آخر عمر به عرق پيشانی‌ات نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاكی باز خواهی گشت كه از آن گرفته شدی؛ زيرا تو از خاک سرشته شدی و به خاک هم برخواهی گشت» (پیدایش فصل 3 آیه 19). خداوند در این آیه به مرگ جسمانی انسان اشاره می کند. مرگ جسمانی بلافاصله برای آدم و حوا اتفاق نیفتاد، اما حیوانات بی گناه به خاطر گناه آنها کشته شدند (پیدایش فصل 3 آیه 21).

نوع دیگری از مرگ که آن را گناه آدم و حوا به این جهان آورد، مرگ روحانی است، روح آنها از روح خداوند جدا شد و معاشرت و نزدیکی بین آنها از بین رفت. مرگ روحانی به محض اینکه از آن میوه ممنوع خوردند، اتفاق افتاد و در آن لحظه ترس و شرم حاصل از مرگ روحانی به سراغ آنها آمد (پیدایش فصل 3 آیه 10). مرگ روحانی نیز مانند مرگ جسمانی به فرزندان آنها منتقل شد (افسسیان فصل 2 آیه 1).

از آن روز به بعد، بشر زیر سلطه گناه و مرگ قرار گرفت (رومیان فصل 8 آیه 2). خداوند از روی لطف و مهربانی، پسر خود را فرستاد تا سلطه گناه و مرگ را با قدرت حیات بخش روح القدس از بین ببرد (رومیان فصل 8 آیه 2). اول قرنتیان فصل 15 آیه های 20 تا 26 می گوید: «اما واقعيت اينست كه مسيح پس از مرگ، زنده شد؛ او نخستین فرد از میان کسانی است که زنده خواهند شد. همانطور كه به علّت گناه «آدم»، مرگ به اين دنيا آمد، در اثر كار نجاتبخش مسيح نيز زندگی پس از مرگ نصيب ما شد. همهٔ ما می‌ميريم، زيرا از نسل گناهكار آدم هستيم، چون هر جا گناه باشد، مرگ نيز وجود دارد. اما همهٔ كسانی كه از آن مسيح می‌باشند، پس از مرگبار ديگر زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبت خود: نخستين كسی كه زنده شد، مسيح بود؛ سپس به هنگام بازگشت او، تمام آنانی كه به او تعلق دارند، زنده خواهند شد. پس از آن، آخرت فرا خواهد رسيد. در آن زمان، مسيح تمام دشمنان خود را نابود خواهد ساخت و سلطنت را به خدای پدر واگذار خواهد كرد. زيرا سلطنت مسيح تا زمانی خواهد بود كه همهٔ دشمنان خود را نابود سازد. آخرين دشمن او مرگ است، كه آن هم بايد مغلوب و نابود شود».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا انسان می میرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries