settings icon
share icon
سوال

مرگ روحانی یعنی چه؟

جواب


مرگ روحانی یعنی اینکه از نظر روحانی از خدا جدا شده ایم. زمانیکه آدم در پیدایش فصل 3 آیه 6 گناه کرد، مرگ را برای بشریت وارد زمین کرد. دستور خدا به آدم و حوا این بود که از درخت شناخت (خوبی و بدی) نخورند. و این هشدار داده شده بود که نتیجه نافرمانی مرگ خواهد بود. خداوند به آدم و حوا اجازه داد از ميوهٔ همهٔ درختان بخورند، به‌جز ميوهٔ درختی كه در وسط باغ است. خدا امر فرموده كه از ميوهٔ آن درخت نخورند و حتی آن را لمس نكنندو گرنه می‌ميرند. عبارت «می میرند» می تواند به معنای واقعی کلمه «مردن» ترجمه شده باشد. این نکته بازگو کننده این حقیقت است که این مرگ با مرگ روحانی آغاز شد و در سرتاسر زندگی با تباهی بدن جسمانی ادامه خواهد یافت و به مرگ فیزیکی منتهی خواهد شد. مرگ روحانی به محض نافرمانی و جدایی آدم از خداوند اتفاق افتاد. پنهان شدن او از خدا (پیدایش فصل 3 آیه 8) و تلاش او برای مقصر دانستن حوا نشان دهنده جدایی او می باشد (پیدایش فصل 3 آیه 12).

متاسفانه این مرگ روحانی و در نتیجه فیزیکی فقط محدود به آدم و حوا نبود. آدم به عنوان نماینده بشریت، گناه را به همه انسان ها انتقال داد. پولس در رومیان فصل 5 آیه 12 این موضوع را روشن می کند و می گوید که گناه و مرگ از طریق گناه آدم به این دنیا وارد شدند. و رومیان فصل 6 آیه 23 می گوید که مجازات گناه مرگ است و گناهکار باید بمیرد، چون گناه ما را از خداوند ابدی جدا کرد. و هر نوع جدایی از منبع زندگی در نهایت به مرگ منتهی می شود.

اما فقط این گناه موروثی نیست که باعث مرگ می شود بلکه گناهکار بودن خود ما هم به آن کمک می کند. افسسیان فصل 2 به ما می گوید که ما قبل از نجات در گناه مرده ایم (آیه 1). این باید در مورد مرگ روحانی باشد، برای اینکه ما هنوز از نظر فیزیکی قبل از نجات زنده هستیم. درحالیکه در آن مرگ روحانی قرار داشتیم خداوند ما را نجات داد (آیه 5، نگاه کنید به رومیان فصل 5 آیه 8). و کولسیان فصل 2 آیه 13 دوباره این حقیقت را بازگو می کند: «زمانی شما در گناهان خود مرده بوديد، و هوسهای گناه‌آلود بر وجودتان مسلط بود. اما خدا شما را در حيات مسيح سهيم گرداند، زيرا همهٔ گناهانتان را آمرزيد».

ازآنجاییکه در گناه مرده ایم، پس بطور کامل از اعتماد به خدا و کلام او ناتوان هستیم. عیسی مسیح بارها می گوید که ما بدون خدا هیچ قدرتی نداریم (یوحنا فصل 15 آیه 5) و تا خداوند نخواهد نمی توانیم به سوی او بیاییم (یوحنا فصل 6 آیه 44). پولس در رومیان فصل 8 می گوید که طبیعت گناه آلود ما نمی تواند از خدا اطاعت کند و او را راضی کند ( آیه های 7 تا 8). در طبیعت رانده شده خودمان، حتی قادر به درک هیچ چیزی از خداوند نیستیم (اول قرنتیان فصل 2 آیه 14).

این کار خداوند که ما را از مرگ روحانی نجات می دهد را تجدید حیات می گویند. این تجدید حیات فقط توسط روح القدس و از طریق مرگ و رستاخیز عیسی مسیح امکان پذیر است. زمانی که تجدید حیات پیدا می کنیم، با عیسی مسیح دوباره زنده می شویم (افسسیان فصل 2 آیه 5) و توسط روح القدس بازسازی می شویم (تیطوس فصل 3 آیه 5). در یوحنا فصل 3 آیه های 3 و 7 می بینیم که عیسی مسیح به نیقودیموس درباره این حیات تازه درس می دهد. اگر توسط خدا دوباره زنده شویم دیگر هرگز بطور واقعی نخواهیم مرد چراکه دارای زندگی ابدی خواهیم شد. عیسی مسیح گفت که ایمان به او به معنای داشتن زندگی ابدی است (یوحنا فصل 3 آیه 16، فصل 3 آیه 36 و فصل 17 آیه 3).

سرانجام گناه مرگ است. تنها راه نجات از مرگ این است که با هدایت روح القدس به عیسی مسیح ایمان بیاوریم. نتیجه ایمان به مسیح، زندگی روحانی و در نهایت زندگی ابدی می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مرگ روحانی یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries